Posegamo po naši lokalni hrani. Podpiramo naše lokalne pridelovalce, predelovalce, gospodarstvo in delovna mesta. O projektu Naša super hrana >
OBVESTILO za sektorja mleka in mesa o še vedno USTAVLJENEM plačevanju prispevka za promocijo! Preberite tukaj >

Povračilo stroškov certificiranja

Povračilo stroškov certificiranja

  Ukrep M3.1 – Možnosti povračila stroškov certificiranja v obliki nepovratnih sredstev iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020

  Certificiranje sicer pomeni dodatne letne stroške kontrole, vendar pa bodo nosilci kmetijskih gospodarstev za prvih pet let od novega vstopa v shemo kakovosti lahko uveljavljali pravico do povračila stroškov kontrole pri ukrepu M 3.1 “Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti” Programa razvoja podeželja 2014-2020.

  Javni razpis za podukrep M3.1 je trenutno objavljen (objava 11.11.2016) in bo odprt do 28.12.2016, ki je zadnji možen dan za oddajo vlog. Javni razpis z vso dokumentacijo je dostopen na: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1284

  Predmet podpore je pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

  Upravičene sheme kakovosti so:

  • Evropske sheme kakovosti
   • zaščitena geografska označba (Ptujski luk in Slovenski med)
   • zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc ali Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre)
   • ekološka pridelava in predelave
   • registrirane sheme kakovosti za vino
  • Nacionalne sheme kakovosti
   • izbrana kakovost
   • integrirana pridelava

  Upravičenci so:

  • Posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki opravljajo kmetijstko dejavnost na območju RS in je prijavljeno v postopek certificiranja (na novo vstopajo v shemo kakovosti),
  • Pravna oseba, ki je v postopek certificiranja prijavila vsaj TRI KMG za upravičeno shemo kakovosti, ki na novo vstopajo v shemo.

  Obdobje upravičenosti za povračilo stroškov kontrole: PRVIH PET LET od novega vstopa v shemo kakovosti.

  Višina podpore: Podpora se dodeli v obliki PAVŠALNEGA plačila v obliki nepovratnih sredstev za obdobje največ prvih pet zaporednih let od vstopa v posamezno shemo kakovosti. Najvišji znesek javne podpore za koledarsko leto je 3.000 EUR na posamezno kmetijsko gospodarstvo. Višina pavšala se vedno določi za oziroma na posamezno kmetijsko gospodarstvo.

  Po petletnem obdobju se ta pomoč ukinja, saj se smatra, da se je kmetijsko gospodarstvo prilagodilo novim zahtevam sheme kakovosti in v petletnem obdobju začelo dosegati tudi višje cene proizvoda kot tudi stabiliziralo svojo proizvodnjo.

  Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
  Ostani na tekočem