Naravne mineralna vode | Sheme kakovosti |

Naravne mineralna vode

  naravna mineralna voda

  Kljub temu, da se ne umeščajo v shemo kakovosti, pa se z zaščitnim znakom »naravna mineralna voda« lahko poimenuje voda, ki ima lastnosti, zaradi katerih se jasno razlikuje od pitne vode. Posebne lastnosti izhajajo iz vsebnosti mineralnih snovi, kemijskih elementov v sledovih oziroma drugih sestavin, ter ima lahko določene prehrambno-fiziološke učinke.

  Naravna mineralna voda ima lastnosti, zaradi katerih se jasno razlikuje od pitne vode, ki izhajajo iz vsebnosti mineralnih snovi, kemijskih elementov v sledovih oziroma drugih sestavin, ter ima lahko določene prehrambno–fiziološke učinke. Svoj izvor ima v podzemnem vodnem viru, zaščitenim pred kakršnokoli možnostjo kontaminacije in izteka ali se črpa na izviru iz enega ali več naravnih iztokov ali vrtin. Sestava, temperatura in druge pomembne lastnosti morajo biti stalne v okviru naravnih nihanj, tudi po polnjenju ima enako čistost kot na izvoru, ustreza posebnim mikrobiološkim zahtevam iz predpisa, ki ureja naravno mineralno vodo in izvirsko vodo in je registrirana pri pristojni instituciji.

  Voda, ki izvira iz tal Republike Slovenije, je lahko v prometu z označbo naravna mineralna voda, če je njeno označbo z odločbo priznalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo lahko prizna tudi naravno mineralno vodo, ki izvira iz tal druge države, če izpolnjuje za to predpisane pogoje.

  V državah članicah Evropske unije se lahko tržijo samo naravne mineralne vode, ki so jih priznali pristojni organi posameznih držav članic.

  Seznam priznanih mineralnih vod je objavljen na strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, najdete pa ga na tej povezavi.

  Vse sheme kakovosti:

  Seznam certificiranih proizvajalcev zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil.
  Publikacija Slovenski zaščiteni kmetijski proizvodi in živila.
  Seznam vseh zaščitenih proizvodov v EU.
  Specifikacije zaščitenih proizvodov.

  Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
  Ostani na tekočem