Obvezni prispevek v sektorju sadja |
Posegamo po naši lokalni hrani. Podpiramo naše lokalne pridelovalce, predelovalce, gospodarstvo in delovna mesta. O projektu Naša super hrana >
OBVESTILO za sektor sadja o ponovnem začetku plačevanja prispevka za promocijo od 1.1.2022 dalje!  Preberite več >

Obvezni prispevek v sektorju sadja

Obvezni prispevek v sektorju sadja

  Na podlagi objavljenega Naznanila o prejetju sklepa Evropske komisije o združljvosti državne pomoči s Pogodbo o delovanju EU (Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21.12.2018), se je s 1.1.2019 začelo plačevanje prispevka za promocijo v sektorju sadja za programsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2020.

  Za katere sadne vrste se plačuje prispevek?

  Prispevek se plača za VSE SADNE VRSTE (koščičarji, pečkarji, jagodičevje, lupinarji, ipd.), ki se pridelujejo v Sloveniji.

  Od česa se plačuje prispevek?

  Prispevek v sektorju sadja se plača od:

  • ha kmetijskih površin intenzivnega sadovnjaka (za pridelovalce sadja) in
  • od količine odkupljenega, v RS pridelanega, sadja namenjenega predelavi (za predelovalce sadja).

  POMEMBNO: Zavezanec, ki je v vlogi pridelovalca in predelovalca je dolžan plačati prispevek od ha kmetijskih površin intenzivnega sadovnjaka in od količin predelanega slovenskega sadja.

  Zavezanci za plačilo prispevka so:

  • Pridelovalci sadja – so v vlogi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo sadja v RS.
  • Predelovalci sadja – so v vlogi kupca in predelujejo v Sloveniji pridelano sadje. Predelovalci sadja so lahko:
   • kmetijska gospodarstva, ki opravljajo dopolnilno dejavnost predelave v Sloveniji pridelanega sadja
   • predelovalni obrati (fizična ali pravna oseba), ki se ukvarjajo s predelavo v Sloveniji pridelanega sadja

  Plačevanje prispevka za pridelovalca (nosilca)?

  Višina prispevka za nosilca kmetijskega gospodarstva je 20 €/ha intenzivnega sadovnjaka, ki ga ima v uporabi in se obračuna letno.

  Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) enkrat letno v obdobju od 1.1. do 30.4. posreduje nosilcu kmetijskega gospodarstva odločbo o odmeri prispevka od vseh kmetijskih površin (intenzivnih sadovnjakov) v uporabi za prejšnje koledarsko leto.

  AKTRP je 15.1.2020 na svoji spletni strani objavila OBVESTILO o izdaji odločb za plačilo prispevka – sadje pridelava, za leto 2020.

  Plačevanje prispevka za predelovalca (kupca)?

  Višina prispevka za predelovalca sadja (kupca) je 1,50 € na tono v Sloveniji pridelanega sadja, ki se ga predela.

  Predelovalec (kupec), ki opravlja dejavnost proizvodnje živil in pijač iz sadja začnejo sami obračunavati in plačevati prispevek prvi dan naslednjega meseca po objavi naznanila, ki je bilo objavljeno 21.12.2018. To pomeni, da zavezanci plačujejo prispevek od 1.1.2019 naprej.  Predelovalec (kupec) se pred začetkom plačevanja z obrazcem »IZJAVA« opredeli kako bo časovno plačeval (mesečno ali letno). Prispevek si obračunajo na obrazcu »ZBIRNI OBRAČUN«. Vse obrazce po novem (od 18.1.2021 dalje) izpolnjujejo in oddajajo elektronsko v Aplikaciji EZPP, ki je dostopna TUKAJ.  

  V sektorskih navodilih za plačilo prispevka za zavezance iz sektorja sadja so podrobnejše informacije za plačevanje prispevka.

  Priloženi so tudi vsi potrebni obrazci in povezave:

  Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
  Ostani na tekočem