Izbrana kakovost - Slovenija | Naša super hrana - Izbrana kakovost

Izbrana kakovost – Slovenija

  Izbrana kakovost logo

  Znak »Izbrana kakovost – Slovenija« potrošnikom zagotavlja, da so proizvodi pridelani in predelani v Sloveniji, kar pomeni, da podpirajo lokalne pridelovalce in ohranjajo slovensko kmetijstvo. Poleg tega so proizvodi označeni s tem znakom višje kakovosti, saj morajo izpolnjevati stroge standarde, ki presegajo osnovne zahteve. Dodatno so podvrženi tudi strogemu nadzoru neodvisnih certifikacijskih organov.

  Slovenski pridelovalci in predelovalci hrane ter trgovci se zavedajo, da je jasna informacija o izvoru surovin za potrošnika zelo pomembna. Prepoznavanje v Sloveniji pridelanih in predelanih kakovostnih proizvodov je lažje tudi zaradi sheme kakovosti »izbrana kakovost«.

  »Izbrana kakovost« je nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi. Te se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu. Z označbo »izbrana kakovost – Slovenija« so označeni pridelki in izdelki, ki so pridelani in predelani v Sloveniji ter so deležni dodatnih, strožjih kontrol. Bolj jasno, predvsem pa poenoteno, je sporočilo o lokalnem poreklu.

  Zagotovilo za poreklo, kakovost in nadzor

  Znak »izbrana kakovost – Slovenija« zagotavlja slovensko pridelavo in predelavo; kakovost izdelkov zaradi upoštevanja kratkih transportnih poti, omejenega časa transporta, visoko kakovostno krmo ter izpolnjevanje posebnih zahtev pri zdravstvenem varstvu živali, kot tudi v postopkih predelave in redno kontrolo v obratih pridelovalcev in predelovalcev, ki jo opravljajo neodvisni certifikacijski organi.

  Katera živila že nosijo označbo »izbrana kakovost – Slovenija«

  V shemo »izbrana kakovost« se postopoma vključujejo različni sektorji slovenskega kmetijstva in živilskopredelovalne industrije. Na policah trgovin ta zlahka najdemo mleko in mlečne izdelke, sveže perutninsko in goveje meso, nekaj svinjskega mesa ter sadje z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«.

  Specifikacije

  Za vsak sektor posebej je sprejeta in uradno objavljena specifikacija za shemo kakovosti »izbrana kakovost«, ki jo je predlagal posamezni sektor. V specifikacijah so natančno določeni kriteriji, dodatni pogoji, zahteve in sistem nadzora, ki jih morajo izpolnjevati vsi deležniki v dobavni verigi: pridelovalci, rejci in predelovalci, v nekaterih sektorjih tudi trgovine.

  Uradno sprejete in potrjene specifikacije za vse sektorje se nahajajo v poglavju »Izbrana kakovost – specifikacije in zaščitni znaki« na tej povezavi.

  Certificiranje

  Pridelovalci in predelovalci se lahko certificirajo individualno ali skupinsko, zato skupinski certifikat vsebuje prilogo s seznamom vseh članov skupine, ki je certificirana. Predelovalni obrati lahko imajo lasten certifikat tudi za predelavo, kot je to na primer v mlekarnah.

  Seznam certificiranih proizvajalcev v shemi »izbrana kakovost«

  Z zaščitnim znakom »izbrana kakovost – Slovenija« so označeni proizvodi tistih pridelovalcev in  predelovalcev, ki izpolnjujejo vse zahteve iz posamične specifikacije in so prejeli certifikat za shemo izbrana kakovost.

  Za lažje preverjanje certifikatov vseh shem kakovosti je na voljo spletni iskalnik »Evidence shem kakovosti«, kjer je možno iskanje po številki certifikata, nazivu oziroma imenu in priimku nosilca certifikata oziroma člana skupine, pa tudi po vrsti sheme kakovosti in proizvodih. S klikom na »prenesi certifikat« je možen tudi izpis certifikatov in prilog.

  Certifikat izbrana kakovost

  Nadzor

  Za zagotovitev izpolnjevanja vseh predpisanih zahtev v specifikaciji izvajajo pridelovalci oziroma rejci in predelovalci prvi nivo nadzora že sami. Poleg tega jih dodatno nadzorujejo neodvisni certifikacijski organi, ki proizvajalcem v primeru izpolnjevanja vseh pogojev izdajo certifikat. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa izvaja uradni nadzor.

  Vse sheme kakovosti:

  Seznam certificiranih proizvajalcev zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil.
  Publikacija Slovenski zaščiteni kmetijski proizvodi in živila.
  Seznam vseh zaščitenih proizvodov v EU.
  Specifikacije zaščitenih proizvodov.

  Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
  Ostani na tekočem