Pavšalno nadomestilo za nakup živil za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka 2022 je povečano na 0,72 EUR

datum: 30.09.2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo tudi letos zagotovilo pavšalno nadomestilo za nakup živil za izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka. Njegova višina se je s 17. 9. 2022 z 0,63 EUR povečala na 0,72 EUR na enega otroka oziroma mladostnika. Upravičenci do izplačila pavšalnega nadomestila so vrtci, osnovne šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Pogoje za odobritev izplačila določa pravilnik, ki ureja izvajanje projekta Tradicionalni slovenski zajtrk:
• Izvede se na dan slovenske hrane, ki bo letos 18. novembra,
• sestavljen je iz mleka, masla, kruha, medu in jabolk ali drugega svežega ali suhega sadja brez dodanega sladkorja. Kruh mora biti proizveden v Sloveniji, vsa druga živila morajo biti pridelana in predelana v Republiki Sloveniji.
• Zajtrk samostojni obrok, zato upravičenec z njim ne sme nadomestiti malice.
• Nakup živil, ki jih upravičenec krije s pavšalnim nadomestilom, ne sme biti hkrati financiran iz več različnih virov.

Za določitev višine sredstev za izplačilo nadomestila posameznemu upravičencu se upošteva število otrok in učencev, vpisanih v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na 30. september 2022.

Izplačilo se izvede na podlagi vloge, ki jo upravičenec vloži v elektronski obliki. Rok za vložitev vloge začne teči 5. decembra in se izteče 20. decembra 2022.

Pavšalno nadomestilo, kruh, denar, logo tsz