Izvajanje promocije |
Posegamo po naši lokalni hrani. Podpiramo naše lokalne pridelovalce, predelovalce, gospodarstvo in delovna mesta. O projektu Naša super hrana >
OBVESTILO za sektor sadja o ponovnem začetku plačevanja prispevka za promocijo od 1.1.2022 dalje!  Preberite več >

Izvajanje promocije

Izvajanje promocije

  Vrste promocije

  Po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov sta dovoljeni dve vrsti promocijskih kampanj:

  • skupna splošna promocija, ki zagotavlja informacije potrošnikom o značilnostih pridelave in predelave, o sistemih zagotavljanja kakovosti, varnosti in sledljivosti, o posebnih lastnostih in prehranjevalnih koristih ter priporočenem dnevnem vnosu kmetijskih in živilskih proizvodov. Od te promocije imajo koristi vsi proizvajalci zadevne vrste proizvoda
  • promocija shem kakovosti, ki zagotavlja informiranje potrošnikov o pomenu in značilnostih nove nacionalne sheme kakovosti »izbrana kakovost« ter promovira kmetijske proizvode s to označbo.

  Zaradi zagotavljanja prostega pretoka blaga in storitev je v pravnem redu EU in tudi v Zakonu o promociji določeno, na kakšen način se lahko izvaja promocija in koliko sredstev zanjo prispevata sektor in država.

  Promocije se financirajo iz proračuna Republike Slovenije in iz prispevkov sektorjev, ki se vključijo v promocijo. Za splošno promocijo sektorja lahko do 25% finančnih sredstev zagotoviti sektor iz zbranega prispevka sektorja; prispevek države ni omejen. Promocija shem kakovosti se v 75% deležu financira iz zbranega prispevka sektorja, država lahko prispeva do največ 50% vseh sredstev za ta namen.

  Kaj se lahko promovira

  Vrste promocijeVsebina promocijePrispevek sektorja in državeKaj se lahko promovira
  Splošna promocijaZagotavljanje informacij potrošnikom o značilnostih pridelave in predelave, o sistemih zagotavljanja kakovosti, varnosti in sledljivosti, o posebnih lastnostih in prehranjevalnih koristih ter priporočenem dnevnem vnosu kmetijskih in živilskih proizvodov.25% zbranega prispevka sektorja; prispevek države ni omejenNi dovoljeno navajanje porekla (Slovenija, slovensko ipd.), blagovnih znamk, podjetij.
  Promocija sheme kakovostiInformiranje potrošnikov o pomenu in značilnostih nove nacionalne sheme kakovosti »izbrana kakovost« ter promoviranje kmetijskih proizvodov s to označbo.75% zbranega prispevka sektorja; država lahko prispeva do največ 50% vseh sredstev za ta namenLahko se navaja država pridelave, reje in predelave, vendar kot sekundarno sporočilo.

  Program promocije

  Programu promocije za obdobje od 2016 do 2018 je dokument, ki za izbrane kmetijske panoge natančneje določa cilje in oblike promocije, trajanje in raven izvajanja, finančni načrt ter merila in pogoje za porabo sredstev, v skladu s predpisi.

   

  Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
  Ostani na tekočem