Posegamo po naši lokalni hrani. Podpiramo naše lokalne pridelovalce, predelovalce, gospodarstvo in delovna mesta. O projektu Naša super hrana >

Praznik kozjanskega jabolka

Zdaj že tradicionalni dogodek, praznik kozjanskega jabolka, se je v preteklih 18 letih razvil v osrednjo in zelo odmevno okoljsko, etnološko in naravovarstveno prireditev. Gre za enega večjih naravovarstvenih in okoljskih dogodkov pri nas. Prireditev je odraz sodelovanja s prebivalci zavarovanega in biosfernega območja ter odraz skupnih prizadevanj pri varovanju narave in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem. Na tem območju so najbolj tipično razpoznavni krajinski elementi ravno so visokodebelni travniški sadovnjaki in stare sorte jablan. Slovenska jabolka, še posebej stare sorte jabolk imajo na Kozjanskem posebno mesto.

Prireditev poteka v osrčju kozjanskega in ravno zato jo ob načelih varstva narave zaokrožujejo prizadevanja po trajnostnem, krožnem in sonaravnem razvoju. Odlična parkovna praksa nege visokodebelnih travniških sadovnjakov omogoča razvoj in rast zdravih jabolk, ki za domačine predstavljajo več kot zgolj sadež. Praznovanje bodo obeležili na trgu Podsreda med 7. in  14. oktobrom.

Jabolka starih sort

Jabolko, ki so ga na simbolni in stvarni ravni postavili v središče prazničnega programa, vsako leto privabi številne strokovnjake, razstavljavce in prodajalce, pa tudi številne kulturne skupine in umetnike iz domovine in tujine.

Valerija  Slemenšek, vršilka dolžnosti direktorja Kozjanskega parka,  je predstavila načrtovano dogajanje: »Predstavitev bo potekala na 145 stojnicah, na katerih se bo v soboto in nedeljo razvrstilo okoli 170 različnih ponudnikov. Osrednjo vlogo na stojnicah imajo ekološke kmetije, teh bo kar dvajset, in ponudniki starih sort jabolk.« Ostala ponudba na stojnicah vključuje domače suhomesnate izdelke, mlečne izdelke iz kravjega, kozjega in ovčjega mleka, predstavljena bo domača zelenjava, različne vrste moke in jedilnih olj. Ljubitelji testenin boste spoznali domače testenine, pa tudi domače pekovske izdelke, da o domačih marmeladah, zeliščih in različnih namazih niti ne govorimo. Spoznali boste jabolka starih sort in domiselno predelano sadje. Nedeljsko dogajanje pa bo zaokrožilo tekmovanje v peki študla za naziv Štrudlmojstr-ca.

praznik-kozjanskega-jabolka-2
Praznik kozjanskega jabolka

Predstavila se bodo tudi številna društva in strokovne službe, ki sonaravno in trajnostno upravljajo s prostorom zavarovanega območja, ter množica glasbenih in kulturnih skupin, ki bodo s programom prispevali k prijetnemu vzdušju.

Prireditev je vsebinsko vpeta v sodobna prizadevanja po trajnostnem, krožnem in sonaravnem razvoju, ob upoštevanju načel varstva narave. Praznik kozjanskega jabolka pomembno vpliva na prepoznavnost Kozjanskega, sejemsko dogajanje pa v Kozjanskem parku opisujejo kot »okoljski sejem z dušo«.

»S prireditvijo želimo prikazati naše delo in prizadevanja pri varstvu naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere bistveni razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan.« so zapisali v Krajinskem parku

Jabolko iz visokodebelnega travniškega sadovnjaka je simbol varovanja narave, nadaljevanja tradicije in dediščine naših prednikov, blagostanja in zdrave hrane ter simbol prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka in identifikacije domačinov z zavarovanim območjem.

Kozjanska jabolka prihajajo iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so prioritetni, naravovarstveno med najpomembnejšimi habitati v Kozjanskem parku – tu namreč živijo nekatere vrste ogroženih ptic kot so vijeglavka, zelena žolna, pivka, veliki skovik, pogorelček, čuk in rjavi srakoper in ravno zaradi njih so ti habitati vključeni v območje Natura 2000 po »Ptičji direktivi«. Jabolko iz visokodebelnih travniških sadovnjakov pomeni varovanje narave, nadaljevanje tradicije in dediščine naših prednikov, blagostanje in zdravo hrano ter simbol prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka in identifikacije domačinov z zavarovanim območjem.


Sorodni članki

Ob svetovnem dnevu jabolk poudarek na prednostih lokalnega sadja

21. oktobra vsako leto obeležujemo svetovni dan jabolk, ki je odlična priložnost za promocijo lokalnih, slovenskih jabolk. V Sloveniji imamo odlične pogoje za pridelavo jabolk, ki po kakovosti resnično izstopajo. V Sloveniji imamo odlične pogoje za pridelavo kakovostnih jabolk, saj…

Več...

Svetovni dan jabolk

21. oktobra vsako leto obeležujemo Svetovni dan jabolk, katerega namen je spomniti na bogato paleto sort jabolk ter poudariti številne prednosti in koristi, ki jih jabolka prinašajo za naše zdravje.Leta 1990 je britanska organizacija Common Ground podala pobudo za praznovanje…

Več...

Zakaj smo nori na jabolka izbrane kakovosti?

V knjižici Nori na jabolka izbrane kakovosti so zbrane informacije o sortah jabolk, njihovem vplivu na zdravje, pomenu sheme „izbrana kakovost – Slovenija“ ter številni recepti, ideje in anekdote.V Sloveniji je podnebje naklonjeno prav jabolkom, saj rodovitna tla in velike temperaturne razlike…

Več...

Nori na jabolka izbrane kakovosti recepti, ideje, izzivi, dejstva, anekdote - priročnik - brošura

Brošura - Nori na jabolka izbrane kakovosti (pdf) >

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem