Oddajte vlogo za izplačilo pavšalnega nadomestila za nakup živil za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka

datum: 04.12.2021

4. decembra je začel teči rok za vlaganje vlog za izplačilo pavšalnega nadomestila za nakup živil za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Izteče se 20. decembra.

Danes, 4. decembra, je za vrtce, osnovne šole ter zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami začel teči rok za vlaganje vlog za izplačilo pavšalnega nadomestila za nakup živil za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Odzovite se pravočasno, saj se rok izteče 20. decembra.

Finančna sredstva za pavšalno nadomestilo je zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka tudi letos zagotovilo finančna sredstva, ki so namenjena izplačilu pavšalnega nadomestila za nakup kruha, masla, medu, mleka in jabolka ali drugega svežega ali suhega sadja. Pavšalno nadomestilo za posamezni zajtrk je letos z 0,52 evra povečano na 0,63 evra na otroka oziroma učenca.

Kako oddati vlogo?

Vlogo je treba izpolniti in vložiti v elektronski obliki in je dostopna na vstopnem spletnem mestu na naslovu http://e-kmetija.gov.si. Podrobnejša navodila za vnos vloge so dostopna na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/storitve/tradicionalni-slovenski-zajtrk/. Izjave upravičenca in kratek povzetek njene vsebine so objavljen tudi 7. strani dokumenta, ki je dostopen na povezavi: https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/wp-content/uploads/2021/10/Navodila-TSZ-2021.pdf.

Rok za vložitev vloge začne teči 4. decembra in se izteče 20. decembra 2021.

Oddane vloge bo obdelala, izdala odločbe in izvedla izplačilo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).

Kruh in evri na mizi