Izdanih 481 odločb o dodelitvi nadomestila za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka

datum: 26.01.2024

Na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja so na podlagi Pravilnika o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk (Uradni list 128/20, 6/21, 162/21 in 115/22) odpremili 481 odločb o dodelitvi nadomestila v višini 165.284,64 evra.

Sredstva za nadomestilo stroškov Tradicionalnega slovenskega zajtrka bodo naslednji teden nakazana vrtcem, osnovnim šolam in zavodom za otroke ter mladostnike s posebnimi potrebami. To velja za ustanove, ki izvajajo ustrezne vzgojno-izobraževalne programe in so sodelovale pri izvedbi projekta Tradicionalnega slovenskega zajtrka 17. novembra 2023. Zahtevke za povračilo so morale ustanove oddati med 4. in 20. decembrom 2023.

Namen nadomestila je nakup živil za Dan slovenske hrane, pri čemer mora zajtrk vključevati kruh, maslo, med, mleko in jabolko ali drugo sveže oziroma suho sadje brez dodanega sladkorja.

Višina nadomestila znaša 0,72 evra na otroka oziroma na učenca, pri čemer se za izračun skupnega zneska upošteva število otrok in učencev, registriranih v centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. september 2023.