Podpiramo projekte |

Podpiramo projekte

Prehrana.si

Nacionalni portal o hrani in prehrani – Prehrana.si je nastal v okviru izvajanja ukrepa vzpostavitve spletnega mesta za zagotavljanje strokovnih in razumljivih informacij s področja prehrane, predvidenega v Resoluciji o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025. Izvajalca programa sta Inštitut za nutricionistiko in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), sofinanciranje pa je zagotovilo Ministrstvo za zdravje RS v okviru razpisa za izvajanje programov varovanja in krepitve zdravja. Portal ne ponuja storitev oglaševanja in komercialnega obveščanja.

Kupujmo domače

Spletna stran Kupujmo domače je namenjena slovenskim kmetom in ostalim, ki želijo predstaviti svojo dejavnost ter pridelke in izdelke potrošnikom po vsej Sloveniji. Ustvarili smo spletno stran Kupujmo domače, ki bo stičišče ponudbe in povpraševanja po domačih pridelkih, izdelkih ali storitvah. Spletna stran bo uporabnikom nudila vrsto koristnih nasvetov in informacij. S svojo ponudbo bodo kmetje in drugi ponudniki pripomogli k boljši prepoznavnosti in nakupu slovenskih pridelkov, izdelkov ali storitev. Več na www.kupujmodomace.si

Program razvoja podeželja (PRP)

Program razvoja podeželja (PRP) je skupni programski dokument posamezne države članice EU in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru. Okvir politike razvoja podeželja v programskem obdobju 2014–2020 (program razvoja podeželja) ureja zakonodaja Evropske unije, katere predlogi so bili objavljeni oktobra 2011. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja bo v novi finančni perspektivi še bolj vključen v skupno načrtovanje – v t.i. skupni strateški okvir, v katerega so poleg Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja vključeni tudi Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo z namenom učinkovitejšega uresničevanja ciljev strategije za trajnostno, pametno in vključujočo rast – Evropa 2020. Politika razvoja podeželja pa je tudi sestavni del Skupne kmetijske politike (SKP), ki poleg politike razvoja podeželja ureja tudi neposredna plačila in skupno ureditev kmetijskih trgov ter skupno ureditev za financiranje, upravljanje in nadziranje te politike. Obiščite spletno stran Program razvoja podeželja.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk se izvaja z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Javnosti predstavljajo pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujajo k pravilni in zdravi prehrani. Ozaveščajo o pomenu živilsko-predelovalne industrije. Posebno pozornost pa namenjajo pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja. Obiščite spletno stran Tradicionalni slovenski zajtrk.

Šolska shema sadja, zelenjave in mleka

Ker se uživanje sadja in zelenjave pri otrocih na področju EU zmanjšuje, je Evropska komisija uvedla Shemo šolskega sadja z namenom vzpodbujanja zdrave prehrane v šolah. Priporočen dnevni vnos sadja in zelenjave pri otrocih je 400g na dan, kar pomembno vpliva na dobro počutje, pravilno telesno težo in splošno zdravje populacije ne samo v mladosti, temveč tudi kasneje v odrasli dobi. EU sofinancira zdravo prehrano (sadje in zelenjavo), stroške vrednotenja učinkov in stroške obveščanja v vrednosti 75 odstotkov, 25 odstotkov vrednosti pa krije Ministrstvo za kmetijstvo. Z namenom čim boljšega izkoristka odobrenih sredstev je ministrstvo pripravilo aplikacijo za šole, ki bo v pomoč pri načrtovanju količin, razdelitvi in vrednotenju proizvodov. Šole vabimo, da se pridružijo projektu in omogočijo učencem preizkušanje novih okusov in spoznavanja sadja in zelenjave ter jih hkrati obvestijo o pomembnosti hrane z visoko hranilno in vitaminsko vrednostjo. Še posebej okusna in bogata hrana pa je seveda sezonska in lokalno pridelana hrana, ki je bolj sveža, okusnejša in lahko zaradi krajših prevoznih poti vsebuje tudi manj konzervansov. Več na https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/.

Kuhna pa to

Program Kuhna pa to je zasnovan za mularijo tega sveta z namenom izobraziti njih, da bodo izobrazili svoje starše, v času, ko vsi drvimo drug mimo drugega in skoraj mimo nas samih. Obiščite spletno stran Kuhna pa to.

Dober tek Slovenija

Dober tek Slovenija, je spletna stran Ministrstva za zdravje in združuje vse aktivnosti v okviru izvajanja nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje za obdobje 2015 do 2025.

Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem