Pri piščancu z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« vemo, s čim je bil hranjen | Izbrana kakovost, Meso | Izbrana kakovost - novice, Izbrana kakovost - Slovenija

Pri piščancu z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« vemo, s čim je bil hranjen

Perutninsko meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« se razlikuje od ostalega mesa na trgovinskih policah. Glavne odlike so visoka kakovost, dodatne kontrole in stoodstotno slovensko poreklo.

Izjemen poudarek pri shemi je tudi skrb za živali, za kakovostno krmo in kratke transportne poti. Celotno shemo »izbrana kakovost« pa strogo kontrolirajo certifikacijski organi, ki skrbijo, da je izdelek stoodstotno kontroliran od nastanka surovine vse do trenutka, ko ga kupec odnese iz trgovine.

Z nakupom izdelka z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« skrbimo tudi za razvoj malih slovenskih kmetij, ohranjanje slovenskega podeželja in za ohranitev ter rast delovnih mest v slovenski prehrambni industriji.

Katera perutnina dobi znak »izbrana kakovost – Slovenija« in pod kakšnimi pogoji, nam je razložil Peter Polanič, predsednik uprave skupine Panvita.

V čem je slovenska reja piščancev specifična? V čem je boljša, manj intenzivna v primerjavi s tujino?

V primerjavi s tujino je reja pri nas manj intenzivna, poteka v naravnem okolju, na majhnih farmah in v kooperacijskih rejah. Posebna skrb je usmerjena v kakovostno krmo, ki je lokalno pridelana in jo sestavljajo prvovrstne žitarice. V Sloveniji imamo lastne valilnice kokošjih jajc, kar nam omogoča popoln nadzor, sledljivost in zagotavljanje maksimalne kakovosti skozi celotno proizvodno verigo pridelave in predelave piščančjega mesa. Ena od osnovnih prioritet je tudi skrb za dobro počutje živali tako na samih farmah kot med transportom, kjer zaradi geografske bližine dosegamo zelo kratke transportne čase, kar ne povzroča dodatnih obremenitev živali.

Kakšne so zahteve v specifikaciji glede porekla piščancev? 

V shemo »izbrana kakovost« je dovoljeno vključevati meso piščancev, ki so bili v Sloveniji izvaljeni, rejeni, zaklani in razkosani pod pogoji sheme »izbrana kakovost«, seveda pa morajo biti tudi vse ostale faze proizvodnje piščančjega mesa opravljene v Sloveniji.

Kakšne so zahteve glede krme perutnine v shemi »izbrana kakovost«?

Vsa krma mora izpolnjevati kriterije sheme »izbrana kakovost«, kar pomeni, da krmni obroki ne smejo vsebovati živalskih proteinov ali krmil, ki so uvrščena na negativno listo. Vsi rejci vodijo tudi evidence dnevnih krmnih obrokov po vrsti živali in si beležijo obdobja krmljenja s posameznim krmnim obrokom. Vsak nakup krme je potrebno dokumentirati, obenem pa voditi evidenco o dobavah in recepturah krme.

Kakšni so pogoji glede transporta perutnine v shemi »izbrana kakovost«?

Zahteva za zagotavljanje kratkih transportnih poti je eden od ključnih parametrov za vstop v shemo »izbrana kakovost«. Najdaljša dovoljena pot prevoza živih živali je 200 km.

Kakšne kontrole se izvajajo in kolikokrat na leto?

Redne letne kontrole se izvajajo tako pri rejcih kot v mesnopredelovalnih obratih in seveda pri trgovcih, ki so certificirani za prodajo mesa, vključenega v shemo »Izbrana kakovost«. Uveden je dvostopenjski sistem nadzora:

  • Prva stopnja nadzora je notranja kontrola v obratih pridelovalcev in predelovalcev, za katero so v primeru individualnega certificiranja odgovorni pridelovalci in predelovalci (rejci, klavnice, razsekovalnice, proizvodni obrati), ki so vključeni v shemo »izbrana kakovost«. V primeru skupinskega certificiranja pa notranji nadzor na sedežu pridelovalcev in predelovalcev izvajajo presojevalci, imenovani s strani nosilca skupinskega certifikata.
  • Druga stopnja nadzora pa se od prve razlikuje po tem, da je neodvisna zunanja kontrola, ki jo v obratih certificiranih pridelovalcev in predelovalcev izvajajo certifikacijski organi v skladu s pravili certifikacijske sheme.

Kaj se kontrolira pri rejcih perutnine?

V postopkih nadzora pri rejcih so predmet kontrole evidence krme, pri kateri mora biti navedena vsaka sprememba recepture, obdobje krmljenja pa mora biti evidentirano s posameznim obrokom. Iz zbirne dokumentacije morajo biti razvidne količine pridelane, kupljene ter dokupljene krme in recepture. Predmet nadzora so tudi transportni dokumenti, na podlagi katerih se preverja zagotavljanje pogoja kratkih transportnih poti, in arhiv izjav o načinu vzreje živali, ki potrjujejo način vzreje pod pogoji, določenimi s shemo »izbrana kakovost«.

V katerih fazah in na katerih točkah potekajo kontrole?

Redne letne kontrole se izvajajo pri vseh subjektih v verigi preskrbe z mesom, ki so vstopili v shemo in pridobili certifikat za uporabo znaka »Izbrana kakovost – Slovenija«. Kontrola skladnosti vzreje živali poteka pri rejcih, kontrola predelave mesa v mesno predelovalnih obratih, zahtevani pogoji trženja mesa pa se preverjajo pri trgovcih v skladu s kontrolnimi točkami, opredeljenimi v načrtu notranje kontrole, ki je del specifikacije za meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«.

Ali je pri kosu piščanca, ki ga kupim pri mesarju, mogoče ugotoviti njegov izvor?

Seveda, vse predpakirano perutninsko meso, označeno z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«,  ima na maloprodajnih etiketah navedena imena rejcev perutnine. Za zagotavljanje informacij o izvoru mesa, ki ni predpakirano, pa mora biti zagotovljen sistem sledljivosti od rejca do trgovine in jasno navedene količinske evidence o vhodnih in izhodnih količinah mesa s certifikatom »izbrana kakovost – Slovenija«.

 

 


Sorodni članki

Zakaj potrošniki zaupajo znaku »izbrana kakovost – Slovenija« ?

Zeleno-rjavi »smeško« je sinonim za slovensko kakovostZnak »izbrana kakovost – Slovenija« je pri potrošnikih že dobro sprejet in uveljavljen. Najdejo ga na izdelkih iz široke palete govejega in perutninskega mesa, na mleku in mlečnih izdelkih ter na sadju in izdelkih…

Več...

Piknik iz lokalnih sestavin

S pomladjo in toplejšimi dnevi se začenja sezona piknikov. Priporočamo, da izberete lokalne sestavine, ki vam zagotavljajo poln okus in hrano, bogato s hranili. Zbrali smo tudi nekaj receptov za okusne prigrizke. Na piknikih običajno kraljuje meso, zato je potrebno…

Več...

Kako veste, da je meso kakovostno? Po znaku v obliki zeleno-rjavega smeška!

Uživanje lokalnega mesa in mesnih izdelkov prispeva k razvoju mesnopredelovalne industrije in ima številne prednosti, vse od rejca do potrošnika.Kako pogosto se ob obloženi jedilni mizi vprašate, ali je posamezno živilo kakovostno? Ste kdaj pomislili, kako kot potrošnik sploh lahko…

Več...

Jabolko - tradicionalna sadna osvežitev iz naših krajev

V Sloveniji pridelujemo raznoliko sadje, ki lahko zadovolji še tako zahteven okus. Med vsemi vrstami sadja prevladuje pečkato sadje, katerega tipični predstavnik so jabolka, ki jih lokalni sadjarji pridelajo daleč največ. Poglejte ideje, kaj pripraviti iz njih.Pečkarji nas s plodovi…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem