O obveznem prispevku |

O obveznem prispevku

O obveznem prispevku

  Različne vrste promocije se financirajo različno. Promocija po zakonu o promociji se financira delno iz proračuna, delno pa iz prispevkov sektorja, za katerega se promocija izvaja. Promocija sheme kakovosti »izbrana kakovost – Slovenija« se financira delno iz zbranih prispevkov sektorja, ki se je odločil za vstop v promocijo, delno pa iz proračuna Republike Slovenije. Prispevki sektorja se zbirajo na posebnem računu na MKGP in so uporabljeni izključno samo za promocijo tega sektorja.

  V zakonu je določen način izvajanja promocije in razmerje sredstev, ki jih prispevata posamezen sektor in država.

   Vsebina promocijePrispevek sektorja in države
  Splošna promocijaZagotavljanje informacij potrošnikom o značilnostih pridelave in predelave, o sistemih zagotavljanja kakovosti, varnosti in sledljivosti, o posebnih lastnostih in prehranjevalnih koristih ter priporočenem dnevnem vnosu kmetijskih in živilskih proizvodov.25 % zbranega prispevka sektorja; prispevek države ni omejen
  Promocija sheme kakovostiInformiranje potrošnikov o pomenu in značilnostih nove nacionalne sheme kakovosti »izbrana kakovost« ter promoviranje kmetijskih proizvodov s to označbo.75 % zbranega prispevka sektorja; država lahko prispeva do največ 50 % vseh sredstev za ta namen

  Višina prispevka, ki ga plača posamezen zavezanec za plačilo prispevka v posameznem sektorju je določena z uredbi za vsak sektor posebej in se nahaja TUKAJ za posamezni sektor.

  Vsi zavezanci za plačilo prispevka v sektorju mleka ter sektorju govejega in perutninskega mesa so zavezani plačevati prispevek po zakonu o promociji. Prispevek se odšteje od končnega zneska, ki že vsebuje DDV.

  Na izstavljen račun napisati klavzulo:
  Prispevek ne predstavlja plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitev v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost in ne nastane obveznost obračuna DDV.

  Vsa sredstva, zbrana s strani zavezancev v sektorjih mleka in mesa, bodo porabljena izključno za promocijo in informiranje posameznega sektorja ter se ne bodo namenjala za druge namene. Npr. sredstva zbrana s strani pridelovalcev in predelovalcev mleka bodo namenjena zgolj za promocijo mleka in mlečnih proizvodov.

  Poraba sredstev bo transparentna in spremljana s strani Sveta za promocijo, poleg tega bo MKGP redno izvajalo meritve učinkovitosti izvajanja promocije in doseganje zastavljenih ciljev.

  Sredstva bodo namenjena za oglaševanje v klasičnih medijih (TV, radio, tisk, splet in digitalni kanali, oglaševanje na prostem ipd.) in na maloprodajnih mestih, razdeljevanje publikacij in promocijskega materiala neposredno potrošnikom, degustacije vzorcev kmetijskih in živilskih proizvodov na mestih prodaje ter različne promocijske, izobraževalne in informativne dogodke.

  Glej tudi poglavje Izvajanje promocije.

  Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
  Ostani na tekočem