Pridobitev certifikata »izbrana kakovost – Slovenija« | Izbrana kakovost |

Pridobitev certifikata »izbrana kakovost – Slovenija«

  Pridobitev certifikata Izbrana kakovost

  Pri vstopu v shemo »Izbrana kakovost« in za pridobitev certifikata »izbrana kakovost – Slovenija«, je za kmete in živilsko industrijo pomembno:

  • razumevanje specifikacije in parametrov oz. posebnih lastnosti proizvodov, ki jih mora zagotavljati pridelovalec oziroma predelovalec v svojem proizvodnem procesu,
  • zagotavljanje osnovne surovine, ki mora biti pridelana in predelana v Sloveniji,
  • vodenje zahtevanih evidenc,
  • sprotno izvajanje lastne notranje kontrole, ki zagotavlja izpolnjevanje vseh zahtev iz specifikacije,
  • enkrat letno certificiranje s strani certifikacijskega organa,
  • strošek letnega certificiranja, ki ga krije vsak posamezen pridelovalec oziroma predelovalec.

  Pridelovalec oziroma predelovalec lahko vstopi v shemo »izbrana kakovost – Slovenija« za vse tiste proizvode, za katere so potrjene specifikacije.
  Po odločitvi za vstop v shemo se proizvajalec odloči ali se postopka certificiranja loti INDIVIDUALNO (posamezno certificiranje) ali kot član skupine proizvajalcev za določen sektor (SKUPINSKO certificiranje).

  Za pridobitev zaščitnega znaka »izbrana kakovost – Slovenija« svetujemo, da se posamezni proizvajalci združijo v skupine proizvajalcev, ki so lahko že obstoječe pravne strukture (npr. društva, GIZ-i, zadruge, KGZS itd.). Te skupine proizvajalcev bodo pri certifikacijskem organu vzpostavile zahtevo za začetek postopka certificiranja za vse svoje člane (pridelovalce in predelovalce). Takšni obliki certificiranja pravimo SKUPINSKO CERTIFICIRANJE (kot skupina proizvajalcev). Pri skupinskem certificiranju certifikacijski organ preveri določen delež vseh članov skupine (delež pridelovalcev na terenu in vse glavne predelovalne obrate, ki so člani skupine).

  Certifikacijski organ pri izvajanju postopka kontrole na terenu preverja zgolj tiste zahteve in parametre, ki so določeni v specifikaciji za določen sektor in proizvode. Zato je zelo pomembno, da se vsak pridelovalec in predelovalec dobro seznani z vsebino specifikacije za svoje proizvode. Iz specifikacije bo vsakemu pridelovalcu in predelovalcu jasno, katerih zahtev se bo moral držati v svojem proizvodnem procesu.

  Če certifikacijski organ med kontrolo na terenu ne ugotovi kršitev zahtev in parametrov iz specifikacije, izda skupini proizvajalcev oziroma posameznemu proizvajalcu CERTIFIKAT.

  Certifikat daje proizvajalcem pravico, da tržijo proizvode z ustreznim zaščitnim znakom v skladu s celostno grafično podobo in navodili za uporabo.

  Pridelovalec oziroma predelovalec, ki želi certificirati različne proizvode iz različnih specifikacij, se mora certificirati ZA VSAKO SPECIFIKACIJO POSEBEJ. V tem primeru bo certifikacijski organ preverjal izpolnjevanje zahtev posebej iz specifikacije za posamezni sektor (mleko, meso, sadje …)

  Vsak proizvajalec se lahko s certifikacijskim organom dogovori, da se dejanska kontrola za vse proizvode iz različnih specifikacij opravi naenkrat, če certifikacijski organ to lahko izvede.

  Predlagamo, da se pred dejanskim certificiranjem dogovorite glede postopkov certificiranja s posameznimi certifikacijskimi organi. Certificiranje izvajajo trije certifikacijski organi, zato se je za informacije glede natančnega postopka in potrebne dokumentacije smiselno obrniti direktno na njih.

  Certifikacijski organi, ki so imenovani za izvajanje postopka certificiranja za proizvode iz shem izbrana kakovost so:

  BUREAU VERITAS
  Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana
  Tel: (01) 47 57 600

  IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM
  Pivola 8, 2311 Hoče
  Tel: (02) 613 08 31

  Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor
  Vinarska ulica 22, 2000 Maribor
  Tel: (02) 2284952
  E-mail: info@kon-cert.si

  Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
  Ostani na tekočem