Zaključena je oddaja vlog za Tradicionalni slovenski zajtrk 2021

datum: 04.01.2022

20.12.2021 se je zaključil rok za oddajo vloge za Tradicionalni slovenski zajtrk.

Oddanih je bilo 384 vlog. Agencija bo predvidoma v drugi polovici januarja 2022 izdala odločbe o odobritvi podpore projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, predvidoma konec meseca januarja 2022 pa izvršila finančna izplačila.

Tradicionalni slovenski zajtrk - plakat