Primer dobre prakse: več kot 10-letna tradicija projekta Tradicionalni slovenski zajtrk

datum: 24.04.2023

Tradicionalni slovenski zajtrk je primer dobrega medresorskega sodelovanja, saj povezuje tako različne vladne resorje kot tudi kmetijske, gospodarske, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene in kulturne ustanove. Ob 10. obletnici projekta je bila pripravljena tematska razstava.

Tradicionalnega slovenskega zajtrka z živili domačega izvora, kot so kruh, maslo, med, mleko in jabolko, se je v šolskem letu 2022/23 razveselilo že 286.000 otrok, ki so skupaj z vzgojitelji in učitelji v slovenskih vrtcih, osnovnih šolah ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami po vsej Sloveniji sodelovali pri projektu, ki nedvomno velja za primer dobre prakse.

Prvotno je bil projekt namenjen predvsem izobraževanju in ozaveščanju otrok o pomenu čebel in čebeljih pridelkov, danes pa je namen projekta izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke in mlade, pa tudi najširšo javnost, o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, o prednostih lokalno pridelanih živil ter pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje in gospodarske dejavnosti.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na Kulturnem bazarju sodelovalo s tematsko razstavo ob 10. obletnici projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. Utrinke si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Partnerji projekta:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Čebelarska zveza Slovenije, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za okolje in prostor, Gospodarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ, Zadružna zveza Slovenije, Zavod RS za šolstvo, Zavod sadjarskih društev Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Dober tek Slovenija.