Izplačilo povračila stroškov za nakup živil

datum: 31.01.2020

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je 31. 1. 2020 izplačala sredstva, ki jih je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) namenilo za stroškov za nakup živil za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka 2019.

Upravičenci za povračilo stroškov so vrtci, osnovne šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so izvedli zajtrk v skladu z Odredbo o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019 (Uradni list RS, št. 52/19) in vložili vlogo za povračilo stroškov do 19. decembra 2019. Upravičencu se je izplačalo pavšalno nadomestilo v višini 0,52 eura na vsakega otroka oziroma učenca, ki je bil na dan 30. september 2019 vpisan v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja.