TZS izobraževalni video

Sestavine tradicionalnega slovenskega zajtrka so: kruh, maslo, med, mleko in jabolko. Izobraževalni video na temo kmetijstva in pridelave lokalne hrane. Tradicionalni slovenski zajtrk 2020. Lokalna, slovenska hrana in redno zajtrkovanje sta izjemnega pomena z zdravstvenega in vzgojnega vidika. Izobraževalni video na temo Tradicionalni slovenski zajtrk 2020.