Izbrana kakovost

Celostna grafična podoba “izbrana kakovost”

Cgp izbrana kakovost, logo izbrana kakovost, celostna grafična podoba, izbrana kakovost. Zaščitni znaki Zaščitni znak »izbrana kakovost« lahko uporabljajo samo tisti pridelovalci oziroma predelovalci, ki so od imenovanih certifikacijskih organov pridobili certifikat o skladnosti kmetijskega pridelka in živila s potrjeno specifikacijo. ...

Naše super sadje – sadje iz bližine

K shemi »Izbrana kakovost – Slovenija« so ta mesec pristopili tudi slovenski sadjarji. S to potezo izkazujejo svojo skrb za slovenskega potrošnika, saj bodo v interesu boljše prepoznavnosti ter zagotavljanja izvora in kakovosti svojih pridelkov deležni še večjega nadzora. Vendar ...

Pridobitev certifikata “izbrana kakovost Slovenija”

Pri vstopu v shemo »Izbrana kakovost-Slovenija« in za pridobitev certifikata Izbrana kakovost, je za kmete in živilsko industrijo pomembno: razumevanje specifikacije in parametrov oz. posebnih lastnosti proizvodov, ki jih mora zagotavljati pridelovalec oziroma predelovalec v svojem proizvodnem procesu, zagotavljanje osnovne surovine, ...

Specifikacija za shemo “izbrana kakovost Slovenija”

SPECIFIKACIJA za shemo je uradni dokument, ki za posamezen sektor natančno določa posebne lastnosti kmetijskih in živilskih proizvodov oziroma zahteve glede njihovega načina pridelave, predelave ali kakovosti osnovnih surovin ter določa državo pridelave/reje in predelave osnovnih surovin. Določa torej lastnosti proizvodov, ki jih morajo ...

Prednosti vstopa v shemo “izbrana kakovost Slovenija”

Pred vstopom v shemo kakovosti mora vsak pridelovalec oziroma predelovalec v okviru svoje proizvodnje oceniti prednosti in obveznosti, ki jih prinaša uporaba zaščitnega znaka »izbrana kakovost – Slovenija« in za katere proizvode želi vstopiti v shemo. Prednosti označenih proizvodov: Potrošniku ...

Različne variante znaka “izbrana kakovost”

Znak izbrana kakovost in Shema »izbrana kakovost« se glede na državo pridelave, reje in predelave osnovne surovine proizvoda in pridobljenega certifikata lahko trži z dvema zaščitnima znakoma: 1.  Če je proizvod pridelan in predelan v isti državni in tako tudi ...

Izbrana kakovost – Slovenija

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« vam zagotavlja, da ste kupili hrano, ki je bila pridelana in predelana v Sloveniji, je višje kakovosti in je bila dodatno kontrolirana. Podrobno o shemi kakovosti “izbrana kakovost – Slovenija” in njenem označevanju.   Preberite ...