Znak izbrana kakovost, variante - | Naša super hrana

Različne variante znaka »izbrana kakovost – Slovenija«

Različne variante znaka »izbrana kakovost – Slovenija«

  Znak izbrana kakovost in shema »izbrana kakovost – Slovenija« se glede na državo pridelave, reje in predelave osnovne surovine proizvoda in pridobljenega certifikata lahko trži z dvema zaščitnima znakoma:

  1. Če je proizvod pridelan in predelan v isti državni in tako tudi certificiran, potem se v zaščitnem znaku lahko navede tudi državo pridelave in predelave (npr. »izbrana kakovost – Slovenija« ali »izbrana kakovost – Avstrija«  …).
  2.Če država pridelave, reje ni enako državi predelave (osnovna surovina za proizvode je lahko pridelana v eni državi, proizvod pa predelan v drugi državi) se proizvod lahko certificira in označeni z zaščitnim znakom »Izbrana kakovost« brez navedbe imena države. Seveda morajo ti proizvodi zagotavljati posebne lastnosti proizvodov in sledljivost osnovne surovine.

   

  Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
  Ostani na tekočem