Pavšalno nadomestilo za nakup živil za izvedbo TSZ 2022 bo izplačano konec januarja

datum: 08.01.2023

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je do 20. decembra 2022, ko se je iztekel rok za oddajo vlog, prejela 492 vlog za uveljavitev pavšalnega nadomestila za nakup živil za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka 2022. Vloge so v obdelavi.

Vzgojno-izobraževalni zavodi lahko pričakujejo odločb o višini upravičenih zneskov v četrtem tednu januarja, izplačilo pa v zadnjih dneh januarja 2023.

Znesek nadomestila lahko izračunate sami

Šole, vrtci in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami lahko znesek izračunate že sami. Število učencev, vpisanih v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. septembra 2022, pomnožite z višino pavšalnega nadomestila, ki znaša 0,72 eur na enega učenca.