Izjava o dostopnosti |

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

  Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Naša super hrana, ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.nasasuperhrana.si/

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavezuje omogočati spletno stran https://www.nasasuperhrana.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

  S spodbujanjem vključenosti in dostopnosti lahko vsem omogočimo enake možnosti za razvoj. Pomembno je, da se uporabnikom omogoči zaznavanje, razumevanje, navigacijo ter interakcijo s spletom.

  Stopnja skladnosti

  Spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

  Nedostopna vsebina

  Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. V pripravi so tako nove spletne strani, ki se izdelujejo v skladu z (WCAG 2.0) standardom. Ta je skladen s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1., ki je zahtevan v ZDSMA in jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti. Kljub temu nekatere trenutno objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Zaradi nesorazmernega bremena za organ niso dostopna naslednja gradiva:

  • dokumenti v obliki PDF zapisa,
  • brošure, priročniki,
  • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
  • različne kompleksne tabele s podatki,
  • organigrami,
  • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
  • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

  Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na e-naslov info@nasasuperhrana.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

  Izvršilni postopek

  V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si

  Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

  Ministrstvo za javno upravo
  Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
  Davčna ulica 1
  1000 Ljubljana

  gp.irsid@gov.si

  www.irsid.gov.si
  Priprava izjave o dostopnosti

  Izjava je bila pripravljena 19.04.2023 na podlagi samoocene.

  Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
  Ostani na tekočem