Tradicionalni slovenski zajtrk v 2012

datum: 03.12.2019

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK V PETEK, 16. NOVEMBRA 2012

Tudi v letošnjem letu si želimo izvedbe projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil v lanskem letu dobro sprejet in uspešno izveden zaradi donacij živil s strani kmetov, živilsko predelovalne industrije in čebelarjev. Zelo pomembna pa je seveda podpora in vloženo delo učiteljev, vzgojiteljev, organizatorjev šolske prehrane, kuharjev in ostalega osebja, ki so ključni izvajalci projekta v osnovnih šolah in vrtcih. Želimo si, da dobro vpeljan sistem organizirane šolske prehrane v vzgojno izobraževalnih zavodih, dopolnimo z omenjenim projektom ter kakovostno nadgradimo z vključevanjem vsebin s področja zdravja, kmetijstva, čebelarstva, samooskrbe in ekologije. S projektom želimo spodbuditi promocijo lokalne pridelave in predelave hrane, zdravega načina prehranjevanja in skrbi za okolje ter tudi preko sistema javnega naročanja povečevati in spodbujati domačo pridelavo hrane.

Tradicionalni slovenski zajtrk bo letos potekal tretji petek v novembru, in sicer 16. novembraTudi letos bodo otroci v vrtcih in učenci v osnovnih šolah zajtrkovali črn kruh, med, jabolko, mleko in maslo – vse domačega porekla.

V letošnjem letu se zaradi pozebe, toče in predvsem suše, soočamo z močno zmanjšanim pridelkom medu, sadja, krme in žit, zato letos živil za pripravo zajtrka žal ne morejo dobavitelji zagotoviti brezplačno, zato predlagamo, da v osnovnih šolah zajtrk izvedete iz sredstev za šolsko prehrano. V skladu s smernicami naj bi se otrokom zagotovil tako zajtrk kot tudi premostitveni obrok (malica). V skladu z vašimi možnostmi ponudite ta dan zajtrk na začetku oziroma pred začetkom vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, sicer pa v času malice in jo poimenujete tradicionalni slovenski zajtrk. Prav tako lahko v vrtcih zajtrk izvedete na podoben način kot lansko leto, živila pa zagotovite iz sredstev oskrbnega dne.

Ključni poudarek in pomemben vidik projekta je, da se za ta dan dobavijo domača živila iz lokalnega okolja in da se živila lahko dobavijo preko naročilnice (ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja). Namen je, da se ob tej priložnosti vzpostavijo tudi kontakti za neposredno sodelovanje med ponudniki lokalno pridelane hrane in vzgojno–izobraževalnimi zavodi, z željo vzpostavitve t.i. kratkih verig.

Kot že omenjeno, dobaviteljev za dobavo živil za tradicionalni slovenski zajtrk ni treba izbrati po postopku javnega naročanja iz 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 in 43/12 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2). Dobava živil za tradicionalni slovenski zajtrk je namreč enkraten dogodek, vrednost živil, potrebnih za njegovo izvedbo, pa je brez DDV nižja od 20.000 EUR. Naročanje blaga v vrednosti, nižji do 20.000 EUR (brez DDV), ni predmet urejanja ZJN-2, zato javnim naročnikom ni treba izvesti postopka javnega naročanja.

Na spletni strani pa je še vedno dosegljiv seznam lanskoletnih donatorjev (zavihek Zajtrk v 2011).

Sreda, 17. 10. 2012