Primerjava cen osnovnih živil |
Posegamo po naši lokalni hrani. Podpiramo naše lokalne pridelovalce, predelovalce, gospodarstvo in delovna mesta. O projektu Naša super hrana >

Primerjava cen osnovnih živil

Potrošniki se za nakup živil odločamo na podlagi pomembnih elementov izbire, kot so cena, kakovost, poreklo, blagovna znamka, trgovec in drugi. Ti izvirajo iz naših osebnih preferenc, vendar lahko trgovci s prodajnimi katalogi in ostalimi marketinškimi izpostavitvami vplivajo na odločitve vseh nas. S primerjalnikom cen, ki omogoča primerjavo živilskih izdelkov med največjimi trgovci v Sloveniji ter izbranimi trgovci v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem, želimo zagotoviti transparentnost ponudbe glede na posamezniku pomembne elemente. Tako bomo dobili realno sliko o tem, kakšno ceno ima živilski izdelek določene kakovosti in porekla in potrošnikom omogočili lažjo izbiro med primerljivimi proizvodi pri različnih trgovcih.

S primerjalnikom cen pridobivamo orodje, ki na enostaven način združuje informacije o tem, kakšne so ponudbe in cene izdelkov pri določenih trgovcih na določen dan popisa v Sloveniji in sosednjih državah.

Počisti vse
Kategorija
Ime proizvoda
Trgovina
Poreklo
Blagovna znamka
Zaščitni znak
Datum
Tip cene

{{ toolbar.product_name }}
{{ toolbar.date }}
Poreklo: {{ toolbar.poreklo }}
Blagovna znamka: {{ toolbar.blagovna_znamka }}
Embalaža: {{ toolbar.vrsta_pakiranja }}

Vse, kar ste želeli vedeti

Znotraj vsake skupine živil smo natančneje opredelili, kateri izdelki so vključeni v popis, s čimer dosežemo transparentnost za potrošnika in možnost primerjave med trgovci. Če pri posameznem trgovcu ni ustreznega izdelka, je izbran nadomestni izdelek.

Moka: Primerjava je narejena za gladko pšenično belo moko tip 500 v 1-kilogramskem pakiranju. Prikazana cena je za 1 kg izdelka.

Kruh: Primerjava je narejena za svež nerezan bel kruh, ne glede na obliko in v vseh težah. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Testenine: Primerjava je narejena za jajčne oz. durum testenine (mali polži) v različnih pakiranjih. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Goveje meso: Primerjava je narejena za goveje zrezke iz stegna v različnih pakiranjih (približno od 385 g do 570 g). Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Svinjsko meso: Primerjava je narejena za svinjske zrezke iz stegna v različnih pakiranjih (približno od 270 g do 530 g). Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Piščančje meso: Primerjava je narejena za piščančji file, lahko tudi v obliki zrezkov, v različnih pakiranjih (približno od 400 g do 640 g). Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Mleko: Primerjava je narejena za sveže polnomastno mleko s 3,5 % mlečne maščobe v 1-litrskem pakiranju. Prikazana cena je za 1 l izdelka.

Jogurt: Primerjava je narejena za tekoči jogurt s 3,2 % mlečne maščobe v pakiranju 1 l ali 1 kg. Razlika med 1 l in 1 kg jogurta je običajno manj kot 5 %, zato je cena na količino poenotena. Prikazana cena je za 1 l / 1 kg izdelka.

Sir: Primerjava je narejena za poltrdi polmastni sir, pakiran v kosu, v različnih pakiranjih do 1 kg. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Maslo: Primerjava je narejena za surovo maslo v 250-gramskem pakiranju. Prikazana cena je za 250 g izdelka.

Jajca: Primerjava je narejena za jajca hlevske reje, kategorije M, pakirana po 10 kosov. Prikazana cena je za skupno pakiranje 10 jajc.

Jabolka: Primerjava je narejena za jabolka razreda 1 različnih sort, nepakirana. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Krompir: Primerjava je narejena za jedilni krompir različnih sort, pakiran. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Olje: Primerjava je narejena za jedilno rafinirano sončnično olje v 1-litrskem pakiranju. Prikazana cena je za 1 L izdelka.

Sladkor: Primerjava je narejena za beli kristalni sladkor v 1-kilogramskem pakiranju. Prikazana cena je za 1 kg izdelka.

Paprika: Primerjava je narejena za nepakirano rdečo paprika. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Čebula: Primerjava je narejena za nepakirano rumeno čebulo. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Paradižnik: Primerjava je narejena za nepakiran paradižnik različnih sort (večjih okroglih oblik). Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Hruške: Primerjava je narejena za nepakirane hruške razreda 1 različnih sort. Prikazana cena vseh izdelkov je preračunana na 1 kg.

Bučno olje: Primerjava je narejena za bučno olje v 1-litrskem pakiranju. Prikazana cena je za 1 l izdelka.

IZBOR TRGOVIN V SLOVENIJI

Popis cen se izvaja v Sloveniji ter v treh sosednjih državah – v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem. Za popis je bilo izbranih šest največjih trgovcev v Sloveniji, ki so nacionalno prisotni po celi Sloveniji in imajo največji tržni delež:

 • Eurospin
 • Hofer
 • Lidl
 • Mercator
 • Spar
 • Tuš

Primerjavo izvajamo na njihovih večjih prodajnih mestih v Ljubljani, kjer je ponudba izdelkov tudi najbolj pestra. Trgovine smo izbrali glede na geografsko primerljivost, saj je za analizo pomembno, da primerjamo cene na isti lokaciji. Če so trgovine, ki jih primerjamo med sabo v različnih krajih ali različne velikosti, kar vpliva tudi na velikost in raznolikost njihovega prodajnega asortimaja, se koncept primerljivosti izgubi. Za primer, da na teh lokacijah popis ne bi bil možen, smo na podlagi neposredne bližine primarni lokaciji in primerljivi velikosti določili tudi rezervne lokacije.

IZBOR TRGOVIN V TUJINI

V Italiji, Avstriji in na Hrvaškem se analiza cen izvaja v večjih trgovinah, ki so od meje s Slovenijo oddaljena do 50 km ter izpolnjujejo kriterije nacionalne pokritosti, velikosti živilske verige ter po možnosti istočasne prisotnosti trgovca na slovenskem trgu.

Na Hrvaškem izvajamo primerjavo v naslednjih trgovinah:

 • Lidl (Zagreb)
 • Interspar (Zagreb)
 • Konzum (Zagreb)

V Italiji izvajamo primerjavo v naslednjih trgovinah:

 • Lidl (Trst)
 • Eurospar (Trst)
 • Conad Supermarket (Trst)

V Avstriji izvajamo primerjavo v naslednjih trgovinah:

 • Lidl (Radgona)
 • Eurospar (Radgona)
 • Billa (Radgona)

V okviru projekta se izvaja popis za 20 skupin osnovnih živil. Izmed teh bo 15 skupin osnovnih živil stalnih in 5 skupin osnovnih živil bo naključnih. Naključna živila bodo izbrana glede na aktualnost oziroma sezonskost in se bodo lahko pri vsakem popisu zamenjala.

Izbrane kategorije predstavljajo živilske izdelke, ki so nujni za preživetje ter v vsakodnevni uporabi. Posamezni izdelki so bili izbrani kot osnovni izdelki znotraj živilske kategorije, ključno vodilo pa je bila zadostna razširjenost med ponudbo vseh trgovcev, da zadosti potrebam primerljivosti.

Seznam 15 osnovnih skupin živil, ki se bo spremljala v celotnem obdobju spremljanja, vključuje sladkor, kruh, testenine, moko, krompir, mleko, jogurt, jabolka, jajca, maslo, olje, sir, svinjsko meso, piščančje meso in goveje meso.

Vse več potrošnikov izbira glede na kakovost in poreklo, zato lahko v zgornjem primerjalniku išče in primerja tudi izdelke iz različnih držav ter tiste, ki nosijo zaščitni znak.

SHEME KAKOVOSTI

V Sloveniji imamo vzpostavljene sheme kakovosti, ki se označujejo vsaka s svojim zaščitnim znakom.

Zaščitni znak označuje, da je proizvod vključen v evropsko ali nacionalno shemo kakovosti in izpolnjuje zakonsko določene pogoje v obliki:

 • predpisov, ki določajo jasna pravila – to velja za ekološko pridelavo, dobrote z naših kmetij in integrirano pridelavo;
 • specifikacij, ki določajo jasna pravila za posamezne proizvode ali skupino proizvodov – to velja za zaščiteno označbo porekla (ZOP), zaščiteno geografsko označbo (ZGO), zajamčeno tradicionalno posebnost (ZTP), višjo kakovost (VK) in izbrano kakovost (IK).

POREKLO PROIZVODOV

Poreklo blaga se določa na podlagi dveh osnovnih kriterijev:

 • da je bil izdelek v celoti izdelan v neki državi, vključno s surovinami, oziroma
 • da je bila v tisti državi opravljena zadnja bistvena faza predelave.

Državo porekla je treba obvezno navesti za jajca, med, oljčno olje, nekatere vrste svežega sadja in zelenjave ter nekatere vrste svežega mesa.

Zaščitena označba porekla (ZOP): Vse faze pridelave in predelave kmetijskega pridelka ali živila morajo potekati na določenem geografskem območju. Kakovost in značilnost proizvoda je izključno ali bistveno posledica vpliva geografskega okolja.

Zaščitena geografska označba (ZGO): Vsaj ena od proizvodnih faz kmetijskega pridelka ali živila mora potekati na določenem geografskem območju. Kakovost, sloves ali druge značilnosti proizvoda je mogoče pripisati temu geografskemu okolju.

Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP): Ti proizvodi se proizvajajo ali na tradicionalen način ali iz tradicionalnih surovin ali po tradicionalnem receptu Proizvodnja ni omejena na določeno geografsko območje, kar pomeni, da se lahko proizvajajo na celotnem ozemlju RS in EU (v kolikor je pridobljena evropska zaščita).

Ekološki pridelki in živila: Znak ekološki zagotavlja, da je bilo živilo pridelano v skladu z ekološkim načinom pridelave.

Izbrana kakovost: Kmetijski pridelek ali živilo ima posebne lastnosti, ki se lahko nanašajo na sestavo kmetijskega pridelka ali živila, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Višja kakovost (VK): Kmetijski pridelek ali živilo po svojih značilnih lastnostih pozitivno odstopa od drugih podobnih kmetijskih pridelkov in živil.

Integrirana pridelava: Kmetijski pridelek je pridelan v skladu z integrirano pridelavo, kjer se nadzorovano izvajajo dovoljeni agrotehnični ukrepi. Pri integrirani pridelavi se uporabljajo naravni viri in mehanizmi, ki zmanjšujejo negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi.

Dobrote z naših kmetij: Kmetijski pridelek in živilo je pridelan ali predelan na kmetiji po receptih značilnih za kmečke izdelke in z uporabo pretežnega dela lastnih surovin ali surovin iz lokalnega okolja. Ta shema se trenutno še ne izvaja.

Več informacij o označbah shem kakovosti je na voljo tukaj.

Pri popisu so upoštevane REDNE cene in AKCIJSKE cene, ki so na voljo vsem kupcem in torej niso vezane na trgovske kartice in podobno.

Osnovna primerjalna enota je 1 kilogram oziroma 1 liter, kar omogoča pravično in transparentno primerjavo med izdelki. Da smo jo določili, smo izhajali iz količinskega pakiranja oziroma teže izdelka. Izjeme so maslo, kjer je primerjalna enota 250 g, jajca, pri katerih upoštevamo pakiranje 10 kosov. 

Za potrebe ustrezne analize in primerjave med izdelki se spremljajo tudi nekateri ostali podatki o izdelkih:

 • blagovna znamka
 • EAN koda 
 • država proizvajalca oz. poreklo
 • embalaža
 • hranilne vrednosti
 • znaki kakovosti

Projekt spremljanja in primerjave maloprodajnih cen, porekla in kakovosti primerljivih osnovnih živil se bo izvajal med 1. 9. 2022 in 31. 3. 2023. Sprotne analize cen med različnimi ponudniki v Sloveniji bodo opravljene na vsakih 14 dni, analize popisov v tujini pa trikrat v teku projekta.

Popisi se izvajajo na terenu, za vsak izdelek pa se spremlja izpostavljenost, blagovna znamka, poreklo, kakovost in hranilna vrednost, saj potrošnikom zagotavljamo ustrezno primerjavo med izdelki, ki pa ne temelji le na ceni.

Popis izvajajo usposobljeni popisovalci v Sloveniji in tujini, ki so se udeležili strokovnega izobraževanja za popis in so podrobno seznanjeni z metodologijo, spiskom izdelkov in preglednicami. Za posamezni termin pri posameznem trgovcu sta določena dva popisovalca, ki popise izvajata zaporedoma, ne istočasno. Če pri njunih popisih pride do odstopanj, se popis pri trgovcu opravi še enkrat. Finalne verzije popisov, usklajene med obema popisovalcema, prejme vodja popisa, ki jih pregleda in potrdi vnos v spletno bazo.

Vaši predlogi in komentarji

Mnenje potrošnikov je pomembno, saj kaže, da vam ni vseeno, katera živila kupujete in uživate. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja v zvezi z izbranimi živilskimi izdelki in analizo cen ter sprejeli ideje za izboljšave, ki bodo pomagale soustvariti zbirko kakovostnih informacij za bolj kakovostne nakupe.

Omejitev odgovornosti

Popisovanje cen izvajamo po natančno opredeljenem postopku popisa in dodatnih treh preverjanj ter dodatnem računalniškem algoritmu preverjanja, kar v največji možni meri zmanjšuje možnosti človeških napak, čeprav jih ne odpravlja. Obenem pa nimamo vpliva na napake na strani trgovcev (na primer neustrezno označene cene izdelkov ali različne cene v različnih trgovinah v istem kraju).

Informacije, objavljene na spletnih straneh, so pripravljene z največjo možno mero strokovnosti in skrbnosti ob upoštevanju metodologije, tehnologij, standardov popisa in znanja ekipe ter popisovalcev. Kljub temu ni mogoče v celoti zagotoviti pravočasnosti, točnosti, zanesljivosti in popolnosti informacij na teh spletnih straneh. Tako izvajalec kot naročnik zato ne prevzemata odgovornosti za morebitno škodo, ki bi lahko nastala kateri koli fizični ali pravni osebi zaradi uporabe spletne strani »Primerjava cen živil«.