Splošni pogoji |

Splošni pogoji

Splošni pogoji

  Avtorske pravice

  Vse informacije, posnetki in podobe, ki so objavljene na spletnem mestu www.nasasuperhrana.si., so last Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in so predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

  Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno za splošno izobraževalne in informativne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

  Avtorske pravice vsebin sodelujočih

  Sodelujoči je pridelovalec ali predelovalec lokalne hrane, ki na spletno mesto www.nasasuperhrana.si preko spletnega obrazca vpiše svojo dejavnost in podatke (v nadaljevanju sodelujoči).

  Sodelujoči jamči, da je posredovana vsebina ali fotomaterial na spletno mesto www.nasasuperhrana.si njegovo avtorsko delo oz. da je s strani avtorja pridobil vsa potrebna soglasja v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah za javno objavo (vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje), dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje in kakršnokoli drugačno uporabo vsebine, potrebno za dosego namena nagradnega natečaja v skladu s pravili organizatorja. Sodelujoči (pridelovalec ali predelovalec, ki na spletno mesto www.nasasuperhrana.si vpiše svojo dejavnost in podatke) jamči, da je na fotografijah in posnetkih on sam ali osebe ki so seznanjene z namenom uporabe materiala.

  Sodelujoči se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin: na katerih bodo tretje osebe, ki z namenom uporabe niso seznanjene, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo.

  Sodelujoči organizatorju neodplačno in časovno neomejeno dovoljuje javno objavo (vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje), dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje fotografij in video posnetkov in/ali njegovih delov v vseh medijih, ki so v domeni organizatorja ali za namene promocije spletnega mesta ali v okviru spletnega mesta.

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: fotomateriale in druge uporabniške vsebine, prejete s strani udeleženk nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitev nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpele zaradi vpisa svoje dejavnost na spletno mesto www.nasasuperhrana.si.

  Omejitev odgovornosti

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se bo po najboljših močeh trudilo zagotavljati točne in ažurne podatke na svojih straneh, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

  Niti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

  Ker so na spletnem mestu določene povezave na druge spletne strani, nad katerimi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nima nadzora, ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

  Pomembno opozorilo o odgovornosti

  Vsi pridelovalci, predelovalci, zadruge in kmetije morajo sami zagotavljati, da bodo prijavljene, načrtovane in izvedene aktivnosti dnevov odprtih vrat v okvirih zakonsko določenih pravil in omejitev za opravljanje registrirane in dovoljene dejavnosti (npr. prijava delovne pomoči, prodaja, izdajanje računov, HCCP standardi, varstvo pri delu, posebna pravila iz naslova dejavnosti … ). Za vsa potrebna dodatna dovoljenja glede na aktivnost mora prijavitelj dneva odprtih vrat poskrbeti sam. V primeru morebitnih kršitev ali izvajanja aktivnosti izven okvirjev registriranih dejavnosti in zakonskih določb, prijavitelj dneva odprtih vrat prevzema polno odgovornost in posledice.

  Varovanje zasebnosti

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov, pridobljenih preko spletne strani www.nasasuperhrana.si.

  V primeru sprememb, potrebnih dopolnitev ali napačnih osebnih podatkov, lahko obiskovalci (registrirani uporabniki) spletnega mesta www.nasasuperhrana.si preverijo in po potrebi spremenijo oziroma dopolnijo svoje podatke, vnesene ob registraciji.

  Z registracijo in prijavo na dneve odprtih vrat in s strinjanjem s splošnih pogojev soglašate, da se vaši osebni podatki uvrstijo v seznam registriranih uporabnikov spletnega mesta www.nasasuperhrana.si (vsi, ki se registrirajo na: https://www.nasasuperhrana.si/zemljevid-lokalni-ponudniki-hrane/registracija/  ter se strinjate z uporabo vaših podatkov na način in v namene, opisane v nadaljevanju.

  Registrirani uporabniki Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko obdeluje zbrane osebne podatke kot zbirke za namene obveščanja o nagradnih natečajih, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene.

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradnega natečaja ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem.  V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

  Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehata uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila po e-pošti na info@nasasuperhrana.si ali pisno na naslov organizatorjev Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano , Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev.

  Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
  Ostani na tekočem