Naj bo meso izbrane kakovosti tudi na jedilnikih slovenskih vrtcev | Izbrana kakovost, Meso | Zgodbe o naši super hrani
Posegamo po naši lokalni hrani. Podpiramo naše lokalne pridelovalce, predelovalce, gospodarstvo in delovna mesta. O projektu Naša super hrana >

Naj bo meso izbrane kakovosti tudi na jedilnikih slovenskih vrtcev

Kakovostno meso je izrednega pomena za zdrav razvoj in rast otrok. Otroci v Vrtcu Radovljica uživajo meso in mesne izdelke slovenskega porekla, ki ima pridobljen certifikat »izbrana kakovost«, kar pomeni, da so bile živali rojene in rejene v Sloveniji.

Otroci danes v vrtcih in šolah preživijo večji del dneva, zato je zelo pomembno, da se njihove obroke skrbno načrtuje in pri pripravi uporablja čim boljše sestavine. Ustrezna in raznolika prehrana, med katero je tudi kakovostno meso, je namreč izrednega pomena za zdrav razvoj in rast otrok

»Prehranjevalne navade, ki jih otrok pridobi v otroštvu, imajo velik vpliv na izbiro živil in zdravje v odrasli dobi,« pravi Simona Skumavec, organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima v Vrtcu Radovljica. Z zdravo prehrano otrok se zmanjšujejo dejavniki tveganja za bolezni, ki lahko v odrasli dobi pustijo resne zdravstvene posledice.

Pomen mesa izbrane kakovosti za otroke in mladostnike

Prehrana otrok in mladostnikov temelji na enakih načelih kot prehrana odraslih. Prva leta otrokovega življenja so ključnega pomena za njegov telesni in duševni razvoj, pri čemer glavno vlogo igrajo beljakovine. Živalske beljakovine, zlasti meso, so zato zelo pomembno živilo. Prav tako je pomemben pravilen vnos vitamina B12, ki je bistven za nevrološki razvoj in rast celic.

Otroci v Vrtcu Radovljica zato uživajo meso in mesne izdelke slovenskega porekla (goveje meso, telečje meso, perutninsko meso), ki ima pridobljen certifikat »izbrana kakovost«, kar pomeni, da so bile živali rojene in rejene v Sloveniji. Razlog za to izbiro je, po pripovedovanju ge. Simone Skumavec, tudi drugje: »Ko kupujemo kakovostna lokalna živila, prispevamo tudi k ohranjanju in odpiranju novih delovnih mest, ohranjanju kmetij in spodbujamo samooskrbo Slovenije.«

Izbrana kakovost

Potrebno je dati prednost živilom iz lokalnega okolja in živilom iz shem kakovosti

Naloga strokovnih delavcev v vrtcih in šolah je, da otrokom že v zgodnjih letih življenja privzgojijo pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja in v jedilnike vključujejo hranila, ki jih najmlajši potrebujejo. Za organizacijo prehrane v vrtcih so odgovorni vrtci sami. Pri tem morajo upoštevati smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Organizatorji  prehrane  in  osebje,  ki  načrtuje  in  pripravlja prehrano  za  otroke,  svoje delo opravljajo strokovno avtonomno v skladu  z najnovejšimi strokovnimi spoznanji stroke in predvsem s strokovno etičnimi načeli.

»Pri načrtovanju prehrane in oblikovanju jedilnikov dajemo prednost živilom iz lokalnega okolja in živilom iz shem kakovosti, med drugim iz sheme »izbrana kakovost«. S ponudbo lokalne hrane otrokom omogočamo, da uživajo sveža živila, ki zaradi kratke transportne poti ohranjajo višjo hranilno vrednost, potrebujejo manj embalaže, ne vsebujejo dodanih aditivov in antibiotikov, kar prispeva k ohranjanju zdravja otrok in ohranjanju čistega okolja,« pravi Simona Skumavec.

Simona Skumavec
Simona Skumavec, organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima, Vrtec Radovljica

Kakovostno meso od preverjenih pridelovalcev in predelovalcev

V shemo »izbrana kakovost« mesa se vključujejo pridelovalci in predelovalci mesa – rejci in predelovalci na kmetijah, klavnice in mesno predelovalni obrati, ki v proizvodnih postopkih ustrezajo objektivnim in merljivim kriterijem, ki se nanašajo na način vzreje in dobrobit živali, ustrezno krmo in zdravstveno varstvo živali, transportne omejitve (transport ne sme presegati 6 ur pri govedu in prašičjemu mesu ter 5 ur pri perutnini), zahteve v postopkih zakola in proizvodnji mesa. Znak »izbrana kakovost« je dovoljeno uporabljati, če so vsi proizvodni postopki izvedeni v državi porekla surovine (rojeno, vzrejeno, zaklano in predelano v isti državi).

Poreklo mesa, ki ga je mogoče preveriti

Zasebni vrtci imajo pravico samostojno izbrati dobavitelje, katerih izdelki so po njihovem mnenju najvišje kakovosti. »Sproti spremljamo ponudbo živil v lokalnem okolju in povečujemo delež živil iz shem kakovosti glede na finančne zmožnosti. Menim, da se organizatorji prehrane v vrtcih trudijo vključevati čim več živil iz lokalnega okolja in iz shem kakovosti, glede na zmožnosti, ki jih imajo v svoji ustanovi,« pove organizatorka prehrane Vrtca Radovljica.

Kakovost mesa in mesnih izdelkov opredelijo že v razpisni dokumentaciji za dobavo konvencionalnih in ekoloških živil, ki jih morajo dobavitelji upoštevati pri oddaji ponudbe. Kakovost živil (npr. »izbrana kakovost«) dobavitelj dokazuje s predložitvijo ustreznih certifikatov. Ob dobavi mesa kuharica preveri dobavnico, na kateri morata biti navedena vrsta mesa in naziv sheme kakovosti, preveri pa tudi kakovostne parametre v skladu s HACCP sistemom.

Pečene perutničke
Na jedilnikih vrtcev se znajdejo različne vrste slovenskega mesa.

Jedilniki predšolskih otrok vključujejo tudi slovensko meso

Prehrana predšolskih otrok mora biti varna, kakovostna, mešana in sestavljena iz čim več osnovnih svežih in nepredelanih živil, ki imajo višjo hranilno vrednost in manj dodanih aditivov, ki lahko negativno prispevajo k preobčutljivosti in alergijam na določena živila. Simona Skumavec, ki v Vrtcu Radovljica oblikuje dnevne jedilnike, vanje vključuje tudi goveje in/ali perutninsko meso.

»Na jedilnik uvrščamo različne dele in vrste mesa. Najpogosteje so na jedilniku zastopane naslednje mesne jedi: mesna omaka, mesne kroglice v omaki, kuhana govedina, goveji golaž, telečji zrezki, piščančji zrezki, puranji zrezki, pečen puran v kosu, piščančje krače, eko telečje hrenovke, čevapčiči, občasno, ko imamo piknik dodamo tudi nojevo klobaso. Uporabljamo različne načine priprave jedi: dušenje, pečenje, kuhanje, enkrat mesečno ali za praznike pa si privoščimo tudi ocvrto meso, ker ga imajo otroci radi,« razloži Simona Skumavec. Z vključevanjem različnih vrst mesa otroci zaužijejo pomembne beljakovine, vitamin B12 in železo, ki se nahaja v rdečem mesu.

Otroci v vrcu pri kosilu
Prehranjevanje otrok v Enoti Lesce, Vrtec Radovljica

Tudi starši lahko vplivajo na kakovost prehrane svojih otrok

Kakovostna in lokalna prehrana je nekaj, k čemur si prizadeva tudi večina staršev. »Zelo nam je pomembna. Telo otroka se šele razvija in za rast in razvoj potrebuje kakovostno hrano,« pravi Nika Domislic, mama, ki je svojega otroka vpisala v Vrtec Radovljica. V vrtcu vsako leto izvedejo anketo o zadovoljstvu staršev, pri čemer je kar 80 % staršev zadovoljnih s prehrano svojih otrok. »Želijo si še več lokalnih in ekoloških živil v prehrani. Ugibam, da je pestrost in kakovost naše prehrane v mnogih primerih tudi razlog za izbiro Vrtca Radovljica in dodana vrednost, h kateri prispevamo vsi zaposleni,« pove Simona Skumavec.

Strošek prehrane za otroka na dan znaša 2,40 eur in je določen s ceno programa. Simona Skumavec ob tem poudarja, da so v to ceno vključena kakovostna živila in da na račun cene kakovost hrane ne pada. »Veseli nas, da imamo veliko podporo lokalne skupnosti, ki podpira naše ideje in zakonodajne obveznosti s področja prehrane, da lahko otrokom zagotavljamo kakovostno prehrano,« še doda Simona Skumavec.

Starši lahko na vpeljavo bolj kakovostne prehrane v jedilnike svojih otrok prispevajo tudi ob stiku s predstavniki sveta staršev, s podajanjem svojega mnenja v anketah o zadovoljstvu s prehrano, lahko pa tudi neposredno vzpostavijo stik z organizatorji prehrane.


Sorodni članki

Janez Rebec: Slovensko meso je med deseterico najboljših v Evropi

O proizvodnji kakovostnega perutninskega mesa smo se pogovarjali z mag. Janezom Rebcem, predsednikom uprave podjetja Pivka perutninarstvo. Podjetje, ki je bilo sprva ustanovljeno z namenom reprodukcije piščancev, v okviru katerega je delovala tudi Kmetijska srednja šola, se v zadnjih letih osredotoča na…

Več...

Poznavanje porekla mesa je ključnega pomena

Pri nakupu mesnih izdelkov je izredno pomembno, da smo pozorni na informacije o izvoru, saj je od tega v veliki meri odvisna tudi njihova kakovost. Prepoznati meso, ki je v celoti pridelano in predelano v Sloveniji, je pri nas preprosto,…

Več...

Piščancem prijazna reja pomeni kakovostno lokalno meso

Slovenija je dežela z razgibano pokrajino in se od sosednjih držav razlikuje predvsem po velikosti. Tudi, ko govorimo o reji perutnine, so v Sloveniji piščančje farme manjše v primerjavi s tujimi. To pa pomeni, da se lahko tako rejci bolj…

Več...

Kakovost mesa občutimo že ob prvem grižljaju

Vsak ljubitelj mesa si želi, da bi bilo meso, ki ga naroči v restavraciji in tisto, ki ga pripravi doma, enako okusno. Kaj pa se pravzaprav skriva za dobrim okusom? Kako izbrati meso najboljše, »izbrane kakovosti«? O tem smo se…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem