Vnos in oddaja vloge za povrnitev stroškov

datum: 07.11.2019

Vnos in oddaja vloge za povrnitev stroškov za nakup živil bo možna samo elektronsko v aplikaciji Tržni ukrepi, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Rok za vložitev vlog je od 2. do 19. decembra 2019. Če vnos in oddajo vloge v aplikaciji izvede druga oseba, ki ni odgovorna oseba,  potrebuje pooblastilo zakonitega zastopnika digitalnega potrdila. Izpolni se obrazec. Obvezna polja za uspešno oddajo vloge so:

  • ime in priimek odgovorne osebe,
  • potrjenih vseh pet izjav*,
  • vnesene vse količine živil (kruha, masla, medu, mleka in jabolk – v kilogramih ali litrih),
  • priložena fotografije izvedbe projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019 (v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)) ali povezava do spletnega mesta, če ste posnetke objavili tudi na vaši spletni strani in
  • digitalni podpis vloge

*S potrditvijo vseh petih izjav zagotavljamo:

  1. smo 15. 11. 2019 izvedli zajtrk v skladu z Odredbo o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019 (Uradni list RS, št. 52/19) (v nadaljnjem besedilu: odredba);
  2. so živila pridelana oziroma predelana v Sloveniji, kar dokazujemo z izjavami pridelovalcev, predelovalcev oziroma dobaviteljev ali s certifikati ali knjigovodskimi listinami (npr. računi, dobavnice);
  3. z zajtrkom nismo nadomestili malice oziroma da stroški, ki jih uveljavljamo s tem zahtevkom, ne bodo hkrati financirani iz več različnih virov;
  4. so se morebitna neporabljena živila porabila za prehrano otrok in učencev v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;
  5. bomo omogočili, da je pristojnim organom na njihovo zahtevo na voljo podporna dokumentacija, in jim dovolili, da izvedejo vse potrebne preglede, zlasti pregled dokumentacije.

Do aplikacije Tržni ukrepi, ki bo omogočala vnos in oddajo vloge za povrnitev stroškov za nakup živil, se dostopa preko vstopnega spletnega mesta na naslovu http://e-kmetija.gov.si. Vstopno spletno mesto vzpostavlja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Aplikacija za vnos in oddajo vloge bo odprta od 2. do 19. decembra 2019. Vnos in oddaja vloge bo zato možna samo v tem času. 

Več o oddaji vlog na spletnem mestu Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja: https://www.gov.si/zbirke/storitve/tradicionalni-slovenski-zajtrk/

Navodila za elektronski vnos so zbrana tudi v dokumentu:

Dodana je še Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019, splošna navodila in njihov povzetek: