Povračilo stroškov certificiranja |

Povračilo stroškov certificiranja

Povračilo stroškov certificiranja

  Ukrep M3.1 – Možnosti povračila stroškov certificiranja v obliki nepovratnih sredstev iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020

  V okviru PRP 2014-2020 MKGP podpira sodelovanje v shemah kakovosti preko podukrepa M3.1- Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila. Podpora v okviru podukrepa je namenjena povrnitvi stroškov, nastalih z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

  Upravičene sheme kakovosti 

  V okviru podukrepa M3.1- Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila MKGP podpira naslednje sheme kakovosti:

  • zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
  • zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc in Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),
  • zajamčena tradicionalna posebnost (seneno mleko),
  • ekološka pridelava in predelava,
  • registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
  • Izbrana kakovost (mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, sadje, predelani izdelki iz sadja, govedo, goveje meso, perutnina, perutninsko meso, prašiči in prašičje meso).

  Sredstva se bodo upravičencem (kmetijska gospodarstva ali pravne osebe, ki so pridobile certifikat za vsaj 3 kmetijska gospodarstva) dodeljevala preko zaprtega javnega razpisa, ki bo objavljen predvidoma ob koncu leta 2020.

  Upravičenci prejmejo pavšalno plačilo za obdobje največ petih let,  katerega višina je odvisna od vrste sheme kakovosti in od števila KMG, ki so vključeni v shemo kakovosti v primeru pravne osebe. Glavni pogoj ob vložitvi vloge na javni razpis je ta, da mora upravičenec imeti veljaven certifikat za shemo kakovosti oziroma proizvod iz sheme kakovosti, poleg tega pa od prve pridobitve certifikata do vložitve vloge na javni razpis ne smejo preteči več kot štiri koledarska leta.   

  Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
  Ostani na tekočem