Ark kmetije | Naša super hrana

Ark kmetije

Ark kmetije in središča ohranjajo slovenske avtohtone pasme domačih živali

Foto: Rezar V. V Sloveniji v okviru Ark mreže ohranjamo 14 avtohtonih pasem domačih  živali, med katerimi večina spada med ogrožene pasme, zato je njihovo ohranjanje nacionalnega pomena. Ark kmetije in Ark središča so prva v slovenskem prostoru, ki pod ...