Izbrano med odgovori na anketo

datum: 24.04.2020

»Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk se je med učenci prijel in se ga veselijo. Učitelji naše šole se zelo potrudijo, da je dogodek svečan in pripravijo praznične pogrinjke; v pripravo izvedbe in dogajanje so vključeni tudi učenci.«

Izbrano med odgovori na anketo po izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka 2019