Znak »izbrana kakovost – Slovenija«: najpogostejša vprašanja potrošnikov in odgovori | Izbrana kakovost, Meso, Mleko | Izbrana kakovost - novice, Izbrana kakovost - Slovenija

Znak »izbrana kakovost – Slovenija«: najpogostejša vprašanja potrošnikov in odgovori

V času degustacij in drugih dogodkov, povezanih s kampanjo »Naša super hrana«, ste se obiskovalci na nas obrnili z različnimi vprašanji, ki se nanašajo na znak »izbrana kakovost – Slovenija«. Mnoga vprašanja ste nam zastavili tudi na naši Facebook strani ter strani Naša super hrana. Za vas smo pripravili temeljite odgovore na najbolj tipična vprašanja.

Irena, 46 let, Ljubljana: Kateri izdelki imajo znak »izbrana kakovost – Slovenija«? 

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« lahko na svojih proizvodih uporabljajo izključno proizvajalci, ki so pridobili certifikat za »izbrano kakovost«. Zaenkrat so pravico do uporabe znaka »izbrana kakovost – Slovenija« pridobili pridelovalci in predelovalci v sektorju mleka ter sektorju govejega in perutninskega mesa. Z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« so tako označeni mleko in mlečni izdelki ter goveje in perutninsko meso (predpakirano), kot tudi nepakirano goveje in perutninsko meso na postrežnem mestu.

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« torej lahko najdemo na predpakiranih in nepakiranih izdelkih. Na predpakiranih izdelkih je znak viden na embalaži izdelka, saj je postavljen na dobro vidno mesto, na postrežnem mestu v trgovini pa boste za nepakirano meso »izbrana kakovost – Slovenija« dobili dodatna zagotovila:

  • vitrina mesnice/delikatese: meso »izbrana kakovost – Slovenija« je v prodajni vitrini ločeno od preostalega mesa in jasno označeno z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« na sledljivostni etiketi;
  • oznaka na nalepki s tehtnice: ko vam trgovec preda meso na postrežnem mestu, nalepka s tehtnice vsebuje kratico IK, kar pomeni, da ste kupili meso »izbrana kakovost – Slovenija«;
  • račun: ob nakupu mesa ali izdelka »izbrana kakovost – Slovenija« boste na blagajni dobili račun, na katerem bo poleg imena izdelka (mesa) tudi kratica IK.

Na ta način potrošniki vedno vemo, da smo v trgovini zares kupili izdelek proizvajalca s certifikatom »izbrana kakovost – Slovenija«.


Petra, 35 let, Brežice: Ali to pomeni, da so samo izdelki z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« zares slovenskega izvora?

Slovenskega izvora so lahko tudi drugi izdelki, a o resničnem poreklu živila (reji, pridelavi ter predelavi) je lahko kupec stoodstotno prepričan le pri mesu in izdelkih z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. Brez tega znaka je potrošniku lahko na voljo le podatek glede porekla končnega izdelka, ne pa tudi glede kraja izvora surovine.

Enostavno stoodstotno prepoznavanje v Sloveniji pridelanih in predelanih kakovostnih proizvodov je torej mogoče le pri izdelkih z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«.

Janez, 53 let, Radenci: V čem je razlika med znakom »izbrana kakovost – Slovenija« in vsemi ostalimi znaki, ki obljubljajo slovensko? 

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« je nacionalni znak in ni niti blagovna niti trgovska znamka. Je zagotovilo, da so bili proizvodi pridelani in predelani v Sloveniji. Nacionalni znak »izbrana kakovost – Slovenija« je dostopen vsem pridelovalcem in predelovalcem, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz specifikacij, pripravljenih v skladu z nacionalno shemo kakovosti.

