Poročila NIJZ o projektu TSZ

datum: 01.03.2023

Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) je izvedel vrednotenje izvajanja projekta Tradicionalni slovenski zajtrk v šolskem letu 2022/23, in sicer z namenom ugotavljanja, kako učinkovit in uspešen je bil izvedeni projekt ter ali je v določenih segmentih dosegel želene učinke.

Vrednotenje je bilo preko spletne ankete opravljeno kot naknadno ovrednotenje procesov, izdelkov in v omejenem obsegu tudi širših vplivov. Cilj je bil ugotoviti, ali so vzgojno-izobraževalni zavodi dosegli pričakovane rezultate ter kakšen napredek je bil zaznan na nivoju otrok in mladostnikov. Pozvalo se je tudi odgovorne za izvedbo projekta v vzgojno-izobraževalnih zavodih, da ocenijo uspešnost projekta ter sporočijo, kakšni so njihovi predlogi oz. priporočila za nadaljevanje projekta.

Na NIJZ so pripravili anketni vprašalnik, ki je bil kvantitativen, zaprtega tipa, v posameznih segmentih nadgrajen z odprtimi vprašanji. Zadovoljivo ga je rešilo 681 vzgojno-izobraževalnih zavodov, kar je največji odziv do zdaj, v celoti pa jih je vprašalnik rešilo 423. 

Rezultati so zbrani v zaključnem poročilu, ki je dostopno TUKAJ.

NIJZ se zahvaljujemo za zelo poglobljeno pripravo poročila, iskreno pa se zahvaljujemo tudi šolam in vrtcem, da so se odzvali našemu povabilu in odgovorili na posredovano anketo.

Poročila za prejšnja leta si lahko ogledate spodaj.

Naslovnica Poročila NIJZ o projektu Tradiciolani slovenski zajtrk
Poročilo za leto 2022
Naslovnica Poročila NIJZ o projektu Tradiciolani slovenski zajtrk 2019
Poročilo za leto 2019
Naslovnica Poročila NIJZ o projektu Tradiciolani slovenski zajtrk 2017
Poročilo za leto 2017
Naslovnica Poročila NIJZ o projektu Tradiciolani slovenski zajtrk 2015
Poročilo za leto 2015
Naslovnica Poročila NIJZ o projektu Tradiciolani slovenski zajtrk 2014
Poročilo za leto 2014
Poročilo za leto 2012
Naslovnica Poročila NIJZ o projektu Tradiciolani slovenski zajtrk 2011
Poročilo za leto 2011