Okrožnica za Tradicionalni slovenski zajtrk 2023

datum: 28.06.2023

Ob zaključku šolskega leta 2022/2023 bi vas radi tudi tokrat spomnili na projekt Tradicionalni slovenski zajtrk in na praznovanje dneva slovenske hrane. Prijazno vas vabimo, da se aktivno vključite v obeleževanje letošnjega dneva slovenske hrane in tudi letos izvedete Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo v petek, 17. novembra. Letošnja osrednja tema je kruh, ki ga bomo povezovali z žiti in z izdelki iz žit. K temu spodbujamo s sloganom »Kruh za zajtrk – super dan!«.

Spodbujamo vas, da vpeljete še kakšne nove aktivnosti

Skupaj s partnerji za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk vam priporočamo, naj bo iztočnica za dan, bogat z različnimi spremljevalnimi dejavnostmi, ki ste jih že izvajali v prejšnjih letih, in da za popestritev vpeljete še kaj novega. Na dan njegove izvedbe želimo osnovne šole še posebej spodbuditi k izvedbi naravoslovnega dneva oziroma dneva dejavnosti na temo zdravega prehranjevanja, kmetijstva, živilstva, čebelarstva ipd. Vabimo tudi vrtce in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, da prav tako bogato obeležijo ta dan.

Želimo vas spomniti še na številne spremljevalne dejavnosti in dobre prakse, ki ste jih v šolah in vrtcih prav tako že izvajali, npr. obisk in ogled kmetije, čebelarja, sadovnjaka, pekarne, mlekarne. Nekateri ste dan obogatili s predavanji različnih gostov in strokovnjakov, z izvedbo natečaja ali kviza, s praktičnimi delavnicami priprave jedi, z izdelavo pogrinjkov, plakatov, panojev ali risb, s kulturnim ali družabnim programom, obiskom šolske ali vrtčevske kuhinje in pogovorom s kuharjem. Mnogo vas je na temo projekta okrasilo jedilnice, igralnice, učilnice in druge prostore. Nekateri ste dan popestrili ali povezali z vsebinami Šolske sheme sadja, zelenjave in mleka.

Celotna okrožnica je dostopna tukaj: