Integrirana pridelava | Integrirana pridelava, Sheme kakovosti |

Integrirana pridelava

  Integrirana pridelava

  Integrirana pridelava je nacionalna, slovenska shema kakovosti. Integriran način pridelave pomeni naravi in potrošniku prijaznejše kmetovanje, iz katerega ob nadzorovani uporabi gnojil in predpisanih fitofarmacevtskih sredstev izhajajo visoko kakovostni pridelki.

  Bistveni cilji integrirane pridelave so uravnoteženo izvajanje agrotehničnih ukrepov, ob skladnem upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov; naravni ukrepi imajo prednost pred fitofarmacevtskimi, veterinarsko-farmacevtskimi in biotehnološkimi ukrepi; pridelava poteka brez uporabe gensko spremenjenih organizmov, uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev je nadzorovana; sledi pospeševanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti z ustreznimi metodami varstva rastlin (biotično varstvo), gnojenje poteka z organskimi gnojili in ima prednost pred gnojenjem z mineralnimi gnojili; redno je izvajanje analiz pred gnojenjem in s tem preprečevanje prehoda nitratov v podtalnico ter kopičenja nitratov v rastlinah; kontrolirana pridelava in certificiranje pridelkov pa daje potrošnikom zagotovilo, da proizvodi ustrezajo tem  standardom kakovosti ter osrednji cilj pridelava zdravstveno neoporečne – varne in kakovostne hrane.

  V Sloveniji se izvaja integrirana pridelava poljščin, sadja, grozdja in zelenjave

  Integrirana pridelava je pod stalnim strokovnim nadzorom, ki ga opravljajo organizacije za kontrolo in certificiranje integrirane pridelave. Če je pridelava potekala v skladu z vsemi zahtevami, organizacija za kontrolo in certificiranje pridelovalcu izda certifikat, ki je zagotovilo, da označeni pridelki ustrezajo višjim standardom pridelave.

  Pridelki integrirane pridelave se lahko poleg uradne enotne oznake integrirani označujejo tudi z blagovnimi znamkami, ki jih podeljujejo posamezna združenja pridelovalcev (npr. Združenje za integrirano pridelavo zelenjave). Integrirana pridelava se izvaja v skladu s pravilniki o integrirani pridelavi in tehnološkimi navodili za integrirano pridelavo.

  Pravilniki s svojo vsebino predstavljajo osnove delovanja sistema integrirane pridelave. Opisujejo postopke prijave pridelovalca v kontrolo, zagotavljajo kontrolo nad izvajanjem integrirane pridelave sadja in sledljivost ter označevanje pridelkov. Tehnološka navodila opisujejo tehnologijo pridelave na integriran način, kjer je posebna pozornost posvečena seznamu fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je dovoljeno uporabiti za varstvo rastlin. Na integriran način se v Sloveniji pridelujejo sadje, grozdje, zelenjava in poljščine.

  Kontrolo nad integrirano pridelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil in izdajanje certifikatov v skladu s predpisi, ki urejajo integrirano pridelavo, lahko izvajajo organizacije, ki jih na podlagi vloge z dokazili o izpolnjevanju tehničnih in organizacijskih pogojev z odločbo imenuje minister. Na tej povezavi lahko preverite seznam pristojnih inštitucij. Nadzor nad delovanjem organizacij za kontrolo in certificiranje izvaja Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

  Vse sheme kakovosti:

  Seznam certificiranih proizvajalcev zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil.
  Publikacija Slovenski zaščiteni kmetijski proizvodi in živila.
  Seznam vseh zaščitenih proizvodov v EU.
  Specifikacije zaščitenih proizvodov.

  Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
  Ostani na tekočem