Evidenca o zavezancih za plačilo prispevka - EZPP

UPORABNIŠKA NAVODILA

 

Verzija 1.01

Datum zadnje verzije:  19.1.2021

 

 

Spoštovani pridelovalci in predelovalci: uporabniki aplikacije Evidenca zavezancev plačila prispevka za promocijo (v nadaljevanju aplikacija EZPP)!

Pred vami so navodila za delo v aplikaciji EZPP

 

Preden vas usmerimo na aplikacijo bi vam radi podali nekaj splošnih informacij glede promocije.

Glavni namen skupne splošne promocije in promocije shem kakovosti je pospeševanje prodaje in porabe kmetijskih in živilskih proizvodov, in je ustaljena praksa javnih politik razvitih držav. S pomočjo promocije se potrošnika informira o pomenu in prepoznavnosti proizvodov iz shem kakovosti kot tudi o različnih načinih pridelave in predelave, prehranskih koristih in priporočeni rabi ter sledljivosti in zagotavljanju varnosti kmetijskih in živilskih proizvodov. Poleg tega pa se s promocijo v širši javnosti in med potrošniki ustvarja pozitivna podoba kmetijskega in živilskega sektorja.

Za učinkovito promocijo (oglaševanje, tiskani material, promocijski dogodki itd.) je potrebno zagotoviti dovolj finančnih sredstev. Skladno z zakonodajo s področja državnih pomoči je potrebno del finančnih sredstev zagotavljati s prispevkom pridelovalcev in predelovalcev iz posameznih sektorjev, del sredstev pa prispeva država. Kmetijsko-živilski sektorji se preko svojih predstavnikov v Sektorskih odborih samostojno odločajo o vstopu v »nacionalno« promocijo, o višini prispevka za promocijo, ter promocijskem obdobju (najmanj 3 leta). Sektor, ki je prostovoljno vstopil v promocijo imenujemo »vključeni sektor«.

To področje v Sloveniji ureja Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP). ZPKŽP zavezuje pridelovalce in predelovalce »vključenega sektorja« k plačilu obveznega prispevka. Nadzor in spremljanje nad pobiranjem prispevka izvajajo kmetijski inšpektorji.

Vse informacije v zvezi s promocijo, kot tudi navodila za izračunavanje prispevka po sektorjih, pooblastilo za dostop in uporabo EZPP za drugega zavezanca in ostale informacije najdete na spletni strani Naša super hrana, na povezavi: https://www.nasasuperhrana.si/

**********************************************************************************

Aplikacija EZPP je narejena tako, da vam bo v pomoč, pri pripravi obveznih poročil: Zbirnih obračunov in Izjav, ki ste jih dolžni poročati, kot zavezanec v vključenem sektorju, tekom promocijskega obdobja. Navodila vas bodo vodila skozi postopek po KORAKIH, ki so podrobno obrazloženi. V navodilih, so tudi spletne povezave (do obrazca Pooblastilo), ter drugih informacij (npr. kako program izračuna prispevek, povezave do vaših že poročanih podatkov ipd…).

Aplikacija vas vodi do končnega koraka, ki je izpis UPN naloga za plačilo. Plačilo pa izvedete preko vaših običajnih plačilnih poti (spletne banke, klasične banke, pošte…).

VSTOP V APLIKACIJO EZPP

V Aplikacijo EZPP lahko VSTOPITE  ALI s kvalificiranim digitalnim potrdilom (certifikatom) ALI s prijavo preko smsPASS (enkratno geslo poslano preko sms). Vstopite lahko v svojem imenu (ste vi zavezanec), ali v imenu pooblastitelja (izpolnjujete obrazce za drugega zavezanca, le po pooblastilu, ki ga podpiše zavezanec).

 

Katera kvalificirana digitalna potrdila veljajo:

V kolikor že imate digitalno potrdilo enega od naslednjih izdajateljev, lahko z njimi vstopate v aplikacijo EZPP:

 

Še nimate digitalnega potrdila? Lahko pridobite novega ali pa si pridobite smsPASS.

 

Kako pridobite digitalno potrdilo:

Korak 1: Za pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA, s katerim lahko dostopate do aplikacije EZPP, morate izpolniti vlogo na portalu e-uprava   (https://www.si-trust.gov.si/sl/obrazci/sigen-ca/sl/fizicne-osebe/zahtevek-za-pridobitev-spletnega-kvalificiranega-digitalnega-potrdila-za-fizicne-osebe/)

Korak 2: Z izpolnjeno vlogo se zglasite pri prijavni službi SI-TRUST na  upravni enoti, kjer boste izkazali svojo identiteto in podpisali vlogo. Poleg izpolnjene vloge potrebujete še osebni dokument s sliko, ter davčno številko.

Korak 3: Izdajatelj izda SIGEN-CO najkasneje v 10 dneh od odobritve zahtevka (po oddaji na upravni enoti), ter pošlje podatke za prevzem digitalnega potrdila:

Spletna digitalna potrdila SIGEN-CA, namenjena fizičnim osebam, so brezplačna.

 

Kako pridobite smsPASS:

Korak 1: Postopek aktivacije smsPASS pričnete na uporabniških straneh SI-PASS. Po prijavi z uporabniškim imenom SI-PASS in geslom ter vnosu obveznih podatkov (davčna številka, ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča) bo vaš zahtevek za pridobitev smsPASS posredovan na prijavno službo.

Korak 2: Osebno se zglasite pri prijavni službi SI-TRUST na upravni enoti, kjer boste izkazali svojo identiteto in podpisali zahtevek za pridobitev smsPASS. Zahtevek lahko odda procesno sposobna oseba, starejša od 15 let. Pred obiskom prijavne službe na upravni enoti preverite na kateri lokaciji upravne enote je možno oddati zahtevek za smsPASS in ali se je potrebno predhodno naročiti.

Korak 3: Po  e-pošti  boste prejeli  aktivacijsko kodo, s katero na uporabniških straneh SI-PASS nadaljujete postopek aktivacije in pri tem registrirate svojo telefonsko številko. Po uspešni aktivaciji lahko smsPASS uporabljate tako za e-podpisovanje dokumentov kot za prijavo v e-storitve, ki podpirajo smsPASS.

Več o smsPASS: https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/

 

PRVI VSTOP v aplikacijo EZPP z digitalnim potrdilom

V aplikacijo EZPP vstopate preko e-naslova: https://storitve-mkgp.gov.si/EZPP-zunanji/

 

Za prvo prijavo boste preusmerjeni na storitev za spletno prijavo državne uprave: SI-PASS.

Izberite način, s katerim se želite prijaviti v aplikacijo EZPP:

Po izbiri načina prijave se vam odpre obvestilo, ki vas seznanja, da morate pred prvo prijavo opraviti registracijo novega uporabnika v uporabniški račun SI-PASS.

Kliknite na izbiro »Nov uporabnik« in potrdite.

Registracija v sistem SI-PASS:

Vnesete vaše prijavne podatke:

·         e-naslov: vpišete vaš kontaktni elektronski naslov za obvestila v povezavi z registracijo in prijavo za vpis.

·         Geslo: določite sami. Dolgo mora biti vsaj 6 znakov ter vsebovati vsaj en mali, en veliki in  en številčni znak.

·         Ponovite geslo, ki ste ga vnesli v prejšnje polje.

·         Varnostno vprašanje in odgovor: prosto določite vaše varnostno vprašanje in odgovor. To vam bo v pomoč v primeru pozabljenega gesla.

·         Varnostna koda: v zadnje polje prepišite varnostno kodo, ki se prikaže v kvadratku.

 

POZOR: Geslo si shranite, zapišite na varno mesto. Potrebovali ga boste za zaključek registracije in za ponovno vstop v prijavo.

 

Preberite pogoje uporabe, označite, da se z njimi strinjate ter potrdite prijavo.

 

Ko ste podatke za registracijo novega uporabnika pravilno vnesli, se vam po kliku na gumb »Potrdite«  odpre obvestilo za uspešen zaključen prvi korak registracije.

 

Na vaš e-naslov boste prejeli sporočilo o nadaljevanju postopka, ki vam ga bo poslal SI-PASS.

V sporočilu bo spletna povezava, preko katere boste prvič vstopili v prijavo za vpis. S klikom na »Kliknite na potrditev« boste potrdili registracijo uporabniškega računa SI-PASS.

Za nadaljevanje registracije se vam v pogovorno okno prenese vneseni e-naslov, vpisati morate še geslo, ki ste ga vpisali v prejšnjem koraku ter izbrati gumb »Nadaljuj«

Postopek registracije je s tem zaključen.

 

VSTOP V APLIKACIJO EZPP

Ko se po uspešno zaključeni registraciji v uporabniški račun SI-PASS prijavite v aplikacijo EZPP, vam sistem prikaže načine, s katerimi se želite prijaviti v aplikacijo EZPP:

 

Prijavite se v svoj SI-PASS uporabniški račun, kjer vnesete e-naslov in geslo, ko ste ju ustvarili v postopku registracije novega uporabnika. Postopek zaključite s klikom na gumb »Potrdi«.

Izpišejo se vam vaši osebni podatki (ime in priimek), ki se prenesejo iz digitalnega potrdila. E-naslov se prenese iz uporabniškega računa SI_PASS, oznaki prijave pa se določijo avtomatsko. S klikom na gumb »Potrdi« potrdite podatke, v kolikor želite, da se v bodoče ti podatki samodejno posredujejo storitvi EZPP, kliknite na kvadratek pred to trditvijo.

 

Za delo z aplikacijo EZPP lahko namesto teh »daljših navodil«, ki sledijo v nadaljevanju, uporabite »KRATKA« NAVODILA (ki so pred daljšimi navodili), ki pa vas bodo kar najhitreje pripeljala do cilja.

 

 

KONTAKTNE ŠTEVILKE ZA POMOČ UPORABNIKOM:

1.       Pomoč pri VSTOPU v aplikacijo:    Ne morem vstopiti v aplikacijo preko povezave, SI PASS,    

                                                            Uporaba Digitalnega potrdila..

                                                                  Tel.: 01 478 85 90  ali  080 2002

                                              e-pošta: ekc@gov.si

 

2.       Tehnična pomoč:  Aplikacija je javila napako, ne vem kako uporabim gumbe, kaj pomenijo…

                   Tel.:     01  477 85 57, ga. Jerneja Dolinar, RRC, računalniške storitve d.o.o.

                                                   e-pošta:    ezpp.podpora@rrc.si

 

3.       Vsebinska pomoč:   Ne razumem izračunov, izjav..

                     Tel.:        01  478 91 16, Jožica Župec, MKGP, Sektor za promocijo

                     e-pošta:    prispevek-promocija.mkgp@gov.si

 

Želimo vam uspešno delo!

Sektor za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

https://www.nasasuperhrana.si/

Kazalo vsebine

Pojmi / kratice v dokumentu. 7

Kdo je zavezanec za poročanje?. 7

KRATKA NAVODILA.. 8

PODROBNA NAVODILA.. 10

KORAK 1:  REGISTRACIJA  IN PRIJAVA PREKO SI-PASS. 10

KORAK 2:  VSTOP V APLIKACIJO IN IZBIRA NAČINA VNOSA.. 11

KORAK 2a: Vstop v aplikacijo EZPP v imenu drugega zavezanca. 12

KORAK 3:  Izbira sektorja za promocijo. 12

KORAK 3a: Vnos izjave o terminu poročanja in plačevanja prispevka. 13

KORAK 4: Vnos, pregled  in oddaja podatkov zbirnega obračuna. 14

Vnos podatkov v zbirni obračun in plačilo prispevka. 18

Promocijski sektor MLEKO.. 18

Promocijski sektor MESO.. 20

Promocijska sektorja ŽITA in OLJKE. 21

Promocijski sektor GROZDJE ZA VINO.. 22

Promocijska sektorja PRIDELAVA SADJA in PRIDELAVA VRTNIN.. 23

Promocijska sektorja PREDELAVA SADJA in PREDELAVA VRTNIN.. 24

Promocijski sektor PRIDELAVA MEDU.. 25

 

Kazalo slik

Slika 1: Koraki v aplikaciji EZPP. 8

Slika 2: Logični prehod po posameznih korakih v aplikaciji EZPP. 10

Slika 3:Izbira načina prijave na portalu SI-PASS. 11

Slika 4: Vstopno okno v aplikaciji EZPP. 11

Slika 6: Izbira sektorja za plačilo promocije. 13

Slika 7: Izpolnitev izjave o časovnem terminu poročanja in plačevanja prispevka. 14

Slika 8: Pregled funkcijskih gumbov na aktualni izjavi 15

Slika 9: Oddaja zbirnega obračuna. 17

Slika 10: Prikaz gumba Oddaj nov zbirni obračun. 18

Slika 11: Prikaz zbirnega obračuna sektor MLEKO.. 19

Slika 12: Zbirni obračun za sektor mesa - podsektor govedo. 20

Slika 13: Vnos podatkov v zbirni obračun za sektor mesa, pod-sektor drobnica. 21

Slika 14: Zbirni obračun za sektor žita. 22

Slika 15: Zbirni obračun sektorja grozdja za vino. 23

Slika 16: Podatki zbirnega obračuna sektorja sadja. 24

Slika 17: Zbirni obračun sektorja sadja. 24

Slika 18: Podatki zbirnega obračuna sektorja medu. 25


 

Pojmi / kratice v dokumentu

·         MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

·         EZPP – Evidenca zavezancev plačila prispevka za promocijo (v besedilu: aplikacija EZPP)

·         ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

·         Sektor promocije (v nadaljnjem besedilu sektor) je kmetijsko-živilski sektor, za katerega se lahko izvaja promocija. Sektorji promocije so:

-       sektor pridelave in predelave mleka  

-       sektor pridelave in predelave mesa  

-       sektor pridelave in predelave sadja

-       sektor pridelave in predelave vrtnin,

-       sektor pridelave in predelave žit,

-       sektor pridelave in predelave oljk,

-       sektor pridelave in predelave grozdja za vino,

-       sektor pridelave medu.

·         Pod-sektor promocije je pod-nivo »glavnega« sektorja: npr. Sektor meso, Pod-sektor goveje meso

·         Predelovalec je kupec, ki je  fizična ali pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja dejavnost proizvodnje živil in proizvodnje pijač v oddelkih C10 in C11 standardne klasifikacije dejavnosti, če se ukvarja z zakolom živali, s predelavo mleka, mesa divjadi, krušnega žita, grozdja za vino, sadja, vrtnin in oljk in kupi primarne kmetijske proizvode neposredno od nosilca kmetijskega gospodarstva ali rejca divjadi v oborah ali posrednika ali opravlja storitve v okviru teh dejavnosti.

 

Kdo je zavezanec za poročanje?

 Zavezanec za poročanje v aplikacijo EZPP, ter plačilo oziroma odvajanje prispevka za promocijo (tudi za pridelovalca) je vedno PREDELOVALEC oziroma KLAVNICA.  Izjema je le pri sadju, zelenjavi in medu. Glej spodnjo Tabelo 1.

Tabela 1: Zavezanci za plačilo oz. odvajanje prispevka

Vse podrobne informacije v zvezi s plačilom promocije, kakor tudi ostale informacije najdete na povezavi: https://www.nasasuperhrana.si/za-pridelovalce/obvezni-prispevek-za-promocijo/

 

KRATKA NAVODILA

 Naloge zavezancev v aplikaciji EZPP po korakih

V spodnji sliki je prikazan logični prehod po posameznih korakih znotraj aplikacije EZPP:

  Slika 1: Koraki v aplikaciji EZPP

 

KORAK 1: REGISTRACIJA in PRIJAVA PREKO SI-PASS     

Za delo v aplikaciji EZPP  potrebujete digitalno potrdilo*** (SIGEN-CA, NLB-CA…).

(***V kolikor digitalnega potrdila še nimate, je potrebno oddati obrazec:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=93 in se registrirati na e-Upravi: https://e-uprava.gov.si/ - PRIJAVA:

-          Kvalificirano potrdilo izdano v Sloveniji.

PRVA PRIJAVA / REGISTRACIJA

Glej opis pod PRVI VSTOP v aplikacijo EZPP z digitalnim potrdilom.

NASLEDNJE PRIJAVE: v vseh naslednjih prijavah vas sistem že samodejno usmeri na aplikacijo EZPP in vas ustrezno prepozna.

 

KORAK 2: VSTOP V APLIKACIJO IN IZBIRA NAČINA VNOSA

V aplikaciji EZPP  lahko podatke vnašate:

·         Zase (ste sami zavezanec) ali

·         Za drugega zavezanca (glej Korak 2a): v tem primeru morate predhodno na MKGP, po elektronski pošti na naslov: gp.mkgp@gov.si, posredovati skenirano pooblastilo s podpisom zavezanca za katerega vnašate. Lahko ga pošljete tudi po navadni pošti na naslov: MKGP, Sektor za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

 

KORAK 2a (če vnašamo za drugega zavezanca): IZBIRA ZAVEZANCA

Da lahko vnašate podatke za druge zavezance (Gumb ), morate predhodno pridobiti pooblastilo, ki se nahaja na tem spletnem naslovu: https://www.nasasuperhrana.si/wp-content/uploads/2019/05/Obrazec_POOBLASTILO-za-poro%C4%8Danje-za-drugega-zavezanca.docx ), in ga, podpisanega posredujete na MKGP (skeniranega na naslov gp.mkgp@gov.si ali v fizični obliki na naslov MKGP).

Ko je bilo pooblastilo posredovano na MKGP in tam uspešno evidentirano, potem lahko izberete zavezanca za katerega boste poročali.

KORAK 3: IZBIRA SEKTORJA ZA PROMOCIJO

V tem koraku izberete promocijski sektor za katerega boste oddali zbirni obračun. Na seznamu so prikazani sektorji promocije za katere ste evidentirani kot zavezanec. V kolikor posameznega sektorja ni v seznamu, se lahko sami evidentirate kot zavezanec za posamezen sektor. Gumb

KORAK 3a (ob prvem vnosu za promocijski sektor): IZPOLNITEV obrazca IZJAVA oziroma OPREDELITEV GLEDE TERMINA POROČANJA IN PLAČEVANJA ZA POSAMEZNI SEKTOR

Izberete sektor, ter v obrazec Izjava, ki se odpre, vnesite kontaktne podatke (potrebovali jih bomo zgolj za morebitne informacije v zvezi z vnesenimi podatki), ter se opredelite o časovnem terminu poročanja in plačevanja, ki je lahko mesečno ali letno (pri manjših količinah priporočamo letno poročanje in plačevanje).

KORAK 4: POROČANJE O KOLIČINAH – obrazec Zbirni obračun

Ko se opredelite o terminu poročanja in plačevanja, je vaša obveznost, da skladno s časovno opredelitvijo, poročate o količinah (predelavi kmetijsko-živilskih proizvodov oziroma zakolu živali) za posamezni sektor. Poročate na obrazcu Zbirni obračun . Za nekatere sektorje sistem sam pridobi podatke o količinah, ki jih lahko le pregledate na obrazcu Zbirni obračun, za druge pa vam v pomoč ponudi informacije o količinah, ki ste jih že poročali v druge evidence (v zgornji vrstici imate v tem primeru gumb npr. Evidenca Volos, Evidenca TIS, Evidenca RPGV…).

Po vnosu podatkov: obdobje poročanja in količine (v bela polja na levi strani obrazca, ki jih izpolnite vi) se bo Znesek skupnega prispevka izračunal sam! Ponovno preverite ali ste vnesli prave podatke in pritisnite na gumb »Oddaj! . Po oddaji se vam, na dnu ekranske slike – levo spodaj, prikažejo podatki za plačilo (aplikacija na vpogled, informativno ponudi tudi UPN nalog , zgolj za pomoč pri plačilu!). Zaključite z gumbom Nazaj, in prikažejo se oddani zbirni obračuni, ki pa jih lahko tudi popravite  (gumb ), vendar le dokler še niste opravili plačila.

KORAK 5: PLAČILO PRISPEVKA, SKLADNO S POROČANIMI KOLIČINAMI TER PREGLED STANJA

Za sektor, ki je vključen v promocijo, morate, glede na izbran časovni termin poročanja in plačevanja, redno izvajati plačilo (če določite mesečno poročanje in plačevanje, to redno izvajajte mesečno, kmetijski inšpektor bo izvajal nadzor). Na ekranski maski Izjava je na desni strani tudi gumb Pregled stanja, kjer vam aplikacija ponudi natančen pregled oddanih in plačanih obračunov.

 

PODROBNA NAVODILA

Spodnja slika prikazuje logični prehod po posameznih korakih znotraj aplikacije EZPP:

 

Slika 2: Logični prehod po posameznih korakih v aplikaciji EZPP

 

KORAK 1:  REGISTRACIJA  IN PRIJAVA PREKO SI-PASS

Do aplikacije EZPP dostopate preko URL povezave https://www.nasasuperhrana.si. V glavi projekta, skrajno desno. Naslov: Aplikacija EZPP.

Takoj po kliku se izvede registracijski postopek, ki se razlikuje glede na to ali ste se v aplikacijo prijavili prvič ali pa ste se že uspešno registrirali.

Za delo v aplikaciji EZPP  potrebujete digitalno potrdilo*** (SIGEN-CA, AC NLB, Halcom CA, Pošta®CA.

(***V kolikor digitalnega potrdila še nimate, je potrebno oddati obrazec:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=93 in se registrirati na e-Upravi: https://e-uprava.gov.si/ - PRIJAVA:

-          Kvalificirano potrdilo izdano v Sloveniji.

 

PRVA PRIJAVA: preden prvič vstopate aplikacijo EZPP, se morate registrirati na spletnem mestu SI-PASS, kjer izberete uporabniško ime in geslo na SI-PASS ter način dostopanja do aplikacije EZPP.

Prvič, ko vstopate v aplikacijo, se morate registrirati na SI-PASS portalu, ki skrbi za avtentikacijo uporabnikov. Na portalu SI-PASS izberete način (glej sliko v nadaljevanju)  prijave za delo z aplikacijo Evidenca o zavezancih za plačilo prispevka.

 

Slika 3:Izbira načina prijave na portalu SI-PASS

Podrobna navodila za registracijo preko storitve SI-PASS lahko najdete na spodnji povezavi:

https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-uporabnikom/navodila-in-napotki/registracija-v-sistem-si-pass/

NASLEDNJE PRIJAVE: v vseh naslednjih prijavah vas sistem že samodejno usmeri na aplikacijo EZPP in vas ustrezno prepozna.

Po uspešni prvi prijavi oziroma ob naslednjih prijavah vas bo sistem preusmeril na začetno stran aplikacije. Prikaže se vstopna stran:

 

KORAK 2:  VSTOP V APLIKACIJO IN IZBIRA NAČINA VNOSA

 Slika 4: Vstopno okno v aplikaciji EZPP

 

Opredelite se o načinu vstopa v aplikacijo:

·         »Vnos zavezanec«  (nadaljujete s korakom 3), kjer boste podatke vnašali zase (ste sami zavezanec) ali

·         »Vnos za drugega zavezanca« (nadaljujte s korakom 2.a), kjer izpolnjujete podatke za drugega zavezanca. Pogoj: za delo z aplikacijo EZPP v imenu drugega zavezanca morate predhodno pridobiti  njegovo pooblastilo in ga posredovati na MKGP (podpisanega in skeniranega po elektronski pošti na naslov: gp.mkgp@gov.si ali po navadni pošti). Obrazec »Pooblastilo« je na voljo na spletni strani: https://www.nasasuperhrana.si/za-pridelovalce/zakonodaja-dokumenti-obrazci-promocija/.

 

 

KORAK 2a: Vstop v aplikacijo EZPP v imenu drugega zavezanca

V aplikacijo EZPP lahko z izbiro »Vnos za drugega zavezanca« vstopate v imenu drugega zavezanca le, če ste pridobili zavezančevo pooblastilo ter ga, podpisanega in skeniranega posredovali na MKGP, e-pošta: gp.mkgp@gov.si, ali po navadni pošti na naslov MKGP, Sektor za promocijo, D 22, Ljubljana. Po dodelitvi pravic vnosa za tega zavezanca (opomba: lahko traja nekaj dni po oddaji pooblastila), se vam bo zavezanec pojavil na seznamu zavezancev za katere imate pooblastilo.

Z izbiro (klik na)  zavezanca iz seznama, za katerega želite vnašati podatke, nadaljujete  z delom.

Slika 5: Izbira subjekta v imenu katerega se oddaja zbirni obračun/izjava

Ko izberete subjekt za katerega boste vnašali podatke, vam aplikacija EZPP takoj prikaže okno za izbiro sektorja, ki je opisano v  Koraku 3: Izbira sektorja za promocijo, v nadaljevanju.

 

KORAK 3:  Izbira sektorja za promocijo

V tem koraku (oknu)  se vam prikaže seznam vseh sektorjev, v katere ste vključeni. Če ste v aplikacijo vstopili v imenu drugega zavezanca, se prav tako prikaže seznam vseh sektorjev, v katere je zavezanec, v imenu katerega ste prijavljeni, vključen. V vsaki vrstici je prikazan (od leve proti desni):

-          Naziv sektorja

-          Zadnje poročano obdobje za katerega je vnesen zbirni obračun (če obdobje ni izpisano pomeni, da za sektor še ni bil vnesen zbirni obračun)

-          Stanje obveznosti (negativen znesek pomeni, da zbirni obračuni še niso plačani)

Slika 5: Izbira sektorja za plačilo promocije

 

Če v seznamu ne najdete ustreznega sektorja v katerega ste vključeni, oziroma za katerega želite poročati, ga lahko vnesete. To storite s klikom na gumb »Vključitev v sektor«, ki vas preusmeri na okno za vnos izjave o plačevanju prispevka, opisano v Koraku 3a: Vnos izjave o terminu poročanja in plačevanja.

Po izbiri sektorja (klik na vrstico), za katerega želite vnašati zbirni obračun, se vam odpre okno izjave o načinu plačevanja prispevka. Prvikrat morate najprej določiti časovni termin poročanja in načina plačevanja (opisano v koraku 3a: Vnos izjave o načinu plačevanja in poročanja), naslednjič pa okno za poročanje opisano v koraku 4: Vnos, pregled in oddaja zbirnega obračuna.

 

KORAK 3a: Vnos izjave o terminu poročanja in plačevanja prispevka

 

Če ste izjavo o časovnem terminu poročanja in plačevanja prispevka za izbran promocijski sektor že izpolnili nadaljujte s korakom 4: Vnos, pregled in oddaja  zbirnega obračuna.

V primeru, da za izbrani sektor še niste določili načina poročanja in plačevanja, se po izbiri sektorja prikaže obrazec za vnos izjave, kamor vpišete časovni termin poročanja in plačevanja prispevka.

 

Spodnje okno se vam prikaže tudi, če ste na oknu za izbiro sektorja (Korak 2) kliknili na gumb »Vključitev v sektor«.

 

 

Slika 6: Izpolnitev izjave o časovnem terminu poročanja in plačevanja prispevka

V spustnem seznamu »Sektor/Pod-sektor« izberite sektor oz. pod-sektor v katerega se želite vključiti. Vpišite svoj kontaktni telefon ter e-poštni naslov (podatke bomo uporabili izključno za potrebe izvajanja promocije po ZPKŽP) in izberite začetek veljavnosti izjave (obdobje, od vključno katerega boste poročali in plačevali). Izberite tudi način obračunavanja in plačevanja: mesečno ali letno. (Priporočilo: v kolikor imate manjše količine izberete termin: enkrat letno). Polja: »Sektor/Pod-sektor«,»Izjava velja od« in »termin obračunavanja in plačevanja« so obvezna za vnos. Po končanem vnašanju podatke izjave oddate s klikom na gumb »Oddaj«.

 

KORAK 4: Vnos, pregled  in oddaja podatkov zbirnega obračuna

Pregled  in oddaja podatkov zbirnega obračuna

Po izbranem sektorju se prikaže okno, v katerem so podatki izjave, oziroma opredelitev termina poročanja in plačevanja. V oknu so izpisani podatki iz trenutno aktualne  izjave. Ti podatki so: kontaktni telefon, e-poštni naslov, začetek veljavnosti izjave ter termin poročanja. Pri vnosu zbirnega obračuna, se uporabniku ponudijo le tista obdobja za katera še ni vnesel zbirnega obračuna. Če izjava za izbrani sektor še ni vpisana, vas aplikacija avtomatsko preusmeri v vnos izjave (opisano v Koraku 3a: Vnos izjave o terminu poročanja in plačevanja prispevka), razen za sektor pridelave sadja, pridelave vrtnin in pridelave medu, kjer se izjava samodejno kreira s prenosom odločb, ki jih izda ARSKTRP.

Spodnje okno je razdeljeno na: podatke izjave: »Aktualna izjava« ter podatke o količinah in plačilih: »Zbirni obračun«.  

Na desni strani okna podatkov za sektor, so na voljo trije gumbi, ki vam omogočajo sledeče možnosti

aktualnaIzjava

Slika 7: Pregled funkcijskih gumbov na aktualni izjavi

Ob kliku na gumb »Uredi kontaktne podatke« se vam odpre spodnje okno, ki omogoča spreminjanje polj »Kontaktni telefon« ter »E-pošta«.

Ob kliku na gumb »Dodaj novo izjavo« se prikaže okno za izpolnjevanje nove izjave, ki vam omogoča spremeniti termin poročanja in plačevanja.

Spremenjene podatke shranite in oddate s klikom na gumb »Oddaj«, na desni strani okna.

Ob kliku na gumb »Stanje zavezanca« se prikaže okno, ki vam omogoča celovit pregled stanja zavezanca, za vse sektorje, in je vedno enako, ne glede na izbrani sektor.

V spodnjem delu okna je tabela »Oddani zbirni obračuni«, v kateri so prikazani oddani zbirni obračuni, ter njihova plačila za izbrani sektor.  Na tem oknu je v vsaki vrstici tudi možnost vpogleda v oddani zbirni obračun z gumbom »Odpri«, ter možnost popravljanja obračuna »Uredi«, vendar popravljate lahko le obračune, ki jih še niste plačali.

Če pa kliknete na gumb »Stanje zavezanca«

Se vam prikaže tabela s pregledom oddanih zbirnih obračunov, ter njihova plačila za vse sektorje, v katere ste vključeni, kot zavezanec, oziroma v katere je vključen zavezanec, v imenu katerega ste s pooblastilom vstopili v aplikacijo EZPP.

 

Slika 11 : Pregled stanja zavezanca

V zadnji vrstici, na dnu tabele so izpisani trije seštevki z nazivom »Skupaj« (prikazani stolpci v zadnji vrstici):

-          »Razlika plačila«: Seštevek prikazuje razliko med seštevkoma »Izračunan znesek promocije« in »Plačan znesek« (torej koliko še morate plačati zmanjšano za znesek, ki ste ga morebiti že plačali, glede na poročanje o stanju količin za vse sektorje, v katere ste vključeni)

-          »Izračunan znesek promocije« prikazuje vsoto izračunanih zneskov promocije vseh zbirnih obračunov zavezanca, izpisanih v stolpcu »Izračunan znesek promocije« (torej koliko morate plačati, glede na poročanje o stanju količin za vse sektorje, v katere ste vključeni)

-          »Plačan znesek« prikazuje vsoto že plačanih zbirnih obračunov zavezanca, izpisanih v stolpcu »Plačan znesek« (torej koliko ste že plačali, po vknjiženih plačilih iz podatkov UJP).

Gumb »Izvozi«, prikazan zgoraj levo, vam omogoča prenos prikazanih podatkov v Excel datoteko, in ga lahko uporabite na vašo željo.

 

V kolikor bi želeli pregledovati ali vnašati podatke za drug sektor, to storite z zamenjavo sektorja. Na vrhu okna je na desni strani gumb »Zamenjaj sektor«, ki vam ob kliku nanj odpre okno za izbiro sektorja. Hkrati pa imate možnost, da vnašate podatke tudi za drugega zavezanca, za katerega imate predhodno urejeno pooblastilo. To vam omogoča klik na gumb »Zamenjaj subjekt«, na levi strani. Ob kliku na gumb »Zamenjaj subjekt«, se vam prikaže okno za izbiro subjekta iz poglavja Vstop v aplikacijo EZPP v imenu drugega zavezanca (opisano v Koraku 1.a).

Slika 12: Zamenjava sektorja ali subjekta

Prispevek za promocijo se od sektorja do sektorja razlikuje, temu primerno pa se z izbiro sektorja, za katerega želite oddati zbirni obračun, spreminja spodnji del okna »Zbirni obračun«. Podatki v tem delu okna se spreminjajo tudi glede na to, ali ste zavezanec ali ne. V kolikor ste za izbrani sektor že oddali zbirni račun, se v tabeli izpišejo vrstice oddanih zbirnih obračunov.

 

V primeru, ko ste zavezanec za pridelavo (sadje, vrtnine in med), za katero se višina odredi glede na podatke v evidencah MKGP, se namesto gumba »Oddaj nov zbirni obračun« prikaže ustrezno sporočilo. Primer sporočila: »Odmera prispevka za sektor pridelave vrtnin (ali pridelave sadja ali pridelave medu) se izvede na podlagi letne odločbe Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja«, kar je prikazano na spodnji sliki. Če se vam izpiše to opozorilo, to pomeni, da vam je onemogočeno vnašanje zbirnih obračunov, ker se bodo podatki o količinah prenesli ali izračunali na podlagi podatkov iz drugih evidenc MKGP ali ARSKTRP.

 Slika 13: Pregled podatkov poročanja (zbirnih obračunov)

 

V primeru, ko ste zavezanec, je v desnem delu tega okna (glej spodnjo sliko), prikazan gumb »Oddaj nov zbirni obračun«, S klikom na ta gumb, se vam odpre novo okno za vnos novega zbirnega obračuna.

 

Slika 8: Oddaja zbirnega obračuna

 

Spreminjanje podatkov o količinah: s klikom na zadnji desni gumb (v vrstici) »Uredi« lahko spreminjate oddane zbirne obračune, ki še niso plačani. Aplikacija vam bo ponovno prikazala izbrani zbirni obračun in lahko ga boste popravili. Po popravku, vas bo ob kliku na gumb »Oddaj« aplikacija opozorila: »Zbirni obračun za to obdobje poročanja ste že oddali. Ta zbirni obračun bo nadomestil prejšnjega. Ali želite nadaljevati z oddajo zbirnega obračuna?« Izberete lahko možnosti: Uredu ali Prekliči.« S klikom na možnost »Uredu« se bo shranil nov zbirni obračun, ki bo nadoknadil prejšnjega, z izbiro možnosti »Prekliči«, pa se bo ohranil »star, prejšnji zbirni obračun.

Z gumbom »Odpri« jih lahko samo pregledujete, ne morete pa jih spreminjati. Zbirne obračune oziroma poročane količine lahko torej spreminjate le toliko časa, dokler ni izvedeno plačilo.

 

Na spodnjem delu tabele so prikazani trije seštevki:

-          »Skupaj znesek promocije«, ki predstavlja seštevek zneskov promocije za vse zbirne obračune tega sektorja (seštevek zneskov izpisanih v stolpcu »Izračunan znesek promocije«)

-          »Skupaj plačan znesek«, ki predstavlja seštevek plačil za vse zbirne obračune tega sektorja (seštevek zneskov izpisanih v stolpcu »Plačan znesek«)

-          »Razlika plačila«, ki predstavlja razliko med »Skupaj znesek za promocijo« ter »Skupaj plačano«

 

V kolikor ste kliknili gumb »Oddaj nov zbirni obračun« ali izbrali vrstico v tabeli, se vam prikaže okno za vnos zbirnega obračuna, odvisno od sektorja, opisano v nadaljevanju: Vnos podatkov v zbirni obračun.

 

 

Vnos podatkov v zbirni obračun in plačilo prispevka

Zbirni obračun vnesete s klikom na gumb »+ Oddaj nov zbirni obračun« na oknu izjave opisane v zgornjem zapisu.

Slika 9: Prikaz gumba Oddaj nov zbirni obračun

Pri vnosu zbirnega obračuna je potrebno najprej izbrati obdobje poročanja. Privzeto se ponudi zadnje obdobje za katerega še niste poročali. Izbirate lahko med vsemi obdobji od začetka veljavnosti izjave oz. začetka promocijskega obdobja za katere še niste oddali zbirnega obračuna.

Po izbiri obdobja vnesite vrednosti, po katerih vas aplikacija vpraša. Podati za vnos se razlikujejo po sektorjih. Pri sektorju mleko morate vnesti  odkupljene količine (tu se šteje tudi pridelane količine na lastni kmetiji, če imate dopolnilno dejavnost na kmetiji), potem vnesete predelane količine, količine storitvene predelave, ter nato preverite podatke za plačilo, ki  se preračunajo glede na vaš vnos,  in v kolikor je vse pravilno izpolnjeno oddajte zbirni obračun.

Opomba* Kadar gre za interno realizacijo (dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki predelujejo lastno surovino – nrp. mleko) morajo pri Odkupljenih količinah vpisati svoje pridelane količine, ki so jih potem predelali. V kolikor nimajo izvoženih količin, potem sta zneska odkupljenih količin in predelanih količin ENAKA.

Obračun lahko tudi popravite, ampak le dokler zneska za promocijo še niste plačali. V pregledu »Oddani zbirni obračuni« poiščete tistega, ki ga želite popraviti, in na koncu vrstice pritisnete na gumb »Uredi«.

Podatke o predelanih količinah vnašajo predelovalci oziroma klavnice o zakolu živali. Lahko pa se, za potrebe EZPP, podatki pridobijo iz obstoječih evidenc ministrstva in zunanjih virov, v katerih podatki o količinah že obstajajo, oziroma v katere ste podatke že poročali. V teh primerih podatke lahko le pregledujete. Pridobljenih količin in podatkov, pridobljenih na ta način, preko ekranskih mask v aplikaciji EZPP ne bo možno spreminjati.

Po uspešni oddaji zbirnega obračuna,  znesek za promocijo, skladno z izpisanim rokom tudi PLAČAJTE!

V nadaljevanju so opisane POSEBNOSTI zbirnih obračunov glede na SEKTOR.

 

Promocijski sektor MLEKO

Za sektor mleka podatke o količinah predelanega mleka poročate v TIS - POROČILNI SISTEM, od koder v EZPP informativno pridobimo podatke – le na vpogled. Gumb na maski Zbirni obračun – Sektor Mleka:  . Za dodatne informacije glede vnosa in oddaje poročil so vam na voljo navodila, ki se nahajajo na naslovu: http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/mleko_in_mlecni_izdelki/mleko_porocilni_sistem_evidence/).  Periodično, po zaključku meseca se pripravijo poročila o količinah mleka ter se prenesejo in prikažejo v aplikaciji EZPP: količina odkupljenega mleka slovenskega porekla, količina predelanega mleka slovenskega porekla ter količina prodanega slovenskega mleka izven Republike Slovenije.  Količine mleka se v evidenci TIS vodijo v kilogramih.  1 liter mleka = 1,03 kg mleka.

V obrazec Zbirni obračun vnašate količine: Odkupljeno mleko slovenskega porekla, Predelano mleko slovenskega porekla. Prodano mleko izven RS aplikacija sama izračuna na podlagi prvih dveh količin. Vendar imate možnost količino prodanega mleka izven RS zmanjšati za največ v višini 10 % izračunanega zneska (kalo). Višina prispevka na liter za Nosilce kmetijskih gospodarstev – od katerega se izračuna znesek za promocijo, se sorazmerno izračuna glede na količino predelanega mleka in izvoženega mleka. Svetlo moder stolpec na obrazcu prikazuje izračun prispevka za Nosilca KMG, rumen stolpec pa je izračun prispevka za KUPCA. Zadnja kolona je seštevek obeh stolpcev in SKUPNI ZNESEK ZA PLAČILO.

Slika 10: Prikaz zbirnega obračuna sektor MLEKO

Iz zbirnega obračuna lahko izpišete nalog za plačilo (UPN), s klikom na gumb »Izpis UPN naloga«.

Levo spodaj na zbirnem obračunu, so izpisani podatki za plačilo: številka transakcijskega računa, sklic za plačilo, znesek in rok plačila.

Opomba* Kadar gre za interno realizacijo (dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki predelujejo lastno surovino – nrp. mleko) morajo pri Odkupljenih količinah vpisati svoje Pridelane količine, ki so jih predelali. V kolikor nimajo izvoženih količin, potem je število litrov Odkupljenih količin ENAKO številu litrov Predelanih količin.

Primer:  Dopolnilna dejavnost je predelala 1.500 litrov lastnega mleka (doma pridelanega) v enem letu. Nič mleka ni izvozila. Torej bo v tem primeru v zbirni obračun vpisala:

Odkupljeno mleko slovenskega porekla:  1.500,00 (litrov)

Predelano mleko slovenskega porekla: 1.500,00 (litrov)

Izvoženo mleko slovenskega porekla 0,00 (litrov).

Število dobaviteljev: 1

 

 

Promocijski sektor MESO

Za sektor mesa vnašajo skupne količine klavnice. Klavnice vnašajo/poročajo skupne količine zaklanih živali. Klavnice tudi nakažejo prispevek za promocijo tako za pridelovalca (na sliki moder stolpec) kot tudi za predelovalca (na sliki rumen stolpec). V aplikaciji EZPP se tudi za klavnice uporablja izraz PREDELOVALEC. Prispevek se porazdeli med oba, razen za prispevek storitvenega zakola, ki se obračuna le pridelovalcu. Klavnice poročajo količine v glavah zaklanih živali na mesečni ali letni ravni. Odvisno ali so se odločile plačevati letno ali mesečno (Izpolnjena izjava). Višina prispevka je določena glede pod-sektor in starost živali ob zakolu. Znesek za promocijo se po vnosu količin samodejno izračuna za določeno obdobje.

Pod-sektor govedo

Na spodnji sliki je primer zbirnega obračuna za pod-sektor govedo. Pri vnosu podatkov v zbirni obračun za pod-sektor govedo je potrebno ločevati  goveda DO enega leta starosti od goveda NAD enim letom starosti.

Najprej vpišete obdobje poročanja, ter v nadaljevanju za posamezno starost (DO enega leta in NAD enim letom) goveda vpišete le naslednje podatke – v obrazcu (glej spodnjo sliko), vpisujete v bela polja na levi strani: število dobaviteljev in število glav govedi za predelavo ter število dobaviteljev in število glav govedi za storitveni zakol. Aplikacija EZPP sama izračuna Znesek plačila prispevka za promocijo – stolpec desno: »Skupaj EUR (višina)«.

Ob vnosu zbirnega obračuna, lahko informativno dostopate tudi do podatkov pridobljenih iz evidence VOLOS (Centralni register govedi). Klik na gumb »Evidenca VOLOS« vam informativno prikaže količine: »Zakol goveda do 1 leta« ter količine: »Zakol goveda nad 1 letom«.  

Slika 11: Zbirni obračun za sektor mesa - podsektor govedo

Gumb »Navodila za vnos« vam prikaže navodila za izpolnjevanje zbirnega obračuna.

Levo spodaj so izpisani podatki za plačilo obračunanega prispevka: številka transakcijskega računa, sklic za plačilo, znesek in rok plačila.  

Za oddajo zbirnega obračuna morate klikniti  gumb »Oddaj«, ki shrani zbirni obračun ter po shranjevanju se prikaže izpis »Uspešno ste oddali zbirni obračun, izvedite plačilo«, s klikom na gumb »Nazaj« se prikaže pregled stanja oddanih zbirnih obračunov.

Ob kliku na gumb »Izpis UPN naloga« (desno spodaj) se vam prikaže tudi UPN nalog na vpogled. Plačajte po vaših utečenih plačilnih poteh.

Ostali pod-sektorji predelave mesa

Vnos zbirnega obračuna za preostale pod-sektorje sektorja mesa je podoben. Vnašajo se naslednji podatki: število dobaviteljev in število glav za zakol za predelavo ter število dobaviteljev in število glav za storitveni zakol. Prispevek se samodejno izračuna za pridelovalca (nosilec KMG – svetlo moder stolpec) in predelovalca (kupec – rumen stolpec).

 

Slika 12: Vnos podatkov v zbirni obračun za sektor mesa, pod-sektor drobnica

Vpisane podatke na tem oknu shranite s klikom na gumb »Oddaj« (desno zgoraj). Po shranjevanju se prikaže izpis »Uspešno ste oddali zbirni obračun, izvedite plačilo«, s klikom na gumb »Nazaj« se prikaže pregled stanja oddanih zbirnih obračunov.

 Levo, spodaj so izpisani podatki za plačilo obračunanega prispevka: številka transakcijskega računa, sklic za plačilo, znesek in rok plačila.

Pomoč pri vnosu zbirnega obračuna, s prikazom navodil za izpolnjevanje zbirnega obračuna, je dostopna na kliku na  gumb »Navodila za vnos«. Ob kliku na gumb »Izpis UPN naloga« (desno spodaj), se vam, na vpogled prikaže UPN nalog.

 

Promocijska sektorja ŽITA in OLJKE

Za sektorja žita in oljke je določen princip samo-prijave, kar pomeni, da za pridelovalce (nosilec KMG) in predelovalce (kupec) vnašajo skupne količine predelovalci. Predelovalci vnašajo podatke o obdobju poročanja, ter predelane količine v kilogramih na letni oz. mesečni ravni (odvisno od vaše izpolnjene izjave). Vnesejo tudi podatek storitvene predelave v tem obdobju. Prispevek se samodejno izračuna za pridelovalca (nosilec KMG – moder stolpec) in predelovalca (kupec – rumen stolpec).

Na spodnji sliki je primer zbirnega obračuna za sektor žito (podobno velja za sektor oljke).

Slika 13: Zbirni obračun za sektor žita

Levo spodaj so izpisani podatki za plačilo obračunanega prispevka: številka transakcijskega računa, sklic za plačilo, znesek in rok plačila.

Vpisane podatke na tem oknu shranite s klikom na gumb »Oddaj« (desno zgoraj). Po shranjevanju se prikaže izpis »Uspešno ste oddali zbirni obračun, izvedite plačilo«, s klikom na gumb »Nazaj« se prikaže pregled stanja oddanih zbirnih obračunov.

Pomoč pri vnosu zbirnega obračuna, s prikazom navodil za izpolnjevanje zbirnega obračuna, je dostopna po kliku na  gumb »Navodila za vnos«. Ob kliku na gumb »Izpis UPN naloga« (desno spodaj), se vam izpiše  UPN nalog z že vpisanimi podatki tega zbirnega obračuna.

 

Promocijski sektor GROZDJE ZA VINO

Za sektor grozdje za vino je določen princip samo-prijave, kar pomeni, da za pridelovalce (nosilec KMG) in predelovalce (kupec) vnašajo skupne količine predelovalci. Predelovalci vnašajo količine predelanega grozdja za vino v kilogramih na letni ravni, za preteklo leto. Ob vnosu zbirnega obračuna je potrebno vpisati število dobaviteljev in količino grozdja za vino, ter število dobaviteljev in količino grozdja za storitveno predelavo. Prispevek se samodejno izračuna za pridelovalca (nosilec KMG – moder stolpec) in predelovalca (kupec – rumen stolpec).

Slika 14: Zbirni obračun sektorja grozdja za vino

Klik na gumb »Evidenca RPGV« vam informativno prikaže količino pridelka, pridobljenega iz evidence »Register pridelovalcev grozdja in vina (RPGV)«.

Vpisane podatke na tem oknu shranite s klikom na gumb »Oddaj« (desno zgoraj). Po shranjevanju se prikaže izpis »Uspešno ste oddali zbirni obračun, izvedite plačilo«, s klikom na gumb »Nazaj« se prikaže pregled stanja oddanih zbirnih obračunov.

Levo spodaj so izpisani podatki za plačilo obračunanega prispevka: številka transakcijskega računa, sklic za plačilo, znesek in rok plačila.

Pomoč pri vnosu zbirnega obračuna, s prikazom navodil za izpolnjevanje zbirnega obračuna, je dostopna po kliku na  gumb »Navodila za vnos«. Ob kliku na gumb »Izpis UPN naloga« (desno spodaj), se vam izpiše  UPN nalog z že vpisanimi podatki tega zbirnega obračuna.

 

Promocijska sektorja PRIDELAVA SADJA in PRIDELAVA VRTNIN

 

Zbirnega obračuna za pridelavo sadja in pridelavo vrtnin ne vnašate. Aplikacija EZPP pripravi iz zunanjih evidenc ministrstva seznam zavezancev in površin potrebnih za izdajo odločb. Odločbe izdaja ARSKTRP. Podatki iz odločbe, se po izdaji uvozijo v zbirni obračun zavezanca v obdobju.  Podatke lahko v EZPP le pregledujete. Z gumbom Odpri se prikaže kreiran zbirni obračun, katerega UPN lahko izpišete.

Na spodnji sliki je primer zbirnega obračuna za sektor sadje – pridelava (podobno velja za sektor vrtnin – pridelava).

Slika 15: Podatki zbirnega obračuna sektorja sadja

Opozorilo: V sektorjih sadje, vrtnine in med morate prispevek plačati skladno z določili na odločbi!

 

Promocijska sektorja PREDELAVA SADJA in PREDELAVA VRTNIN

 

Za predelavo sadja in predelavo vrtnin je določen princip samo-prijave, kar pomeni, da za predelovalce oz. kupce vnašajo skupne količine subjekti, ki predelujejo sadje oziroma vrtnine.

V ekranski maski za vnos zbirnega obračuna za sektor sadje/vrtnine – predelava, vpišite obdobje poročanja za katero oddajate zbirni obračun, število dobaviteljev ter količino predelanega sadja/vrtnin v kg na mesečni ali letni ravni (kot ste določili v izjavi). Aplikacija bo, na podlagi vnesenih količin, sama izračuna višino prispevka. Višina prispevka se bo izpisala v stolpcu Skupaj EUR (višina).

Na spodnji sliki je primer zbirnega obračuna za sektor sadje – predelava (isto velja za sektor vrtnin – predelava).

Poleg gumba »Oddaj« (desno zgoraj), imate še gumb »Navodila za vnos«. Gumb »Navodila za vnos« vam prikaže navodila za izpolnjevanje zbirnega obračuna.

Slika 16: Zbirni obračun sektorja sadja

Za oddajo zbirnega obračuna kliknite gumb »Oddaj«. Po shranjevanju se prikaže izpis »Uspešno ste oddali zbirni obračun, izvedite plačilo«, s klikom na gumb »Nazaj« se prikaže pregled stanja oddanih zbirnih obračunov.

Levo spodaj so izpisani podatki za plačilo obračunanega prispevka: številka transakcijskega računa, sklic za plačilo, znesek in rok plačila.

Ob kliku na gumb »Izpis UPN naloga« (desno spodaj) se vam podatki za plačilo prenesejo na UPN nalog.

 

Promocijski sektor PRIDELAVA MEDU

 

Zbirnega obračuna za pridelavo medu ne vnašate. Aplikacija pripravi iz zunanjih evidenc ministrstva seznam zavezancev in število čebeljih družin za izdajo odločb. Odločbe izdaja ARSKTRP. Podatki iz odločbe se po izdaji uvozijo v zbirni obračun za zavezanca v obdobju. Podatke lahko v EZPP le pregledujete.

Na spodnji sliki je primer zbirnega obračuna za sektor pridelave medu.

Slika 17: Podatki zbirnega obračuna sektorja medu

Opozorilo: Za sektor medu morate prispevek plačati skladno z določili na odločbi!