23 priporočil za zmanjševanje odpadne hrane | Odpadna hrana | Prehranski nasveti

23 priporočil za zmanjševanje odpadne hrane

Evropski državljanski odbor za odpadno hrano je v začetku februarja sprejel 23 priporočil o nadaljnjem zmanjševanju odpadne hrane po vsej EU. O priporočilih so glasovali državljani, ki so s svojimi glasovi podali vpoglede o tem, kako pospešiti ukrepe za zmanjšanje živilskih odpadkov v EU.

Evropski državljanski odbor za odpadno hrano je odprl javno posvetovanje o reviziji okvirne direktive o odpadkih, vključno z določitvijo ciljev zmanjšanja količine živilskih odpadkov v EU. Občane in druge zainteresirane so preko portala Povej svoje mnenje pozvali k oddaji svojega mnenja o preprečevanju nastajanja živilskih odpadkov. Ugotovitve iz javnega posvetovanja kažejo splošno podporo določitvi ciljev glede zmanjšanja živilskih odpadkov in strinjanje s koristmi, povezanimi z zmanjšanjem živilskih odpadkov.

Organizirali so tudi panel državljanov, da bi izmenjali mnenja in izkoristili njihove vpoglede o tem, kako pospešiti ukrepe za zmanjšanje živilskih odpadkov v EU. Prva skupina državljanov se je sestajala med decembrom 2022 in februarjem 2023, da so razpravljali o zavrženi hrani. Rezultat tega panela so priporočila državljanov za podporo delu Komisije na področju živilskih odpadkov, ki so tudi vodilo za pomoč državam članicam pri doseganju prihodnjih ciljev glede zmanjšanje odpadne hrane v EU.

23 priporočil za zmanjševanje odpadne hrane

1. Bližje kot je kmet, srečnejši je potrošnik: Manj odpadkov, več trajnosti

2. Okusi doma: javna in zasebna podpora lokalnemu kmetovanju za zmanjšanje zavržene hrane

3. Restavracije naj imajo moto »uživanje brez zavržkov«

4. »Stop zavrženi hrani«: Teden ozaveščanja o zavrženi hrani v šoli

5. Inovativnost embalaže in uporaba embalaže le po potrebi

6. Spodbujanje odraslih, da prednostno ukrepajo glede zavržene hrane

7. Delimo, ne zavrzimo!

8. Izmenjava podatkov in najboljših praks po Evropi

9. Zbiranje podatkov v celotni verigi preskrbe s hrano

10. Glasovi državljanov so pomembni: Sodelovanje državljanov v evropski prehranski politiki

11. Pravkar izbrano: Vrednost sezonske hrane

12. Vseevropska mreža za izmenjavo hrane

13. Načrtovani nakupi in prerazporeditve

14. Vsi odpadki imajo težo

15. Obvezen sistem poročanja za preglednost skupaj s kaznimi in nagradami

16. Vseevropska zakonodaja o uničenju neprodanih živil – pristop vzajemnega učenja v državah članicah

17. Preglednost živilskih odpadkov za lažje ukrepanje

18. Razširitev definicije živilskih odpadkov, da bi prihranili nezaužito hrano

19. Prehransko ozaveščanje in trajnostna prehrana v osnovnih in srednjih šolah

20. Spodbujati in podpirati aplikacije in platforme za izmenjavo hrane, ki povezujejo potrošnike med seboj

21. Prihranimo hrano, prihranimo denar: Evropska kampanja proti potrati hrane v sodelovanju s trgovci s hrano štiri vikende na leto

22. Vzpodbuditi zavedanje potrošnikov glede svojega vpliva na živilske odpadke ter da razumejo, kako predelati, ohraniti in ponovno uporabiti izdelek pred in po preteku datuma

23. Izvajanje standardiziranih praks na maloprodajni ravni pri promociji izdelkov, ki jim je potekel rok uporabe


Sorodni članki

Uporabni nasveti za manj zavržene hrane

Daleč največ hrane zavržemo zato, ker jo skuhamo preveč. Problematika zavržene hrane je vse bolj pereč problem, saj z njo zavržemo tudi vse vire, potrebne za pridelavo hrane. Pripravili smo uporabne napotke in nasvete, kako zmanjšati količino zavržkov v gospodinjstvih.…

Več...

Raje kot v smeti pretvorimo v nove jedi

V kuhinji se nam pogosto zgodi, da nam pri pripravi obrokov ostanejo nekatera živila, na primer krompir, testenine, riž, kruh ali zelenjava. Že z malo domišljije jih lahko koristno porabimo za pripravo novih jedi ter tako bistveno zmanjšamo količino zavržkov…

Več...

Nov logotip za slogan Spoštujmo hrano, spoštujmo planet

V decembru 2023 je bil izbran logotip za slogan »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«, s katerim bomo podprli komunikacijske aktivnosti na področju zmanjševanja izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano. V svetu, kjer se soočamo z naraščajočimi izzivi trajnosti…

Več...

10 nasvetov za manj živilskih odpadkov

Z nekaj preprostimi odločitvami lahko bistveno zmanjšamo presežke hrane ter se usmerimo v bolj trajnostno prehranjevanje. Zelo veliko presežkov hrane nastaja v gospodinjstvih, ki proizvedejo kar 52 % odpadne hrane, zato je najbolje začeti pri sebi. Z vami delimo nekaj…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem