Tradicionalni slovenski zajtrk skozi otroške oči

datum: 21.11.2023

Otroci so v šolah in vrtcih ustvarjali svoje risbice plakata Tradicionalnega slovenskega zajtrka in jih delili z nami. Prejeli smo več kot 1000 čudovitih risbic iz več kot 50 osnovnih šol in vrtcev.

Svoje predloge plakatov za Tradicionalni slovenski zajtrk so nam poslali:

 • OŠ Rogaška Slatina
 • OŠ Zbora odposlancev Kočevje
 • OŠ Safvet-beg Bašagić
 • OŠ Videm pri Ptuju
 • POŠ Šmihel nad Mozirjem
 • PŠ Jurklošter
 • PŠ Podmelec
 • OŠ Bakovci
 • OŠ Lenart
 • OŠ Trebnje – Podružnična šola Dolenja Nemška vas
 • OŠ Istrskega odreda Gračišče
 • OŠ Tržič
 • OŠ Trebnje
 • OŠ dr. Franja Žgeča Dornava
 • OŠ Stari trg pri Ložu
 • OŠ Cirila Kosmača Piran
 • OŠ Kobilje
 • OŠ Loka Črnomelj, podružnica Adlešiči
 • OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
 • DOŠ Prosenjakovci
 • OŠ Mengeš
 • OŠ Koseze
 • OŠ Nazarje
 • OŠ Globoko
 • OŠ Jurija Vege Moravče
 • OŠ Velika Nedelja
 • OŠ Vransko-Tabor, POŠ Tabor
 • OŠ Neznanih talcev Dravograd
 • OŠ Draga Kobala, podružnica Brezje
 • OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, podružnična šola Zg. Ložnica
 • OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica
 • OŠ Beltinci
 • OŠ Šmarje pri Jelšah
 • OŠ Leskovec pri Krškem
 • OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige
 • OŠ Preserje
 • Celodnevna osnovna šola Albin Bubnič, Milje
 • Vrtec pri OŠ Korena
 • Vrtec Urša Domžale
 • Vrtec Ribnica na Pohorju
 • Vrtec Lenart
 • Vrtec Domžale
 • Vrtec pri OŠ Čepovan
 • Vrtec Bovec
 • Vrtec Dravograd
 • Vrtec Kog
 • Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
 • Vrtec Pedenjped
 • Vrtec Apače – Stogovci
 • Vrtec Križevci pri Osnovni šoli Križevci
 • Vrtec pri Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani
 • Mladinski dnevni center Kamra, Radovljica

Iskreno čestitamo in se zahvaljujemo vsem mladim ustvarjalcem!

Poglejte galerijo risbic