Zmaga: ko poznaš kakovost in poreklo svojega mleka ali mlečnega izdelka | Lokalno, Mleko | Izbrana kakovost - Slovenija

Zmaga: ko poznaš kakovost in poreklo svojega mleka ali mlečnega izdelka

Sprehod med policami trgovin in izbor mleka in mlečnih izdelkov je za potrošnika pravi izziv. Kako veste, da je izdelek kakovosten? Odkar je slovenski mlečni sektor vključen v nacionalno shemo kakovosti živil, imenovano »izbrana kakovost«, je odločitev za potrošnike lažja. Kakovostno mleko in mlečni izdelki iz te sheme so označeni z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. Z nakupom teh izdelkov imamo potrošniki zagotovilo, da je mleko pridelano in predelano v Sloveniji ter preverjeno dosega višje standarde kakovosti.

Slovenska tradicija pridelave in predelave mleka je dolga in se je skozi desetletja uspešno razvijala. Imamo kmete, zadruge in mlekarne, ki delujejo v slogi in potrošnikom zagotavljajo kakovostno lokalno mleko in mlečne izdelke. Globalni trendi v proizvodnji mlečnih izdelkov se nagibajo k izdelkom, ki so potrošniku priročni in v svoji osnovni hranilni sestavi predstavljajo popoln obrok.

Potrošniki želijo čim bolj naravne in polnovredne izdelke

»Potrošniki želijo visoko beljakovinske izdelke, dodatke vitaminov, mineralov in ostalih funkcionalnih snovi, s katerimi lahko vplivajo na svoje zdravje in počutje. Seveda vse to pod pogojem, da je mlečni izdelek tudi čim bolj naraven, kar pomeni, da ima čim manj sestavin in nima nepotrebnih aditivov,« pojasnjuje Vinko But, direktor Mlekarne Celeia, in dodaja: »Pomembno pri razvoju slovenske mlečne panoge je zato poskrbeti za usklajen razvoj tako pridelave kot predelave. Brez kmetij, ki pridelujejo kakovostno mleko, ni mlekarn in široke ponudbe izdelkov. Velja tudi obratno. Če ni mlekarn, potem ne more biti toliko uspešnih kmetij.«

Sožitje vseh členov v mlečni verigi je zato še kako pomembno za kakovost in pestrost ponudbe ter uspešen razvoj panoge v prihodnje. Pot za ohranjanje slovenske tradicije pridelave hrane in stabilnosti slovenske živilsko-predelovalne industrije je shema »izbrana kakovost«. Tudi pridelovalci in predelovalci mleka so se tej shemi pridružili leta 2015 z namenom ohranjanja in zaščite kakovostnih lokalnih izdelkov in utrjevanja zaupanja slovenskega potrošnika v slovensko mleko in mlečne izdelke.

Po mleko in mlečne izdelke iz naše bližine h kmetu ali kar v trgovino

Natakanje mleka v kozarec
V Sloveniji imamo kmete, zadruge in mlekarne, ki potrošnikom zagotavljajo kakovostno lokalno mleko in mlečne izdelke.

Preverjeno odlično!

Kaj prinaša shema »izbrana kakovost« potrošnikom? Izdelki v tej shemi morajo biti pridelani in predelani na način, kot to določa specifikacija za mleko in mlečen izdelke, ki so jo pripravili proizvajalci in jo je potrdilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pomembna prednost sheme je izvajanje rednih kontrol neodvisnih certifikacijskih organov tako pri pridelovalcih, kot pri predelovalcih mleka. To pomeni, da je mleko nadzorovano kot živilo in surovina. S izvajanjem kontrole skozi celoten proces pridelave in predelave mleka imamo potrošniki garancijo znanega porekla in višje kakovosti.

»S specifikacijo smo pridelovalci in predelovalci mleka določili, katere so značilnosti mleka in mlečnih izdelkov, ki predstavljajo nadstandard in jih lahko redno spremljamo, merimo in dokazujemo,« pravi Barbara Rupnik, samostojna svetovalka v strokovni službi Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije ter sekretarka Sektorskega odbora za mleko, in dodaja: »Značilnosti se nanašajo na posebno mikrobiološko kakovost mleka, svežino in 100-odstotno slovensko poreklo.«

Izbrana kakovost Slovenija - logotip
Znak »izbrana kakovost – Slovenija« označuje izdelke višje kakovosti.

Ali veš, od kod prihaja tvoje mleko ali mlečni izdelek?

Shema »izbrana kakovost« je utrdila mesto slovenskemu mleku in mlečnim izdelkom na trgovskih policah. Ključno pa je tudi, da se lokalno poreklo izdelkov usidra v zavest potrošnikov. Sonja Arlič, članica Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, izpostavlja: »Za kmete shema »izbrana kakovost« pomeni večjo varnost pri pridelavi in prodaji mleka. Mlekarne imajo zagotovljeno kakovostno surovino. Kaj pa prednost za potrošnike? To, da kupiš mleko in mlečne izdelke z oznako »izbrana kakovost – Slovenija« in točno veš, kaj ješ in od kod izvira tvoje živilo.«

Poreklo mleka bodisi svežega bodisi predelanega v mlečne izdelke je v shemi »izbrana kakovost« osrednjega pomena. Mleko mora prihajati s slovenskih kmetij. Kmetje lahko mleko oddajo zadrugam ali neposredno mlekarnam, lahko pa ga tudi sami predelajo v mlečne izdelke. Potrošniki lahko zato na določenih izdelkih ob znaku »izbrana kakovost – Slovenija« zasledimo tudi pripis »kmečki«. »Ta napis lahko imajo samo živila, ki so jih pridelovalci tudi predelali. Takšen primer je denimo sir, ki ga kmetje proizvedejo iz svojega mleka. Napis je torej dodana vrednost za izdelke kmetov, dodatni kriteriji, ki jih morajo upoštevati, pa poleg kakovosti zagotavljajo tudi tradicionalno predelavo,« pojasnjuje Monika Ravnik iz Združenja kmečkih sirarjev Slovenije.

Na kmetiji predelano mleko nosi oznako »kmečki«

Prednosti za okolje in samooskrbo

S poseganjem po izdelkih z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« potrošniki kupimo kakovostno živilo. Pa ne le to, s kupovanjem lokalnih živil pripomoremo k ohranjanju stabilne pridelave in predelave slovenskega mleka višje kakovosti ter ne nazadnje k ohranjanju okolja in boljšemu varstvu živali.

Mleko in mlečni izdelki iz naše bližine so prepotovali krajšo pot, kar pomeni manjšo onesnaževanje okolja. Prav tako se s podpiranjem lokalne pridelave in nakupom slovenskega mleka ohranja obdelana krajina, razlaga dodaja Monika Ravnik.

»Slovenski kmetje imajo manjše črede, zmerne mlečnosti in velik delež voluminozne krme, denimo sena. Vse to vpliva na boljše počutje in zdravstveno stanje živali, odraža pa se tudi v višji kakovosti in hranilni vrednosti mleka in mlečnih izdelkov. Sledljivost osnovne surovine od kmetije preko mlekarne do končnega izdelka je boljša,« dodaja Barbara Rupnik.

Dajanje prednosti lokalni hrani je pomembno 

Teža nakupnih odločitev potrošnikov se je še posebej izrazito pokazala v času epidemije koronavirusa. Grenka izkušnja epidemije je povzročila večje zanimanje ljudi za poreklo živil. Hkrati je izpostavila pomembnost kupovanja lokalne hrane, tudi mleka, za ohranjanje samooskrbe države na dolgi rok. V tem času se je izkazala celotna mlekarska veriga, ki je od kmetov preko zadrug do mlekarn združila moči v prizadevanjih za ohranitev stabilnega odkupa in predelave mleka ter nemotene in varne oskrbe s kakovostnimi slovenskimi mlečnimi izdelki. Kot je slišati v sektorju mleka, smo potrošniki več posegali po lokalnih živilih, več kupovali na spletu in naročali živila na dom.

»Pod vplivom globalnih razmer in odprtega trga se slovenski mlečni izdelki borijo za svoj delež na domačem trgu. Slovenske mlekarne kot najpomembnejši in redni odkupovalec slovenskega mleka skupaj s svojimi pridelovalci zagotavljajo stabilno proizvodnjo in distribucijo zadostnih količin varnih in kakovostnih mlečnih izdelkov za trgovske sisteme, javne zavode in gostinski sektor,« opozarja Barbara Rupnik.

Mleko in mlečni izdelki

Kupujmo lokalno

To, da imamo vedno na voljo lokalno sveže mleko in široko paleto mlečnih izdelkov, ni samo po sebi umevno. Je plod sodelovanja vseh – od kmeta do potrošnika. In le skupaj lahko ohranimo Slovenijo, razgibano in lepo deželo z urejenimi kmetijskimi površinami. Lokalno kmetijstvo, tudi prireja mleka, je del našega okolja, izpostavlja Vinko But. Sonja Arlič ob tem pojasnjuje, da prostrane travniške površine obdelajo kmetje z govedom, ki vse, kar zraste na travinju, poje in predela v mleko.

In kaj lahko storimo potrošniki? Kupujemo kakovostno lokalno mleko in mlečne izdelke. S tem izkazujemo skrb za ohranjanje kakovostne hrane in urejenosti pokrajine, podpiramo pridelovalce in predelovalce ter zagotavljamo pogoje za nadaljevanje slovenske mlečne tradicije.


Sorodni članki

Ste že slišali za seneno mleko?

Seneno mleko je posebna vrsta mleka, ki izvira iz kmetijske prakse, pri kateri krave niso krmljene s silažo. V poletnih mesecih se živali pasejo, pozimi pa se prehranjujejo predvsem s senom. Preberite, v čem so prednosti tovrstne pridelave in po…

Več...

Na policah trgovin tudi v spomladanskih mesecih najdemo lokalno sadje

Lepota pomladi je v prebujanju narave in razcvetu rastlin, tudi sadnih dreves, na katerih se pasejo čebele in drugi opraševalci. S prvimi sončnimi žarki se tako začne nova sezona pridelave sadja. Še preden dozorijo prvi sadeži letošnje pridelave, lahko v…

Več...

Zakaj je dobro posegati po ekološki lokalni hrani?

Ekološka hrana ni zgolj še en „trend“ na področju prehranjevanja, temveč je dejansko nujen in nepogrešljiv temelj tako za zdravje sodobnega posameznika kot tudi za okolje in družbo kot celoto. Kadar ekološka hrana izvira iz lokalnega okolja, pa se njene…

Več...

Želja po kakovostnem mleku ostaja enako živa kot nekoč

Babice pripovedujejo: nekoč so pastirji gnali živino na pašo, kmetje so krave zjutraj molzli ročno, mleko pa se je odkupovalo kar od okoliških kmetij. Pa danes? Skozi leta se je mlekarska panoga razvijala, molža in postopki predelave mleka so tehnološko…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem