Nastanek in pomen logotipa projekta Tradicionalni slovenski zajtrk

datum: 19.11.2020
Logotip Tradicionalni slovenski zajtrk grafika

Ob 10-letnici izvedbe projekta Tradicionalni slovenski zajtrk smo se vrnili na sam začetek in se spomnili nastanka logotipa.

Tradicionalni slovenski zajtrk je bil že od začetka zasnovan tako, da si je prizadeval spodbuditi otroke k soustvarjanju, razmisleku o tematikah in dejavnemu vključevanju v različne aktivnosti, ki so potekale pod okriljem projekta. Ravno otroci so tisti, ki so ob vsakoletni izvedbi pustili svoj pečat in izkušnjo nosijo s seboj tudi sedaj, desetletje kasneje.

Začelo se je z literarnim natečajem …

V letu 2011 so bili otroci v vrtcih in osnovnih šolah po vsej Sloveniji povabljeni k sodelovanju na likovnem in literarnem natečaju v okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. Cilj je bil, da izrazijo svojo kreativnost in svoje videnje projekta ter tako prispevajo k soustvarjanju celotne zgodbe.

Natečaj je bil razdeljen na različne sklope, in sicer so se na likovnem natečaju za najbolj izvirno likovno delo potegovali vrtčevski in predšolski otroci, na likovnem natečaju za najbolj izvirno poslikano panjsko končnico osnovnošolci prve in druge triade, na literarnem natečaju za najbolj izviren verz ali pregovor osnovnošolci tretje triade ter za najbolj izvirna logotip in slogan vse starostne skupine otrok.

Likovni natečaj TSZ plakat
Na podlagi te otroške risbice iz leta 2011 je nastal današnji logotip TSZ.
Logotip TSZ
Današnji logotip

Izjemen odziv s kar 4500 sodelujočimi otroci

Odziv na natečaj je bil izjemno velik, saj je bilo poslanih kar 4.500 otroških del, in sicer 1030 likovnih del, 2631 panjskih končnic, 501 literarnih del ter 338 sloganov in logotipov. Zelo razveseljivo je bilo tudi dejstvo, da je bilo poslanih tudi veliko drugih ustvarjalnih del izven vsebin natečaja.

Vsa prispela dela posameznih sklopov natečaja je pregledala in ocenila natečajna komisija ter ob upoštevanju atraktivnosti in ustvarjalnosti, izbrala tri najbolj izvirna dela iz vsakega sklopa.

Rojstvo sedanjega logotipa, navdihnjenega s predlogi otrok

Avtorica logotipa Alenka Miklavžin je osrednje mesto na logotipu namenila prvonagrajenemu petelinčku, ki je v stilizirani podobi postal njegov prepoznavni lik. V ozadju so nanizani še elementi, ki ponazarjajo jutro in posledično uživanje zdravega zajtrka za dober in uspešen začetek dneva. Barvna paleta je na simbolični ravni odlična podlaga za ciljno skupino, ki ji je logotip namenjen, saj vsebuje »vse barve mavrice«, kar lahko ponazorimo kot enakopravno vključenost vseh otrok, ki so po svojih tako različnih potrebah in sposobnostih vsi vključeni v dogajanje.