Izvajanje promocije |

Izvajanje promocije

Vrste promocije

Po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov sta dovoljeni dve vrsti promocijskih kampanj:

  • skupna splošna promocija, ki zagotavlja informacije potrošnikom o značilnostih pridelave in predelave, o sistemih zagotavljanja kakovosti, varnosti in sledljivosti, o posebnih lastnostih in prehranjevalnih koristih ter priporočenem dnevnem vnosu kmetijskih in živilskih proizvodov. Od te promocije imajo koristi vsi proizvajalci zadevne vrste proizvoda;
  • promocija shem kakovosti, ki zagotavlja informiranje potrošnikov o pomenu in značilnostih nacionalne sheme kakovosti »izbrana kakovost – Slovenija« ter promovira kmetijske proizvode s to označbo.

Zaradi zagotavljanja prostega pretoka blaga in storitev je v pravnem redu EU in tudi v Zakonu o promociji določeno, na kakšen način se lahko izvaja promocija in koliko sredstev zanjo prispevata sektor in država.

Financiranje promocije

Promocije se financirajo iz proračuna Republike Slovenije in iz prispevkov sektorjev, ki se vključijo v promocijo. Za splošno promocijo sektorja lahko do 25 % finančnih sredstev zagotoviti sektor iz zbranega prispevka sektorja; prispevek države ni omejen. Promocija shem kakovosti se v 75 % deležu financira iz zbranega prispevka sektorja, država lahko prispeva do največ 50 % vseh sredstev za ta namen.

Kaj se lahko promovira

Vrste promocijeVsebina promocijePrispevek sektorja in državeKaj se lahko promovira
Splošna promocijaZagotavljanje informacij potrošnikom o značilnostih pridelave in predelave, o sistemih zagotavljanja kakovosti, varnosti in sledljivosti, o posebnih lastnostih in prehranjevalnih koristih ter priporočenem dnevnem vnosu kmetijskih in živilskih proizvodov.25 % zbranega prispevka sektorja; prispevek države ni omejenNi dovoljeno navajanje porekla (Slovenija, slovensko ipd.), blagovnih znamk, podjetij.
Promocija sheme kakovostiInformiranje potrošnikov o pomenu in značilnostih nove nacionalne sheme kakovosti »izbrana kakovost« ter promoviranje kmetijskih proizvodov s to označbo.75 % zbranega prispevka sektorja; država lahko prispeva do največ 50 % vseh sredstev za ta namenLahko se navaja država pridelave, reje in predelave, vendar kot sekundarno sporočilo.

Program promocije

Programi promocije za 3-letna obdobja za posamezne kmetijske panoge natančneje določajo cilje in oblike promocije, trajanje in raven izvajanja, finančni načrt ter merila in pogoje za porabo sredstev, v skladu s predpisi.

Izvajanje promocije, pravne podlage in programi so dostopni TUKAJ.

 

Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem