Prihodnje leto bomo praznovali teden slovenske hrane

datum: 22.12.2023
plakat teden slovenske hrane

Do zdaj smo tretji petek v novembru obeleževali dan slovenske hrane, ob katerem je po vsej Sloveniji potekal tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Po sklepu Vlade pa bomo prihodnje leto tretji teden v novembru prvič obeležili teden slovenske hrane, ki se bo zaključil s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom kot osrednjim dogodkom.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je na pobudo dvanajstih stanovskih organizacij, s prvopodpisano Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS), Zadružno zvezo Slovenije (ZZS), Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS), Sindikatom kmetov Slovenije (SKS), Zvezo kmetic Slovenije (ZKS), Zvezo slovenske podeželske mladine (ZSPM), Ekoci – eko civilne iniciative Slovenije, Združenjem za trajnostno prihodnost, Zvezo sadjarskih društev Slovenije, Gibanjem Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen, Gibanjem Rajski vrt in Konzorcijem evropsko zaščitenih živilskih pridelkov in izdelkov Vladi predlagalo razglasitev tedna slovenske hrane.

Vlada je 21. decembra sprejela sklep o razglasitvi tedna slovenske hrane, ki bo potekal vsako leto tretji teden novembra. Namen tedna slovenske hrane je spodbuditi večje naročanje, nakupovanje in uživanje slovenske, lokalno pridelane hrane, promovirati slovenske tradicionalne jedi ter spodbuditi zdrav prehranski način. Ozaveščanje v okviru tedna slovenske hrane se bo osredotočalo na javne ustanove, gostinske obrate, gospodinjstva in splošno zainteresirano javnost.

Teden slovenske hrane bo posvečen naslednjim aktivnostim:

  • Spodbujanju priprave tradicionalnih slovenskih jedi iz lokalnih sestavin.
  • Izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki bo eden od osrednjih dogodkov tedna.
  • Ozaveščanju o prednostih uživanja lokalne oziroma slovenske hrane, ki bo segalo preko vzgojno-izobraževalnih zavodov v javne ustanove, gostinske sektorje, gospodinjstva in širšo javnost.

Pobudniki so že izdali brošuro z naslovom Recepti z okusi Slovenije, s katero želijo spodbuditi uporabo slovenskih izdelkov in tradicionalnih receptov.

Teden slovenske hrane bo prispeval še k boljšemu sodelovanju vseh, ki so vključeni v verigo preskrbe s hrano in k boljši promociji slovenske hrane. Aktivnosti v tednu slovenske hrane bodo tudi prispevale k večjemu spoštovanju hrane ter naravnih virov, potrebnih za njeno proizvodnjo.