Različne variante znaka

Različne variante znaka

Shema »izbrana kakovost« se glede na državo pridelave, reje in predelave osnovne surovine proizvoda in pridobljenega certifikata lahko trži z dvema zaščitnima znakoma:

1.  Če je proizvod pridelan in predelan v isti državni in tako tudi certificiran, potem se v zaščitnem znaku lahko navede tudi državo pridelave in predelave (npr. Izbrana kakovost – Slovenija ali Izbrana kakovost – Avstrija…).
2.  Če država pridelave, reje ni enako državi predelave (osnovna surovina za proizvode je lahko pridelana v eni državi, proizvod pa predelan v drugi državi) se proizvod lahko certificira in označeni z zaščitnim znakom »Izbrana kakovost« brez navedbe imena države. Seveda morajo ti proizvodi zagotavljati posebne lastnosti proizvodov in sledljivost osnovne surovine.

 

Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem