Janez Rebec: Slovensko meso je med deseterico najboljših v Evropi | Izbrana kakovost, Meso | Izbrana kakovost - Slovenija

Janez Rebec: Slovensko meso je med deseterico najboljših v Evropi

O proizvodnji kakovostnega perutninskega mesa smo se pogovarjali z mag. Janezom Rebcem, predsednikom uprave podjetja Pivka perutninarstvo. Podjetje, ki je bilo sprva ustanovljeno z namenom reprodukcije piščancev, v okviru katerega je delovala tudi Kmetijska srednja šola, se v zadnjih letih osredotoča na proizvodnjo polpripravljenega svežega mesa za peko in žar.

Podjetje Pivka perutninarstvo ima že več kot 60 let tradicije. Kako so se čez čas spreminjali standardi pridelave in predelave na področju perutninarstva?

Kakovost je bila v podjetju ves čas vedno na visoki ravni. Menim, da je to posledica stare jugoslovanske zakonodaje, ki je vzpostavila izredno dober nadzor nad kakovostjo, tudi v preteklosti ni bilo pri pridelavi hrane nikoli pretirane uporabe antibiotikov in škropil, kar je v veliko večji meri prisotno v drugih državah po svetu.

Danes je morda prav zato slovenska hrana med najboljšimi v svetu. To dokazujejo tudi analize porabe zdravil po državah, saj je Slovenija po porabi antibiotikov za zdravljenje živali med deseterico najboljših v Evropi. To je pomemben kazalnik, ki dokazuje, da imamo res kakovostno prehrano.

Pivka je te standarde še nadgradila na kakovosti reje in krme ter je zato prva in edina prejela kar dva certifikata višje kakovosti zaradi skrbne reje 100 % brez antibiotikov in tudi mednarodni certifikat, ki potrjuje, da v času reje piščanci niso prejeli nobene vrste antibiotika.

V vašem podjetju delujete v skladu z zahtevami sheme »Izbrana kakovost – Slovenija«. Kakšne koristi shema prinaša vašemu podjetju in kakšne koristi potrošniku?

Naše usmeritve so ohranjanje lokalne pridelave in predelave ter uporaba rastlinske krme, ki je brez živalskih proteinov in umetnih dodatkov.

Kratka je tudi razdalja do klavnice, kar zagotavlja bolj kakovostno meso in sledljivost v vseh fazah proizvodnje. Ime rejca je na primer vidno tudi na etiketi izdelka. Vse postopke nadzorujejo neodvisni strokovnjaki.

Shema Izbrana kakovost prinaša podjetju dodatne stroške, hkrati pa tudi konkurenčno prednost, saj je meso z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija« potrošniku zdaj lažje prepoznati na polici.

Izbrana kakovost

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« označuje izdelke višje kakovosti.

Izbrana kakovost naj bi bilo potrošniku jamstvo, da kupi kakovostno in varno živilo. Kaj konkretno to pomeni?

Lokalno meso je bolj kakovostno zaradi kratkih dobavnih poti in preprostejšega nadzora vseh postopkov.

V Sloveniji imamo proizvajalci perutninskega mesa, v primerjavi s tujimi proizvajalci, partnerski odnos z rejci urejen tako, da imamo stalni nadzor nad pogoji reje in izbiro kakovostne krme. Piščanci so v lasti proizvajalcev, rejci pa opravljajo storitev reje. Na ta način zagotavljamo sledljivost prav za vsako bedrce.

V Sloveniji imamo proizvajalci perutninskega mesa, v primerjavi s tujimi proizvajalci, partnerski odnos z rejci urejen tako, da imamo stalni nadzor nad pogoji reje in izbiro kakovostne krme. Piščanci so v lasti proizvajalcev, rejci pa opravljajo storitev reje. Na ta način zagotavljamo sledljivost prav za vsako bedrce.

V primeru ugotovljenih odstopanj od predpisanih zahtev bi predelovalec izgubil pravico do označevanja izdelkov z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«, kar posledično pomeni umik izdelkov iz prodajnih polic, česar pa si ne želimo.

Pečen piščanec
Skrb za živali je v Pivki že desetletja na prvem mestu.

V zadnjem času je povečana pozornost potrošnikov na rejce in mesno industrijo, predvsem z vidika vplivov na okolje in dobrega počutja živali. Kako v Pivki perutninarstvo skrbite za odgovorno ravnanje z živalmi, za zniževanje okoljskega odtisa in kakovost reje?

Skrb za živali je v Pivki že desetletja na prvem mestu. Smo specialisti za poznavanje tehnologije reje. Za dobro počutje živali skrbi v prvi vrsti usposobljen rejec. Nadzor in svetovanje pa zagotavljajo tudi tehnologi Pivke, veterinarjiinšpekcijski organi ter neodvisni presojevalci.

Vsi nenehno spremljajo zdravje živali in njihove pogoje za življenje (ugodna temperatura, pravi material za nastilj, kakovostna krma, ustrezna gostota naselitve in drugo). Ves čas reje se spremlja tudi zdravstveno stanje živali, ki je velik kazalnik dobrega počutja živali.

Kakšne ključne trende zaznavate na svojem področju in kako se nanje odzivate, da ohranjate zveste potrošnike?

Če govorimo o okusih in navadah, lahko trdim, da je slovenski potrošnik sicer dokaj tradicionalen na področju prehrane in se počasi spreminja. Kljub temu so se navade v zadnjih desetih letih precej spremenile, predvsem z vidika vse večjega pomanjkanja časa, zaradi česar smo se naučili kupovati vsaj delno pripravljene produkte.

Včasih smo vse kuhali samo iz bazičnih surovin, danes pridejo do izraza tudi polpripravljeni izdelki. Verjetno bomo tudi v prihodnje namenili kuhanju manj časa, želimo pa si kakovostno pripravljene jedi, ki ustrezajo našemu življenjskemu slogu – hrano, ki ima daljši rok uporabe, je priročna za shranjevanje in že pripravljena.

Kako bi potrošnikom predstavili razliko v ponudbi, če je veriga proizvodnje v celoti »na domačih tleh« ali če gre za uvoženo meso ali mesne izdelke?

Potrošnik se vedno bolj zaveda pomenalokalne hrane. To zavedanje se posebej okrepi v času kriz, kot je na primer pandemija. Slovenija je na področju kakovostnega piščančjega mesa več kot samooskrbna.

Hrana je eden ključnih elementov preživetja ljudi, s tem pa je tudi pomemben elementnacionalne varnosti, česar se močnejše države dobro zavedajo. Tudi tiste države, ki samooskrbe do zdaj niso imele urejene, na tem področju izvajajo številne ukrepe.

Meso lokalnega porekla ima boljšo kakovost tudi zaradi kratkih dobavnih poti. Proizvajalci mesa iz tujine, ki niso zavezani standardu »Izbrana kakovost«, kupujejo živali na odprtem trgu in je zato nadzor kakovosti in sledljivosti manjši oz. ni jasen.

Kakšnih sprememb v pozitivno smer si še želite v prihodnje?

Želimo si, da bi tudi v gostinskem sektorju potrošnik lahko preverjal poreklo surovin. Menim, da si kupec zasluži vedeti, od kod izhaja hrana na njegovem krožniku.

Želimo si tudi, da bi kupci prepoznali prednosti višje kakovostiin cenili proizvode domače živilske industrije. Če na policah najdete meso in izdelke z občutno nižjo ceno, je po vsej verjetnosti nepreverjenega porekla in kakovosti.

Slovenski rejci in predelovalci mesa v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvajajo kampanjo s sloganom »Najboljše imamo doma«. Kampanja je pod okriljem nacionalnega projekta »Naša super hrana« namenjena ozaveščanju, da imamo v Sloveniji kakovostno ponudbo govejega in perutninskega mesa. Potrošnikom je na voljo pestra ponudba lokalnega mesa, mesnih izdelkov in mesnih pripravkov z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. Znak zagotavlja preverjeno kakovost: da so bile živali rojene in rejene v Sloveniji, da je bila celotna predelava mesa izvedena v Sloveniji, ves proces pa je bil podvržen dodatnim neodvisnim kontrolam.

Poseganje po izdelkih z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« pomeni podporo slovenskim pridelovalcem in slovenski prehrambeni industriji. Pri tem bodimo pozorni na uravnoteženo prehrano v skladu s smernicami zdrave prehrane. Naj bo torej slogan kampanje »Najboljše imamo doma« naše vodilo pri nakupih.


Sorodni članki

Poznavanje porekla mesa je ključnega pomena

Prepoznati meso, ki je v celoti pridelano in predelano v Sloveniji, je pri nas preprosto, saj ga označuje znak »izbrana kakovost - Slovenija«. V shemo, ki zagotavlja slovensko poreklo, kratke dobavne poti in sledljivost mesa, so vključeni številni slovenski rejci…

Več...

Ali veste, zakaj je dobro izbrati sadje z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

Uživanje sadja je del uravnotežene prehrane. Je vir za zdravje pomembnih snovi, kot so vitamini, minerali, vlaknine in antioksidanti. Vsebnost teh pomembnih snovi se med sadjem razlikuje, zato je pomembno, da izberemo sadje ali izdelke iz sadja višje kakovosti. Prav…

Več...

Le znak »izbrana kakovost – Slovenija« vam zagotavlja 100 odstotno slovensko mleko

Ste vedeli, da napis »proizvedeno v Sloveniji« na mleku in mlečnih izdelkih še ne zagotavlja, da je tudi osnovna surovina, torej mleko, slovenska? Kraj izvora surovine (od kod mleko dejansko prihaja) je namreč prostovoljna navedba. Če želite 100‑odstotno slovensko poreklo,…

Več...

Tatarski biftek – recept

Za pripravo tatarskega biftka izberite kakovostno meso Najbolje je, da v trgovini poiščete meso z oznako »izbrana kakovost – Slovenija«, saj vam jamči višjo kakovost mesa, ki je pridelano v Sloveniji in ne prepotuje dolgih razdalj. Sestavine: približno 1 kg…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem