Promocija kmetijskih in živilskih proizvodov Republike Slovenije - splošne informacije |

Promocija kmetijskih in živilskih proizvodov Republike Slovenije – splošne informacije

Spoštovani pridelovalci in predelovalci,

na podstraneh »za pridelovalce in predelovalce« vam predstavljamo ključne informacije v zvezi s promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, ki jo izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s sredstvi iz proračuna in zbranih prispevkov sektorjev. Tukaj boste lahko izvedeli več o:

  • pomenu sektorske promocije kmetijskih in živilskih proizvodov, njenih koristih in načinu izvajanja;
  • zbiranju prispevka za promocijo v praksi: kdo so zavezanci, koliko morate plačati, kdo obračuna in nakaže prispevek ter na kakšen način to stori;
  • novi nacionalni shemi »Izbrana kakovost«: kaj predstavlja in pomeni za potrošnika in pridelovalce ter predelovalce, kakšni so pogoji pridobitev in uporabo označbe.

Pa pojdimo po vrsti

Se še spomnite TV-oglasov: »Izberite mleko, ki ni prepotovalo na stotine kilometrov. Izberite hrano iz svoje bližine.« Ali pa oglasa: »V Sloveniji pojemo 35 % manj sadja in zelenjave, kot priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. Pojejmo jabolko več.Uživajmo lokalno kakovost. Bodimo pozorni na lokalno poreklo.«

Vse to so aktivnosti SPLOŠNE PROMOCIJE in informiranja, s katerimi je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zadnjih letih preko medijev in različnih dogodkov potrošnike informiralo o prednostih uživanja lokalne hrane, o njeni svežini, okusu in hranljivosti.

Tovrstne promocijske aktivnosti so pri potrošnikih obrodile sadove. Raziskave kažejo, da potrošniki danes v večji meri preverjajo poreklo živil kot pred leti – zanje je pomembno, da je surovina slovenskega izvora. Več kot polovica vprašanih preveri tudi sestavo predelanih živil. Naraščata prepričanje in zavedanje, da so slovenski kmetijski pridelki in živila kakovostni in okusni. Potrošniki so danes pripravljeni plačati več za slovensko živilo. Kar 69 % vprašanih vedno pogosteje kupuje živila, ki so v Sloveniji pridelana ali rejena in predelana. Pomembno vlogo pripisujejo zaupanju v domače proizvode zaradi učinkovitega sistema nadzora hrane v Sloveniji.

Čeprav je ministrstvo v zadnjih letih že izvajalo splošno promocijo lokalne hrane, pa prizadevanja države niso dovolj. Za učinkovite kampanje je treba nagovarjati potrošnika bolj neposredno, kar je možno z izvajanjem SEKTORSKE PROMOCIJE in PROMOCIJE SHEM KAKOVOSTI. Za financiranje tovrstne promocije zakonodaja EU zahteva, da del sredstev za promocijo prispevajo pridelovalci oziroma predelovalci. Tako je vlada Republike Slovenije na pobudo kmetijskega in živilskega sektorja leta 2011 sprejela Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Ta omogoča, da se lahko posamezni sektorji v okviru kmetijstva (mleko, meso, vrtnine, sadje, žita, oljčno olje, grozdje za vino in med) samostojno odločijo za sodelovanje v sektorski promociji in dodajo svoj finančni prispevek. S tem je na podlagi zakona dana možnost, da se promovira tudi konkretne proizvode, in sicer tiste, ki so vključeni v sheme kakovosti.

Za namen promocije po zakonu je Slovenija vzpostavila tudi novo nacionalno shemo kakovosti »izbrana kakovost – Slovenija«. Pridelovalci in predelovalci bodo lahko vstopili v to shemo in svoje proizvode ustrezno označili.

Da bodo proizvodi, označeni z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«, prepoznavni med potrošniki, bo ministrstvo izvajalo promocijo. Za promocijo sheme »Izbrana kakovost« bo del finančnih sredstev zbral sektor, del pa bo prispevala država. Sektor se sam odloči, kdaj začne zbirati prispevke.

V sektorju mleka ter perutninskega in govejega mesa so se odločili, da v promocijo vstopijo z letom 2016. To pomeni, da začnejo zbirati prispevke predvidoma sredi leta 2016. Prav tako se predvideva, da bosta letos sektorja mleka in mesa certificirala svoje proizvode v skladu s shemo »izbrana kakovost – Slovenija« in bosta začela označevati svoje proizvode, ki so pridelani ali rejeni in predelani v Sloveniji, z zaščitnim znakom »izbrana kakovost – Slovenija«.

Tovrstne proizvode, vključene v shemo in označene z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«, bo država še posebej promovirala in poskrbela, da bodo potrošniki informirani o njihovih prednostih. Proizvodi, označeni z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«, bodo tako na policah trgovin bolj prepoznavni, potrošnikom pa bomo s tem olajšali odločitve za nakup kakovostnih proizvodov, ki so pridelani ali rejeni in predelani v Sloveniji, redno kontrolirani in jamčijo določene posebne lastnosti.

Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem