Posegamo po naši lokalni hrani. Podpiramo naše lokalne pridelovalce, predelovalce, gospodarstvo in delovna mesta. O projektu Naša super hrana >
OBVESTILO za sektor sadja o ponovnem začetku plačevanja prispevka za promocijo od 1.1.2022 dalje!  Preberite več >

Zmanjšanje količine odpadne hrane je eden ključnih ciljev do leta 2030

Do leta 2030 smo se na globalni ravni zavezali prepoloviti količino odpadne hrane na prebivalca. To lahko dosežemo le s skupnimi prizadevanji, ki se začnejo pri vsakem posamezniku.

V okviru Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 so Združeni narodi kot pomemben cilj opredelili do leta 2030 prepoloviti količino odpadne hrane na prebivalca v prodaji na drobno in pri potrošnikih ter zmanjšati izgube hrane vzdolž celotne dobavne verige. Temu cilju smo se zavezale tudi države Evropske unije.

Zakaj je pomembno zmanjšati izgube hrane in količino odpadne hrane?

Na svetovni ravni se približno 14 odstotkov proizvedene hrane izgubi med pobiranjem pridelka in maloprodajo, 17 odstotkov celotne svetovne proizvodnje pa se po ocenah zavrže (11 odstotkov v gospodinjstvih, 5 odstotkov v prehrambnih obratih in 2 odstotka v maloprodaji).

Z izgubami hrane zavržemo tudi vire

Izgube hrane in odpadna hrana ogrožajo trajnost naših prehranskih sistemov. Ko hrano izgubimo ali zavržemo, gredo v nič tudi vsi viri, ki smo jih uporabili za njeno proizvodnjo: voda, zemljišče, energija, delovna sila in kapital. Poleg tega se z odlaganjem izgubljene in odpadne hrane na odlagališčih ustvarjajo emisije toplogrednih plinov, ki prispevajo k podnebnim spremembam. Izgube hrane in odpadna hrana lahko tudi negativno vplivajo na prehransko varnost in razpoložljivost hrane ter prispevajo k zvišanju cen hrane.

Cilj je trajnostna naravnanost

Naši prehranski sistemi so lahko odporni le, če so trajnostni. Zato si moramo prizadevati za sprejetje celostnih pristopov, s katerimi bi zmanjšali izgube hrane in odpadno hrano. Ukrepati je treba na svetovni in lokalni ravni, da bi kar najbolj izkoristili hrano, ki jo proizvedemo. Za celovito spremembo so bistveni uporaba tehnologij (vključno s trženjem na platformah za elektronsko poslovanje in mobilnimi sistemi za predelavo hrane), novi načini dela ter dobre prakse za upravljanje kakovosti hrane in zmanjševanje izgub hrane in količine odpadne hrane.

K zmanjševanju zavržkov lahko prispeva vsak od nas

Vsak od nas lahko že z majhnimi dejanji občutno prispeva k reševanju širše problematike odpadne hrane. Pripravili smo nekaj osnovnih smernic in napotkov.

Načrtujmo obroke in porabimo ostanke

Pomembno je, da svoje obroke načrtujemo in se po nakupih odpravimo s seznamom živil. Ostanke hrane lahko predelamo tudi v okusne nove jedi in jih tako porabimo naslednji dan.

Pravilno rokujmo z živili

Pomembno je, da hrano pravilno hranimo. Pomagamo si lahko tako, da preverimo nalepke na hladilniku z navodili za shranjevanje in se prepričamo, da je hladilnik nastavljen med 1 ° in 5 ° C.

Dodatna navodila za shranjevanje so na voljo tukaj.

Prepoznajmo razliko med oznakama „Uporabno najmanj do“ in „Porabiti do“

Ključno je dobro poznavanje pomena datumov na živilih. Oznaka „Uporabno najmanj do“ označuje datum, do katerega živila ohranijo pričakovano kakovost. Živila so tudi po tem datumu varna za uporabo, če upoštevate navodila za shranjevanje in embalaža ni poškodovana, vendar lahko začenjajo izgubljati okus in teksturo.

Oznaka „Porabiti do“ označuje datum, do katerega so živila varna za uporabo. Živil po preteku datuma, označenega z oznako „porabiti do“, ne uporabljajte. Več o razliki lahko preberete tukaj.


Sorodni članki

10 nasvetov za manj živilskih odpadkov

Z nekaj preprostimi odločitvami lahko bistveno zmanjšamo viške hrane ter se usmerimo v bolj trajnostno prehranjevanje. Zelo veliko viškov nastaja v gospodinjstvih, ki proizvedejo kar 52 % odpadne hrane, zato je najbolje začeti pri sebi. Z vami delimo nekaj kratkih…

Več...

Nasveti za bolj trajnostno prehranjevanje

Z nekaj preprostimi odločitvami lahko bistveno zmanjšamo količino hrane, ki jo zavržemo, ter poskrbimo za bolj trajnostno prehranjevanje in smotrno rabo virov. Preberite uporabne smernice in nasvete, ki jih je enostavno upoštevati, prinašajo pa številne pozitivne učinke tako za preskrbo…

Več...

Strategija za manj izgub hrane in odpadne hrane

Zmanjšanje izgub hrane in količine odpadne hrane prinaša pozitivne gospodarske učinke za vse člene v verigi. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo zato pripravili Strategijo za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano: »Spoštujmo…

Več...

Sodelujte v raziskavi o odpadni hrani

Pridružite se najobsežnejši slovenski raziskavi o količinah odpadne hrane v gospodinjstvih. Za ta namen so na Ministrstvu za okolje in prostor izdelali kuhinjski dnevnik odpadne hrane.Vsak prebivalec Slovenije je v letu 2019 zavrgel povprečno 67 kg hrane, v letu 2020…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem