5. svetovni dan varnosti hrane | Dan varnosti hrane | Odmevi na dogodke

5. svetovni dan varnosti hrane

7. junija že petič obeležujemo svetovni dan varnosti hrane, ki ga je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov razglasila leta 2018. Ta dan je priložnost za razmislek o pomenu in prihodnosti varne hrane ter za spodbujanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in obvladovanje tveganj, povezanih z njo.

Letošnja tema svetovnega dneva varnosti hrane je »Prehranski standardi rešujejo življenja«. Standardi kmetom in predelovalcem ne zagotavljajo le smernic glede higienskega ravnanja s hrano, ampak tudi opredeljujejo najvišje dovoljene ravni aditivov in onesnaževal, da je hrano mogoče varno zaužiti. Za določanje takih standardov so odgovorne vlade, organizacije ter regionalni ali medvladni organi.

Odgovornost za varnost živil si delijo vsi v prehranski verigi od kmeta do potrošnika

Na svetovni dan varnosti hrane smo lahko še posebej hvaležni za slovensko samooskrbo in pridelavo kakovostne hrane izpod rok slovenskih kmetov. Največjo odgovornost nosijo nosilci živilske dejavnosti, ki hrano pridelujejo, proizvajajo ali prodajajo. Ti so dolžni zagotoviti, da sta hrana in krma kakovostni, varni in sledljivi. Svojo odgovornost imajo tudi inšpekcijske službe, ki morajo v okviru pregledov preverjati, ali imajo odgovorni izvajalci dejavnosti ustrezno vzpostavljen notranji nadzor.

 

Letošnjemu dogodku se pridružuje tudi 60. obletnica delovanja Komisije Codex Alimentarius, ki jo organizirajo Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Informacijska točka Evropske agencije za varnost hrane in EFTND.

Ta dan je priložnost za razmislek o dosežkih preteklosti in izzivih prihodnosti varnosti hrane, ki je naša skupna odgovornost. Razprava bo namenjena iskanju skupnih rešitev za učinkovito soočanje z lokalnimi in globalnimi izzivi ter obvladovanje tveganj, povezanih s hrano.

»Varnost hrane je stvar vseh«

Varnost hrane je temelj prehranske varnosti in ključna za preoblikovanje prehranskih sistemov v trajnostne, pravične in odporne – za boljšo proizvodnjo, boljšo prehrano, boljše okolje in boljše življenje. Slogan svetovnega dneva varnosti hrane se glasi »Varnost hrane je stvar vseh« ter poziva k odgovornosti vsakega izmed nas za ohranjanje varne hrane vzdolž dobavne verige, od vil do vilic. V vsakem delu te verige obstajajo nevarnosti, ki lahko povzročijo okužbo.

Ali ste vedeli?

Vsako leto 600 milijonov ljudi zboli zaradi 200 različnih vrst bolezni, ki se lahko prenašajo s hrano. Med najbolj prizadetimi so mladi in prebivalstvo z omejenimi viri. Bolezni, ki se prenašajo s hrano, vsako leto povzročijo 420.000 smrti, ki bi jih lahko preprečili.

Poglejte naše nasvete, kako varno ravnati s hrano

 


Sorodni članki

Lokalna samooskrba eden od ključev do varnejše oskrbe s hrano

Svetovni dan varnosti hrane v ospredju izpostavlja sporočilo, da je varnost hrane naša vsakdanja odgovornost in zaveza vseh deležnikov v prehranski verigi, torej od kmeta do potrošnika. V luči epidemije se je bolj kot kadar koli izkazalo, da enega od…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem