TZS izobraževalni video

Sestavine tradicionalnega slovenskega zajtrka so: kruh, maslo, med, mleko in jabolko. Izobraževalni video na temo kmetijstva in pridelave lokalne hrane. Lokalna, slovenska hrana in redno zajtrkovanje sta izjemnega pomena s kmetijskega, zdravstvenega in vzgojnega vidika.