Izbrano med odgovori na anketo

»Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk se je med učenci prijel in se ga veselijo. Učitelji naše šole se zelo potrudijo, da je dogodek svečan in pripravijo praznične pogrinjke; v pripravo izvedbe in dogajanje so vključeni tudi učenci.«

Izbrano med odgovori na anketo po izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka 2019