Teden gozdov: Gozdni bonton za ohranjanje biotske pestrosti in kakovostne pitne vode | Teden gozdov, Voda | Priročniki

Teden gozdov: Gozdni bonton za ohranjanje biotske pestrosti in kakovostne pitne vode

Teden gozdov pod sloganom Skrbno z gozdom! v ospredje postavlja njihov celostni pomen tako z vidika biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot kot z vidika ohranjanja voda. Gozd ima tako posredno izreden pomen tudi pri pridelavi kakovostne lokalne hrane, zato je zelo pomembno, da se do gozda vedemo odgovorno.

V času, ko je delo z gozdom marsikje v svetu zašlo na pot enostranske proizvodnje lesa, smo v Sloveniji ohranili pestre gozdove, ki so še vedno eden od pomembnejših simbolov prepoznavnosti države.

Zavedati se je potrebno, da je gozd mnogo več kot le obnovljivi vir lesa, saj ima izreden vpliv na biotsko raznovrstnost in naravne vrednote ter je osnova za ohranjanje ekološkega ravnotežja v naravi. Ena izmed njegovih pomembnih nalog je tudi ohranjanje kakovostnih nadzemnih in podzemnih voda, ki so osnova za pridelovanje zdrave in kakovostne lokalne hrane.

S skrbjo za gozdove neposredno poskrbimo za našo prihodnost

Ob obisku gozda se moramo vedno zavedati, da smo v njem zgolj gostje, zato je pomembno, da upoštevamo navodila o primernem obnašanju v naravi ter z gozdom in živimi bitji v njem ravnamo spoštljivo. Odnos družbe kot celote do gozda in do njegove rabe je odraz njene kulture, prav tako pa vsako naše dejanje vpliva tudi na prihodnost in na to, kakšno zapuščino bomo pustili zanamcem.

Poznate gozdni bonton?

V sodelovanju Zavoda za gozdove Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izšla pregledna zgibanka Gozdni bonton, ki z opomniki in nasveti spodbuja, naj postanemo prijatelji gozdov, ter na enem mestu združuje ključna priporočila o obnašanju v gozdu.


Sorodni članki

"Bolje je biti tam, kjer je dobra voda, kot tam, kjer je dober kruh"

Gre za staro slovensko ljudsko modrost, ki potrjuje, da vodo pri nas znamo ceniti. Slovenija se lahko pohvali z velikim bogastvom svojih voda, naravnih virov in pitne vode. Zaradi kakovostnega nadzora postaja iz leta v leto boljša, zaradi vsesplošnega pomanjkanja…

Več...

Naša super voda

Dr. Majda Barbara Povše zagotovo sodi med največje strokovnjake in poznavalce vod pri nas. Zastavili smo ji nekaj vprašanj o pomenu na videz brezbarvne tekočine brez vonja in okusa, ki jo v naših krajih vse prevečkrat jemljemo kot samoumevno.Po podatkih…

Več...
Vas zanima naša super hrana in aktualno dogajanje v Sloveniji?
Ostani na tekočem