Zasebnost

datum: 07.11.2019

Pravica uporabe

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh straneh, so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedena spletna stran www.tradicionalni-zajtrk.si.

Prevzemanje odgovornosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo pri oblikovanju teh spletnih strani skušalo zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh spletnih straneh, vendar za njihovo točnost in celovitost ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Niti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.

Spletna stran vsebuje tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, ki pa niso v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma drugih sodelujočih institucij, zato ne prevzemamo nobenih odgovornosti v zvezi z njihovo vsebino in delovanjem.