Zakaj je pametno kupovati izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenije«? | Izbrana kakovost, Oznake na embalaži | Izbrana kakovost - Slovenija

Zakaj je pametno kupovati izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenije«?

Z nakupom perutnine, govedine, mleka in mlečnih izdelkov z zaščitnim znakom »izbrana kakovost – Slovenija« boste dobili zagotovilo, da so na vašem krožniku bolj kakovostne jedi, da ste pripomogli k razvoju slovenskih pridelovalcev in predelovalcev ter k ohranjanju malih slovenskih kmetij in neokrnjenosti naravnega okolja.

Poreklo, kakovost in kontrola

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« je zaščitni znak, ki zagotavlja, da je živilo, ki ta znak nosi:

  • pridelano oziroma rejeno in predelano v Sloveniji,
  • višje kakovosti,
  • prestalo opravilo več dodatnih kontrol s strani neodvisnih certifikacijskih organov.

Nabor izdelkov se bo širil

Trenutno zaščitni znak »izbrana kakovost – Slovenija« lahko najdemo na mleku in mlečnih izdelkih, perutnini in govedini, predvidoma naslednje leto pa bomo lahko kupovali tudi sadje, označeno  z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. Širjenje palete kmetijskih pridelkov oziroma živil s tem znakom pa seveda s tem še ne bo končano, v prihodnjih letih se jim bodo pridružili še zelenjava, žita, oljčno olje, vina in med.

Kdo podeljuje zaščitni znak »izbrana kakovost – Slovenija«?

Trenutno lahko znak pridobijo vsi pridelovalci in predelovalci mleka, mlečnih izdelkov, perutnine in govedine, ki izpolnjujejo stroge zahteve iz potrjenih specifikacij ustreznega sektorja.

Izpolnjevanje teh zahtev pa nadzorujejo trije certifikacijski organi, ki jih je imenovala Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Ko pridelovalec oziroma predelovalec dobi certifikat, s tem pridobi pravico do uporabe zaščitnega znaka. Seveda pa to ne pomeni, da lahko zaspi na lovorikah, ampak mora skozi celo leto skrbeti za izpolnjevanje predpisanih zahtev in vsako leto znova obnoviti certifikat. Skozi leto mora sam izvajati notranje kontrole, enkrat letno pa ga obiščejo tudi kontrolorji in izvedejo zunanjo kontrolo.

Na koncu kontrole ali v primeru manjših kršitev lahko certifikacijski organ  poda zahteve za odpravo ugotovljenih napak. Po ponovnem pregledu nato certifikat izda ali pa ga, ob večjih kršitvah, odvzame oziroma ne izda, kar pomeni, da proizvajalec ne sme uporabljati znaka.

Mleko in mlečni izdelki izbrane kakovosti

Za mleko in mlečne izdelke, ki so opremljeni z zaščitnim znakom »izbrana kakovost – Slovenija«, velja, da je izdelek v celoti pridelan in predelan v Sloveniji in da vsebuje zgolj in samo slovensko mleko. Mleko, iz katerega so narejeni tovrstni izdelki, + vsebuje samo do 80.000 mikroorganizmov na liter, medtem ko jih zakonodaja dovoljuje 100.000. Takšna odlična mikrobiološka kakovost in svežina mleka se ohranjata vse do mlekarne, saj pride mleko iz zbiralnice v mlekarno v največ 15 urah.

»KMEČKI« na mleku in mlečnih izdelkih

Na nekaterih embalažah mleka in mlečnih izdelkov boste poleg zaščitnega znaka videli še napis KMEČKI. To pomeni, da so ti izdelki v celoti pridelani in predelani na kmetiji. Kmetje v tako označene mlečne izdelke predelujejo svoje mleko ali pa ga odkupujejo od največ 15 kmetij, ki ne smejo biti od njihove kmetije oddaljene več kot 25 km.

Tako označeni siri so narejeni iz surovega mleka, kmečki fermentirani izdelki pa iz nehomogeniziranega mleka.

Perutnina in govedina izbrane kakovosti

Tako perutninsko kot goveje meso, označeno z zaščitnim znakom »izbrana kakovost – Slovenija«, mora biti v celoti predelano v Sloveniji. Razlika je le pri rojstvu in reji živali. Za piščančje meso velja, da je žival rojena in rejena v Sloveniji. Za goveje meso, označeno s tem zaščitnim znakom, velja do leta 2024 osemletno prehodno obdobje, po katerem bodo morali vsi rejci govejega mesa zagotavljati, da so živali tudi rojene v Sloveniji. V vmesnem prehodnem obdobju je predpisan minimalni čas reje v Sloveniji: do konca julija 2019 morajo biti živali nad 1 letom starosti vsaj 9 mesecev rejene v Sloveniji, živali do 1 leta pa vsaj 3 mesece. Od avgusta 2019 do julija 2024 bodo morale biti vse živali rejene v Sloveniji vsaj 2/3 življenjskega obdobja, po juliju 2024 pa bodo morale biti vse rojene v Sloveniji.

Za zagotavljanje izpolnjevanja vseh predpisanih zahtev za podelitev zaščitnega znaka »izbrana kakovost – Slovenija« se izvaja dodatna dvojna kontrola proizvodnje certificiranih izdelkov. Prvo kontrolo opravljajo pridelovalci oz. rejci in predelovalci sami, drugo pa izvajajo zunanji neodvisni certifikacijski  organi, ki proizvajalcem izdajo certifikat.  Država pa istočasno opravlja reden uradni nadzor nad shemo »izbrana kakovost« in tudi nad vso hrano, ki je na našem tržišču, ter s tem skrbi za to, da do potrošnikov pride le varna hrana.

Več malih kmetij in delovnih mest

V Sloveniji je kar 90.000 ljudi zaposlenih v pridelavi in predelavi hrane. Z nakupom slovenskih kmetijskih pridelkov oziroma živil boste tako pripomogli tudi k ohranjanju delovnih mest v kmetijstvu in prehrambni industriji kot tudi k razvoju te panoge. Predvsem boste pokazali, da vam je pomembno, katere sestavine in surovine se uporabljajo in kje so izdelki narejeni. Pripomogli boste k ohranjanju tradicije, obdelanosti in poseljenosti našega čudovitega podeželja ter k obstoju malih slovenskih kmetij, ki si že zaradi naravnih omejitev ne morejo privoščiti intenzivne živinoreje in poljedelstva.

Slovenska pokrajina

Čisto okolje

Kupovanje pridelkov in ostalih živil, pridelanih in predelanih v naši neposredni bližini, pomeni tudi manjše izpuste ogljikovega dioksida, glavnega krivca velike onesnaženosti, s katero se vse bolj soočamo. Dolge distribucijske poti živil, ki so proizvedena na drugem koncu sveta, namreč močno onesnažujejo okolje. Za lokalna in sezonska živila se potrebuje tudi manj embalaže in sredstev, ki hrani podaljšujejo rok uporabe.


Sorodni članki

Jabolko - tradicionalna sadna osvežitev iz naših krajev

V Sloveniji pridelujemo raznoliko sadje, ki lahko zadovolji še tako zahteven okus. Med vsemi vrstami sadja prevladuje pečkato sadje, katerega tipični predstavnik so jabolka, ki jih lokalni sadjarji pridelajo daleč največ. Poglejte ideje, kaj pripraviti iz njih.Pečkarji nas s plodovi…

Več...

Potrošniki zaupamo oznaki ekološko

Ekološka pridelava je oblika in način kmetovanja, ki spoštuje naravne življenjske cikle. Ta način minimizira človekov vpliv na okolje in obratuje tako naravno, kot je mogoče. Hrana, ki je pridelana, predelana in porabljena v lokalnem okolju, je zaradi svežine kakovostnejša…

Več...

Poznavanje porekla mesa je ključnega pomena

Prepoznati meso, ki je v celoti pridelano in predelano v Sloveniji, je pri nas preprosto, saj ga označuje znak »izbrana kakovost - Slovenija«. V shemo, ki zagotavlja slovensko poreklo, kratke dobavne poti in sledljivost mesa, so vključeni številni slovenski rejci…

Več...

V shemo »Izbrana kakovost« je vstopil tudi sektor žit

Zelo kmalu bomo potrošniki lahko kupovali tudi kruh in izdelke iz žit višje kakovosti, ki so jasno označeni z oznako »izbrana kakovost – Slovenija«. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je namreč priznalo označbo »izbrana kakovost« z navedbo države pridelave…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem