Učne vsebine

datum: 21.11.2019

Priporočila za izvedbo učnih aktivnosti ob projektu Tradicionalni slovenski zajtrk.

Za lažjo izvedbo projekta »Tradicionalni slovenski zajtrk« smo pripravili strokovna izhodišča in aktivnosti, ki jih lahko pri svojem delu uporabijo v vrtcih in osnovih šolah. Tako smo na enem mestu zbrali vzgojiteljem in učiteljem dostopne vsebine za podajanje usklajenih informacij. Vsebine smo v grobem razdelili na pet področij (kmetijstvo, čebelarstvo, okolje, zdravje in predelava živil).

Vzgojitelji in učitelji lahko te vsebine prenesejo v določene starostne skupine otrok. Pri tem ponujamo tudi številna dostopna gradiva, ki so bila že pripravljena. Naš namen je vključiti te vsebine v šolski prostor, na različnih ravneh – od učnih ur do obšolskih dejavnosti, pri čemer spodbujamo, da se poleg vzgojiteljev in pedagoških delavcev vključijo tudi drugi strokovni delavci vrtcev in šol, starši, kot tudi kmetijski svetovalci, zdravstveni delavci in drugi strokovnjaki.

Cilj je zagotoviti, da bo čim več otrok v Sloveniji v času tega dogodka deležnih teh vsebin. S tem bi povečali poznavanje zakonitosti agroživilske verige, pomen kmetijske dejavnosti za okolje in varovanja okolja, pomen lokalne pridelave in predelave hrane, pomen kmeta kot pridelovalca hrane, in čebele, ki je tesno povezana s kmetijstvom in pridelavo hrane in razumevanje koristi uživanja priporočenih živil iz lokalnega okolja, vključno s pomenom rednega zajtrkovanja in telesne dejavnosti. Dolgoročno bi tako lahko vplivali na izboljšanje odnosa do hrane in zdravja populacije.

Kako smo se lotili dela?

Za vsako področje (kmetijstvo, čebelarstvo, okolje, zdravje in predelava živil) smo pripravili strokovna izhodišča za delo vzgojitelja oz. učitelja, da bo lahko teme uspešno predstavil otrokom. V nadaljevanju smo dodali pri vsaki vsebini tudi koristne povezave na spletne vire, kjer si lahko vzgojitelji oz. učitelji poiščejo dodatne – podrobnejše informacije. Na koncu smo podali še nekaj predlogov idej za aktivnosti oziroma tem za izvedbo dogodka. Učitelji oz. vzgojitelji tako po svoji presoji, glede na lastnosti razreda oziroma starostno skupino, izvedejo aktivnosti.

tem dokumentu si lahko več preberete o strokovnih podlagah za izvedbo projekta, ki so jih pripravili na Inštitutu za varovanje zdravja.

V nadaljevanju je na tem mestu zbranih nekaj idej, z željo, da bi projekt prerasel v bolj sistematično in kontinuirano delo na tem področju.

Kmetijstvo

Okolje

Čebelarstvo

Zdravje

Predelava živil

Trajnostna potrošnja in ravnanje z odpadki