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« torej zagotavlja:

  • slovensko pridelavo in predelavo;
  • višjo kakovost izdelkov zaradi upoštevanja kratkih transportnih poti, omejenega časa transporta, visoko kakovostno krmo ter izpolnjevanje posebnih zahtev pri zdravstvenem varstvu živali, kot tudi v postopkih predelave;
  • redno kontrolo v obratih pridelovalcev in predelovalcev, ki jo opravljajo neodvisni certifikacijski organi.

Za vse ostale navedbe veljajo določbe EU in nacionalne zakonodaje, ni pa nujno, da je poreklo surovine iz Slovenije.

Potrošniku je v tem primeru na voljo podatek glede porekla končnega izdelka, ne pa tudi glede kraja izvora surovine.


Mateja, 27 let, Koper: Ali ta znak dobijo samo predelovalci ali tudi rejci? 

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« lahko pridobijo tako rejci kot proizvajalci, torej predstavniki primarne in predelovalne industrije, ki izpolnjujejo zahteve iz specifikacije za posamezni sektor. Predelovalna podjetja, ki proizvajajo izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«, lahko kupujejo surovino samo od kmetov oziroma pridelovalcev, ki so tudi certificirani in uporabljajo znak »izbrana kakovost – Slovenija«.

Znak zagotavlja, da so rejci živali vzredili v Sloveniji pod pogoji iz potrjene Specifikacije za sektor mesa, pri čemer sta kakovostna krma in skrb za zdravstveno varstvo živali ključni zahtevi za vstop rejcev v shemo.


Doroteja, 38 let, Jesenice: Meso običajno kupujem pri manjših ponudnikih. Kje in kako lahko preverim, kateri imajo znak »izbrana kakovost – Slovenija«? 

Seznam vseh certificiranih pridelovalcev oziroma rejcev in predelovalcev, ki izpolnjujejo vse zahteve iz specifikacije in so prejeli certifikat za shemo »izbrana kakovost«, je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Lokalne proizvajalce lahko poiščete tudi sami. Izbirate lahko med različnimi kriteriji, po katerih jih želite poiskati: glede na regijo, certifikat, prodajo (kdo izdelke prodaja in kdo tudi dostavlja na dom) in živilo (npr. zelenjava, meso, mleko, vino …). Na ta način najhitreje in najlažje poiščete lokalnega pridelovalca in predelovalca.


Maša, 44 let, Celje: Kdo nadzira certificiranje in podeljevanje znaka »izbrana kakovost – Slovenija«? 

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« pridobijo vsi rejci in predelovalci, ki izpolnjujejo zahteve iz Specifikacije za sektor mesa. Specifikacija je objavljena na straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Izpolnjevanje pogojev (certificiranje) in podeljevanje znaka »izbrana kakovost – Slovenija« nadzorujejo posebni neodvisni certifikacijski organi, ki jih imenuje Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. To so:

  • Bureau Veritas,
  • Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (KON-CERT),
  • Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru (IKC).


Alenka, 47 let, Maribor: Ali rejci in predelovalci dobijo pravico do uporabe znaka »izbrana kakovost – Slovenija« za stalno? 

Ne. Pridelovalci, rejci in predelovalci pravice do uporabe znaka »izbrana kakovost – Slovenija« ne dobijo za stalno, saj morajo svoj certifikat vsako leto obnoviti.

Enkrat letno pridelovalce in predelovalce oz. njihove skupine obiščejo kontrolorji oziroma predstavniki certifikacijskih organov. Zadnji preverjajo ustreznost izvedenih letnih notranjih kontrol in nato v skladu s certifikacijsko shemo izvedejo še neodvisno presojo pri rejcih, odkupovalcih in v obratih proizvajalcev.


Gregor, 29 let, Kranj: V čem je meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« boljše? 

Meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« je pridelano (rejeno) in predelano v Sloveniji, kar pomeni, da so tako rejci kot proizvajalci dolžni spoštovati nadstandardne pogoje pri vzreji živali in proizvodnji mesa. Meso slovenskega porekla zaradi majhnosti Slovenije pride do potrošnika zelo hitro in posledično ne izgublja na kakovosti in svežini. Na kakovost mesa ugodno vpliva tudi naša neintenzivnost živinoreje, torej majhne črede, kot tudi dobre vzrejne prakse in skrb za dobrobit živali. Lokalno pridelana hrana je zato bolj kakovostna, kar se odraža tudi v svežini, aromi in okusu izdelkov.


Milka, 53 let, Velenje: Je meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« dražje? 

Ponudba uvožene hrane je zaradi nižjih cen za potrošnika pogosto zanimiva, a zavedati se moramo, da skupaj z nizko ceno lahko dobimo tudi slabšo kakovost: z razdaljo se izgubljajo svežina in za zdravje pomembna mikrohranila. Meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« je morda res nekoliko dražje, a to ne bi smelo vplivati na našo presojo, saj pri nakupu mesa znakom »izbrana kakovost – Slovenija« vemo, da so bile živali vzrejene v Sloveniji po višjih standardih, ki zagotavljajo tudi višjo kakovost mesa. Potrebno je izpostaviti tudi, da se Slovenija po porabi antibiotikov na kilogram vzrejenega mesa skupaj z Norvežani in Švedi uvršča na sam rep evropske lestvice (za primerjavo: Madžari jih porabijo v povprečju kar desetkrat več!).


Tomaž, 41 let, Postojna: Kdo ima koristi od tega, če kupujem meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«? 

Meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« je zaradi krajšega transporta, kakovostne krme živali in dodatne kontrole neodvisnih organov zdravju ter okolju prijaznejše. Obenem z nakupom izdelkov z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« prispevamo k razvoju kmetijstva in ohranjanja podeželja, predvsem pa vplivamo na dvig stopnje prehranske samozadostnosti. Prednosti nakupa hrane lokalnega porekla je ključnega pomena tudi z vidika podpore domačega gospodarstva, ohranjanja kmetijstva in razvoja slovenske živilskopredelovalne industrije, kot tudi povečevanja delovnih mest v Sloveniji. Po drugi strani zmanjševanje uvoza tuje hrane posledično zmanjšuje odvisnost od zunanje trgovine, pomembno vpliva na ogljični odtis in povečuje skrb za okolje na individualni ravni.


Sorodni članki

Ste že slišali za seneno mleko?

Seneno mleko je posebna vrsta mleka, ki izvira iz kmetijske prakse, pri kateri krave niso krmljene s silažo. V poletnih mesecih se živali pasejo, pozimi pa se prehranjujejo predvsem s senom. Preberite, v čem so prednosti tovrstne pridelave in po…

Več...

Zmaga: ko poznaš kakovost in poreklo svojega mleka ali mlečnega izdelka

Sprehod med policami trgovin in izbor mleka in mlečnih izdelkov je za potrošnika pravi izziv. Kako veste, da je izdelek kakovosten? Odkar je slovenski mlečni sektor vključen v nacionalno shemo kakovosti živil, imenovano »izbrana kakovost«, je odločitev za potrošnike lažja.…

Več...

Želja po kakovostnem mleku ostaja enako živa kot nekoč

Babice pripovedujejo: nekoč so pastirji gnali živino na pašo, kmetje so krave zjutraj molzli ročno, mleko pa se je odkupovalo kar od okoliških kmetij. Pa danes? Skozi leta se je mlekarska panoga razvijala, molža in postopki predelave mleka so tehnološko…

Več...

Na kmetiji predelano mleko nosi oznako »kmečki«

Začelo se je z nakupom ene koze leta 1991 in željo pridelovati mleko za svoje otroke. Danes Irena Orešnik s pomočjo družinskih članov na svoji ekološki kmetiji pridela približno 40.000 litrov mleka. Iz njega v Sirarstvu Orešnik izdelujejo jogurte, skuto…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem