Tradicionalni slovenski zajtrk v 2014

datum: 03.12.2019

Odredba, zahtevek za povračilo in navodila za Tradicionalni slovenski zajtrk 2014

Odredba za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka v letu 2014 (Uradni list RS št, 62/2014), zahtevek za povračilo finančnih sredstev za nakup živil in navodila za izvedbo TSZ, so zbrani v naslednjih dokumentih:

Ponudba živil za projekt Tradicionalni slovenski zajtrk 2014

Povezave na spletne strani:

Svetovalci Kmetijsko gozdarske zbornice in kmetije, ki ponujajo živila za TSZ 2014:  svetovalci in kmetije

Ponudniki lokalne hrane in živil: kupujmo domače

Spletna stran Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – izberite “Ponudba za javne zavode”: javni zavodi

Seznam kmetij, ki ponujajo živila za Tradicionalni slovenski zajtrk 2014 je zbran tudi v naslednjem dokumentu:

Tradicionalni slovenski zajtrk v 2014

V petek, 21. novembra 2014, bomo že tretjič obeleževali dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti ljudi o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga bomo s sodelovanjem vrtcev in osnovnih šol letos izvajali že četro leto zapored. Vabimo, da se projektu ponovno pridružite tudi ostali z različnimi aktivnostmi in tako na ta dan še več pozornosti namenite vsebinam, ki jih izpostavljamo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo s projektom, kjer sta vključena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje, skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije (pobudnica projekta), Inštitutom za varovanje zdravja, Zavodom za šolstvo, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije-Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij, GIZ Mlekarstva Slovenije, trgovninami (MercatorTušSpar), Ekonosko fakulteto in mnogimi drugimi) tudi letos ta dan obeleževalo z aktivnostmi, ki bodo vzpodbujale razmišljanje in delovanje v smeri lokalne samooskrbe ter ozaveščale najširšo javnost o pomenu lokalno pridelane hrane. Med te aktivnosti sodi tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil že dve leti zapored uspešno izveden v vrtcih in osnovnih šolah.

Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk in dneva slovenske hrane je spodbujanje lokalne samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost. Zaradi bližine proizvodnje se lahko uporablja manj aditivov, kot so konzervansi, barvila ipd., taka živila pa so tudi prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu. Z naročanjem živil od lokalnih pridelovalcev/predelovalcev posredno pripomoremo tudi k zmanjšanju sproščanja toplogrednih plinov zaradi krajših transportnih poti, zagotavljamo trajnostno rabo površin, namenjenih pridelavi hrane, ohranjamo delovna mesta na podeželju in dvigamo stopnjo samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšujemo prehransko varnost prebivalstva.

Projekt je namenjen tudi navezovanju neposrednih stikov med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, prav tako drugimi javni zavodi in potrošniki, in lokalnimi pridelovalci/predelovalci za morebitno nadaljnje sodelovanje pri dobavi živil, kot tudi povezovanju z ostalimi lokalnimi deležniki. Spodbuja pa tudi k izvedbi dneva dejavnosti v vrtcih in osnovnih šolah.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano tudi letos izvaja akcijo sejemo semena vrtnin – oktobra smo vrtcem in osnovnim šolam poslali pet vrečic semen z namenom. Otroci jih bodo skupaj z učitelji in vzgojitelji posejali in spremljali razvoj rastlin od semena do plodov. Poudarjamo tudi zdravju in okolju prijaznen način pridelave.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prhrano je v letošnjem letu za namen izvedbe projekta Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcih in osnovnih šolah zagotovilo sredstva. Projekt se izvaja v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije (pobudnica projekta), Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Inštitutom za varovanje zdravja, Zavodom za šolstvo, GIZ Mlekarstva Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije-Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij. Aktivno pa sta se letos vključili tudi Zadružna zveza Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Tehnična izvedba projekta (namenjeno vrtcem in osnovnim šolam):
V Odredbi o izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka v letu 2014 (Uradni list RS, št. 62/14)  so določeni podrobnejši pogoji za izvedbo, v prilogi pa je določen zahtevek za povrnitev sredstev za živila za tradicionalni slovenski zajtrk. Izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka in Zahtevek za povrnitev sredstev za živila za tradicionalni slovenski zajtrk je potrebno izvesti/pripraviti skladno z Navodili za izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka v letu 2014.

Čebelarska zveza Slovenije je pripravila zanimiva gradiva, ki so dostopna tukaj.