Jesenska okrožnica za Tradicionalni slovenski zajtrk 2023

datum: 09.11.2023

Ob bližajočem dnevu slovenske hrane, ki bo 17. novembra, vas še enkrat vabimo, da tudi letos pripravite Tradicionalni slovenski zajtrk in del dneva namenite ozaveščanju o spoštovanju do hrane, prednostih lokalne oziroma slovenske hrane ter razmisleku o prehranjevalnih navadah. Izmed kruha, medu, masla, mleka in jabolk ali drugega slovenskega sadja, ki Tradicionalni slovenski zajtrk že od vsega začetka sestavljajo, bomo letos več pozornosti namenili kruhu. V skladu s tem ciljem je bil izbran slogan »Kruh za zajtrk – super dan!«. Vse zgoraj navedene sestavine poskusite nabaviti čim bližje, vsekakor pa morajo biti pridelane in predelane v Sloveniji.

Pri odločanju o temah za izvedbo vaših spremljajočih dejavnosti ob izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka ali dni dejavnosti, ki jih boste izvedli na svojih šolah vam vsekakor predlagamo kruh, ki ga razširite še na žita, mletje in tudi na druge pekovske izdelke. Vabimo tudi vse vrtce in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, da na podoben način obeležite ta dan ter že tradicionalnemu izpostavljanju pomena čebel, medu in opraševanja letos dodate še tematiko kruha, žit in drugih pekovskih izdelkov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka tudi letos zagotavlja finančna sredstva, ki so namenjena izplačilu pavšalnega nadomestila za nakup njegovih sestavin. Višino pavšalnega nadomestila znaša 0,72 evra na otroka oziroma mladostnika. Pogoji za njegovo izplačilo v primerjavi s prejšnjimi leti ostajajo nespremenjeni. Določa jih Pravilnik o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. Vlogo se izpolni in vloži v elektronski obliki in je dostopna na vstopnem spletnem mestu na naslovu http://e-kmetija.gov.si. Podrobnejša navodila za vnos vloge bodo dostopna na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/storitve/tradicionalni-slovenski-zajtrk/. Rok za vložitev vloge začne teči 4. decembra in se izteče 20. decembra 2023.

Celotna okrožnica je dostopna tukaj >>