Koristi promocije |

Koristi promocije

Pridelovalci in predelovalci, ki vstopajo v shemo »Izbrana kakovost – Slovenija« se lahko nadejajo koristnih učinkov, ki jih bo prinesla promocija v naslednjem triletnem obdobju:

  • Bolj informiran in osveščen potrošnik se zaveda prednosti, ki jih prinašajo lokalno pridelani in predelani proizvodi, ne samo z vidika kakovosti hrane pač pa tudi vpliva na lokalno okolje.
  • Ker bolje razume označbe in deklaracije na kmetijskih proizvodih in živilih, lažje prepozna njihovo poreklo, izvor in sestavo surovin ter kakovost. Pri nakupu se tako bolj kompetentno odloča med različnimi proizvodi in povečuje možnost, da bo pogosteje posegal po naših lokalnih, domačih proizvodih.
  • Informiranje o sistemu sledljivosti in zagotavljanja varnosti živil povečuje zaupanje potrošnika v sistem slovenskega nadzora hrane ter s tem posledično v lokalno pridelane in predelane proizvode. To je še posebej pomembno v času prehranskih afer, ko je potrošnikovo zaupanje hitro omajano.
  • S povečanim povpraševanjem po lokalnih proizvodih in slovenski osnovni surovini v predelanih živilih, ima pridelovalec bolj predvidljiv odkup, stabilnejšo ceno in dolgoročnejše sodelovanje s predelovalci, kar omogoča stabilnejše poslovanje. Obenem pa tudi krepi slovensko agroživilsko verigo.
  • Posamezen pridelovalec in predelovalec plačata relativno nizek prispevek za skupno promocijo, s katerim posameznik ne more izvesti učinkovite promocije. S skupnim zbranim zneskom celotnega sektorja in prispevkom države pa lahko naredimo veliko.
  • Pridelovalcu in predelovalcu so prihranjeni dodatni stroški in čas, ki ju lahko uporabite za promocijo lastnih blagovnih znamk ter proizvodov.
  • Zaščitni znak »izbrana kakovost – Slovenija« potrošniku zagotavlja dodano vrednost: kontrolirano kakovost oz. posebne lastnosti proizvoda in mu jasno sporoča, da je osnovna surovina pridelana v Sloveniji, da je bila žival vsaj rejena v Sloveniji, torej da je bil proizvod v celoti predelan v Sloveniji. Slovenskemu potrošniku je namreč pomembno, da tudi surovina prihaja iz Slovenije.
  • V okviru skupne promocije bomo zaščitni znak še posebej promovirali in poskrbeli, da bodo potrošniki informirani o prednostih označenih proizvodov. Tako bomo izobrazili potrošnika in ustvarili razmere, da pogosteje poseže po proizvodih »Izbrana kakovost – Slovenija«.
  • Na policah trgovin bodo zaradi enotnega zaščitnega znaka »Izbrana kakovost – Slovenija« proizvodi bolj vidni in prepoznavni. Zaradi neposredne povezave med promocijskimi oglasi nove sheme kakovosti in vašimi proizvodi, označenimi z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«, potrošnik lažje prepozna vaš proizvod, s čimer se povečuje možnost njegovega nakupa.
  • Proizvodi z dodano vrednostjo in ob povečanem povpraševanju lahko na dolgi rok ustvarjajo rast prihodkov od prodaje ter dolgoročno rast proizvodnje v sektorjih s slovenskimi osnovnimi surovinami.
Kratko in jedrnato o promociji (.pdf)
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem