Podrobno vrednotenje projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019

datum: 24.04.2020

Iz podrobnega vrednotenja izvedbe projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019 med drugim ugotavljamo, da so različne spremljevalne dejavnosti njegova največja dodana vrednost. Šole in vrtci se trudijo, da zajtrk  popestrijo in obogatijo z različnimi aktivnostmi. Različne dneve dejavnosti, predavanja, delavnice, ipd. načrtujejo že precej pred izvedbo projekta. Glede na rezultate, ki jih sporočajo, predvidevamo, da so različne aktivnosti vsako šolsko leto bolje načrtovane.

V največjem deležu med načrtovane cilje projekta uvrščajo vsebine povezane z zdravjem in zdravo prehrano ter s kmetijstvom in pomenom lokalne pridelave. Sledijo vsebine, ki so povezane s poznavanjem kulture prehranjevanja in krepitvijo odnosa do okolja in narave. Kljub temu se v zadnjih letih pojavljajo dodatni oziroma novi cilji, ki so bolj praktično in konkretno naravnani in nakazujejo morebitno smer razvoja projekta v prihodnje.

Pogostost izvajanja nekaterih vsebin med ostalim šolskim letom se v zadnjih letih sicer zmanjšuje. Kljub temu pa je še vedno veliko vrtcev in šol, ki tem vsebinam namenjajo čas tudi večkrat med ostalim šolskim letom. Še vedno pa lahko potrdimo, da s tem projektom prispevamo k večji pestrosti učnih metod.

Tradicionalni slovenski zajtrk ima tudi pomemben prispevek pri povezovanju na različnih ravneh. Ne samo, da je uspel povezati kolektive na ravni posameznih šol in vrtcev, ampak so s projektom uspeli vzpostaviti sodelovanje s čebelarji, kmetijami, zadrugami ter drugimi dobavitelji živil. Nekateri so se s ciljem krepitve medgeneracijskega sodelovanja povezali celo z domovi za starejše občane. Poročali so tudi o povezavah med vrtcem in Centrom za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV).

Naštete aktivnosti in povezovanja so nekatere vrtce in šole spodbudile, da poskušajo v svojo vsakodnevno oskrbo s hrano vključiti čim več lokalne hrane oziroma slovenske hrane. V določenem delu pa lahko pripisujemo projektu tudi neposredne učinke na zdravje, saj se v zadnjih letih zvišuje delež otrok in mladostnikov, ki vsak dan med tednom zajtrkujejo ter redno uživajo sadje in zelenjavo, zmanjšuje pa se delež teh, ki redno uživajo sladke pijače (HBSC, 2018).

Celotno vrednotenje zadnjega projekta je dostopno v priponki, vse ostale pa tukaj: https://www.nijz.si/sl/tradicionalni-slovenski-zajtrk-izvajanje-nacionalnega-projekta